Inloggen
Wist je dat er wel meer dan 20 transities dwars door de gemeentelijke en provinciale organisatie heen lopen op dit moment? Je zal de dynamiek die dit oplevert iedere dag intern en extern wel tegenkomen. Het betrekken van inwoners bij de transities is van wezenlijk belang voor het slagen van de transformatie. De gangbare participatie is echter een te beperkt instrument bij grote veranderingen. Om de noodzaak van transformaties in perspectief te plaatsen en oplossingen te bedenken die in relatie staan met die perspectieven in de samenleving, zijn volgens politiek denkers Eva en Niesco burgerberaden nodig. Werk jij aan een transitie en besef je dat de transformatie alleen kan slagen met behulp van de inwoners? Ben je op zoek naar de ultieme samenwerking met de inwoners en wil je leren van voorbeelden uit de praktijk? Wellicht is een burgerberaad ook voor jouw transitie de oplossing.

Bij een burgerberaad buigt een groep burgers - een goede doorsnede van de bevolking - zich over een groot maatschappelijk vraagstuk. Tezamen met inhoudelijke experts ontwikkelt zo´n burgerberaad oplossingen voor grote complexe maatschappelijke vraagstukken. De oplossingen die een burgerberaad uitdenkt zijn door de samenstelling en de gedegen inhoudelijke expertise vaak verbluffend integraal, ambitieus en realistisch. De uitkomsten sluiten vaak goed aan op de mogelijkheden die de samenleving biedt.

Dat klinkt geweldig, alleen hoe verhoudt het burgerberaad zich tot burgerparticipatie, G1000, omgevingsmanagement en bewoners-initiatieven? En misschien nog wel belangrijker, hoe verhoudt het burgerberaad zich tot participatie, de gemeenteraad en het college? 


Burgerberaad bij de gemeente Rheden

Eva Rovers schreef het boek ’Nu is het aan ons. Oproep tot echte democratie’, waarin ze haar ervaringen met burgerberaden heeft omgezet naar een praktische aanpak. In de woorden van Eva: "Je moet politiek niet uitsluitend overlaten aan politici, daar zijn onze problemen veel te complex voor." 

2 februari nemen Eva Rovers en haar collega Niesco Dubbelboer ons mee in de belangrijkste kenmerken en de aanpakken om een burgerberaad succesvol te organiseren. 

Aanmelden
Meld je aan voor deze online bijeenkomst via de blauwe aanmeldknop op deze pagina. Alle bijeenkomsten van de VPNG zijn alleen toegankelijk voor medewerkers in loondienst van een gemeente, provincie, waterschap of veiligheidsregio. Is jouw organisatie geen lid van de VPNG? Je bent welkom als gastSprekers

  • Eva Rovers

    Eva is politiek denker, schrijver en kunsthistoricus. Ze vindt dat het hoog tijd wordt voor een nieuwe invulling van het burgerschap. In haar boek Nu is het aan ons. Oproep tot echte democratie pleit Rovers voor een herziening van het democratische systeem. Niet een democratie waarin de burger slechts eens in de vier jaar politieke macht heeft, maar een systeem waarin de burger écht participeert. Want aan participatie schort het nogal in onze huidige democratie.

  • Niesco Dubbelboer

    Niesco studeerde van 1983 tot 1988 politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij trad vervolgens in dienst bij de gemeente Amsterdam, waar hij coördinator van zogenaamde 'stadsgesprekken' over onderwerpen als veiligheid, stedelijke verloedering, verkeer, huisvesting en jeugdbeleid was. Van 1995 tot 2003 was hij directeur van Agora Europa, een stichting voor participatieve democratie. Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2003 werd Dubbelboer lid van de Tweede Kamer. Hij hield zich in het parlement vooral bezig met democratie en democratisering, en zat hij de interne projectgroep ´democratie en bestuurlijke vernieuwing´ voor. Sinds 2006 ijvert Niesco voor meer invloed van burgers op de democratie.

 

 

 

BESTUUR VPNG

Francois van Doesburg, Opgavenmanager, Veenendaal
Fernando Salinas Camara, Hoofd afdeling Ontwikkeling, Pijnacker-Nootdorp
Wilbert Wouters, Hoofd afdeling Ruimtelijke Uitvoering, Tilburg
Ruud de Smit, Opgavemanager, Súdwest-Fryslân
Bart van der Veer, Hoofd project- en programmamanagement bureau, Delft

 

De VPNG is een zelfstandige vereniging van 226 gemeentelijke projectbureaus en de provincies. Met ruim 60 bijeenkomsten per jaar en ruim 12.500 aangehaakte project-, proces- en programmamanagers zijn wij de meest actieve community of practice voor opgavesturing van de lokale en provinciale overheid. 

CONTACT

Heb je een praktische vraag over deze bijeenkomst, neem dan contact op met Toin Routers, via t.routers@vpng.nl. Wil je graag een bepaald thema terugzien op de VPNG-agenda? Mail Enrico Kraijo, e.kraijo@vpng.nl.

Alle bijeenkomsten zijn alleen toegankelijk voor medewerkers in loondienst van een gemeente, provincie, waterschap of veiligheidsregio. Is jouw organisatie geen lid van de VPNG? Je bent welkom als gast