Inloggen

Over Think!

Binnen THiNK! is de kennis over participatie gebundeld van 180 gemeenten en biedt antwoord op drie kernvragen: 1. Hoe kun je maatwerk bieden qua participatie en toch consistent zijn? 2. Hoe kun je een participatiekader maken? En tot slot 3. Welke participatie tool past het beste bij een concrete participatie stap? Ga hieronder direct aan de slag of luister naar de podcast over de inzet van THiNK! bij participatie.

THiNK!-Consistent

De tool voor maatwerk binnen jouw participatie-project

Gebruik THiNK!-consistent als je snel een eerste scan wilt doen van het participatie traject dat voor je ligt. Je krijgt meteen een advies over hoe je dit kunt aanpakken. Of het nu gaat om een externe- of interne initiatiefnemer, om fysiek of sociaal domein.

Bekijk de instructievideo

en ga daarna aan aan de slag met

THiNK!-Consistent

THiNK!-Twice

Maak een degelijk participatiekader van jouw complexe participatie opgave

Gebruik THiNK!-twice (voorheen bekend als de THiNK!-app) Als je een degelijk participatie kader wilt maken, voor jouw gemeente raad of de provinciale staten van jouw complexe participatie opgave.

Bekijk de instructievideo

Ga direct aan de slag met:

THiNK!-Twice

THiNK!-TOOLS

Direct aan de slag met praktische werkvormen

Gebruik THiNK!-tools als je een concrete participatiestap wilt zetten binnen jouw (met THiNK! -Consistent en -Twice doordachte) participatieproces. Deze toolbox levert je werkvormen en tools die het meest passen bij je volgende stap.

Bekijk de introductievideo

en ga daarna aan de slag met

THiNK!-Tools

Let op: deze tool is alleen bereikbaar achter inlog.

Dank Wouter Bosch (Duiven) voor jouw drijvende kracht bij de tot standkoming van THiNK! Dank gemeente Kampen voor de stevige support bij de realisatie van THiNK! en dank Ministerie van BZK en VNG voor de steun en erkenning tijdens dit traject. Dank tot slot gemeente Groningen en Movisie voor de waardevolle basis die jullie hebben gelegd voor THiNK! tools.