Inloggen

Oefenen met Tools en de Toolplaat

Deze week was het zover. Ik mocht mijn eigen webinar organiseren en tot mijn grote vreugde werd deze goed bezocht. In het webinar ´welke tool past er bij jouw participatieproject´ ging ik samen met 90 projectmanagers, programmamanagers en communicatieadviseurs kijken naar wat de impact van een gekozen tools is en ook naar wat verschillende tools kunnen brengen. Dit deden we door eerst even uit te zoomen en te kijken naar wat nou eigenlijk in het beginsel de voor en nadelen van burgerparticipatie zijn, daarna hield ik een korte presentatie over wat ik op het gebied van burgerparticipatie heb meegekregen vanuit mijn master. Vervolgens ben ik kort ingegaan op de THiNK-Toolplaat, waar ik straks meer over ga vertellen. Het hoofdbestanddeel van de bijeenkomst was het testen van vier verschillende tools op dezelfde fictieve casus om te kijken hoe dit werkt en wat de implicaties ervan zijn.

 

THiNK-Toolplaat

THink-Tools bestond toen ik begon uit 53 verschillende methodes, platforms en online tools om participatie te realiseren. Om het inzichtelijk te maken het ik er een visuele ´Toolplaat´ van gemaakt en de soorten tools gerangschikt in negen categorieën. Vandaag wil ik het kort gaan hebben over de werkvormen binnen THiNK-Tools en daarna de Toolplaat. De werkvormen zijn concrete gesprekstechnieken die je helpen jouw specifieke participatiedoel te bereiken. In de THiNK-Toolplaat zijn nu vier verschillende kern-participatiedoelen opgenomen. De eerste is het plan en proces bepalen, hierbij is het vooral van belang de ideeën van de belanghebbende op te halen en bijvoorbeeld te brainstormen over mogelijke oplossingen van jouw project. Daaronder staan negen tools bij elkaar die je helpen om na de brainstorm van ideeën keuzes te maken en knopen door te hakken. Ook zijn vier verschillende tools waarbij je met de deelnemers beleid daadwerkelijk gaat realiseren en gaat zien wat de consequenties hiervan zijn (hier in de volgende alinea meer over). Tot slot staan er op dit moment vijf verschillende tools die helpen om beleidskeuzes te evalueren en daarvan te leren. Het doel is natuurlijk om de keuze omvangrijker te maken.

 

Serious games

Neem bijvoorbeeld het onderdeel implementeren en realiseren. Op dit moment staat hier onder andere de Havert Serious game om samen aan de slag te gaan met de nieuwe omgevingswet. Op dit moment staat er nog maar één serious game in de THiNK-Toolplaat en dit laat al zien dat de er in de Toolplaat nog veel ruimte is voor uitbreiding. De vraag en het aanbod van serious games groeit namelijk. Zo is bijvoorbeeld de game-industrie al groter dan de filmindustrie en worden games tegenwoordig al lang niet meer alleen ingezet voor vermaak.

Serious games worden steeds vaker ingezet om toekomstige scenario´s te simuleren en de spelers te laten ervaren wat de consequenties zijn van hun keuzes. Dit wordt al erg veel gebruikt bij trainingen en persoonlijke ontwikkeling. Bovendien wordt er opgemerkt dat de betrokkenheid vaak hoger ligt dan wanneer serious games worden ingezet tijdens trainingen. Het mooie van de serious games is dan ook is dat alles wat fout gaat in de game net zo waardevol is al wat er goed gaat. Het is een manier om te kunnen laten zien welke consequenties er vastzitten aan de keuzes van de deelnemers.

Om deze reden kunnen serious games ook erg waardevol zijn als het gaat om participatie. Wanneer je bijvoorbeeld een project hebt en je kunt er een game van ontwikkelen, kunnen de oplossingen van alle belanghebbende hierin worden uitgerold en zo kan er worden gekeken naar welke het meest wenselijk is. De havert-serious game over de omgevingswet is hier een voorbeeld van. Maar ook het rad van participatie, ontwikkeld door de gemeente Noord-Brabant, is hier een mooi voorbeeld van.

 

Nog lang niet af

De mogelijkheden wat betreft serious games zijn dus nog aardig omvangrijk, en dit is slecht één onderdeel van de THiNK-Toolplaat. De doelstelling is om naast de categorie ´implementeren en realiseren´ ook alle andere categorieën nog verder te vullen met handige tools en werkvormen. Daarom nodig ik jullie allen uit om een op je gemak door de Toolplaat heen te gaan en te kijken waar er nog meer mogelijkheden zijn.

 

Vragen, opmerkingen of gewoon even babbelen? Mail mij!

j.voskuil@vpng.nl

 

Link naar THiNK-Toolplaat

https://miro.com/app/board/o9J_lQ-81CE=/

 

Meer lezen?

 

Vijf wetenschappelijke inzichten over serious games

https://www.ijsfontein.nl/5-wetenschappelijke-inzichten-over-serious-games