THiNK! participatie scan

Uw gegevens

De tool bestaat uit drie stappen met daarin verschillende vragen:

  1. Aard en omvang: Wat voor initiatief ligt er voor? 
  2. Intensiteit: Welke intensiteit van participatie is nodig?
  3. Inrichting: Hoe richten we de participatie in?

Voordat u begint met invullen geeft u hieronder aan of u bent aangesloten bij een gemeente en welke project/initiatief u wilt testen. Vul vervolgens uw e-mailadres in. Op dit e-mailadres ontvangt u na doorlopen van de drie stappen de uitslag van de participatiescan. Selecteer vervolgens het type initiatief (fysiek/sociaal en intern/extern) en u kunt beginnen!


Vul een geldig e-mailadres in

Selecteer het type initiatief

Seleceer een optie

Intern of extern?

Intern / Extern

Intern: het initiatief of beleid wordt geïnitieerd door de overheid. Bijvoorbeeld: de gemeente wil een rondweg aanleggen of een nieuw beleid ontwikkelen.

Extern: het initiatief komt vanuit de samenleving.

Seleceer een optie
◀   terug naar homepage