THiNK twice

Participatie versneller

Welkom bij THiNK! twice! Deze participatie versneller, biedt je een grondig denkproces aan om te komen tot een goed participatie kader.

Tip 1. Doorloop de vragen samen met je project/programma team! Door met elkaar in gesprek te gaan ontstaat een beter participatie kader. Veel gemeenteraden vinden voorstellen, die tot stand zijn gekomen met THiNK! twice van een hoog niveau. 

Tip 2. Doorloop als het even kan THiNK! twice samen met je bestuurlijk en ambtelijk opdrachtgever, daar heb je profijt van later in het traject!

Tip 3. Doorloop THiNK! twice alleen als je echt met een complex participatie proces te maken hebt. Het vraagt even wat van je aandacht. Check anders eerst even met THiNK! consistent hoe complex het participatie proces is. 

Tip 4. Wil je alleen even op weg geholpen worden bij een concrete participatie stap? Gebruik dan THiNK! tools.

◀   terug naar Think Tools