THiNK!-consistent

Participatie is het in een vroegtijdig stadium betrekken van belanghebbenden bij het proces van de besluitvorming over een initiatief, project of activiteit. Vroegtijdig betrekken van de omgeving zorgt ervoor dat verschillende perspectieven, kennis en creativiteit snel op tafel komen. Zo draagt het aanvraagvereiste participatie bij aan kwalitatief betere besluitvorming. Bij belanghebbenden kunt u denken aan inwoners, omwonenden, vertegenwoordigers van bedrijven, professionals van maatschappelijke organisaties en (andere) overheden. Participatie is een belangrijk thema binnen zowel het sociaal domein als ook de fysieke leefomgeving. Elke situatie is anders. Elke beleidsvorming intern of elke initiatief vanuit de samenleving is anders. Dit vraagt altijd om maatwerk. Maar wij willen als overheid ook consistent, transparant en voorspelbaar zijn. Om deze reden is THiNK! Consistent ontwikkeld: een dynamisch afwegingskader in plaats van een standaard statisch lijstje. De tool is ook 1 op 1 te gebruiken als raadskader voor de participatieplicht en het adviesrecht als genoemd in de Omgevingswet.

◀   terug naar homepage