Inloggen
Ben jij leidinggevende aan projectleiders of verantwoordelijk voor de kennisontwikkeling van jouw gemeente? Denk mee met de VPNG. Meld je aan voor de algemene ledenvergadering en laat jouw gemeente optimaal gebruikmaken van het lidmaatschap! De VPNG is immers van en voor gemeenten, provincies, waterschappen en veiligheidsregio´s!

De VPNG heeft twee ALV’s. Ieder met een specifiek doel. Deze ALV in november heeft als doel om de plannen voor het volgende jaar goed te keuren via het jaarplan en de begroting. De ALV in maart is om verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid door het bestuur over het voorgaande jaar en de leden mee te nemen in het reilen en zeilen van de vereniging.

Het VPNG-bestuur nodigt je graag uit om op 30 november aanwezig te zijn op de ALV en je mening te geven over onderstaande vier voorstellen:

  1. Jaarplan 2024

Het bestuur vraagt om in te stemmen met het jaarplan over het jaar 2024.

  1. Begroting 2024

Het bestuur vraagt om in te stemmen met de begroting over het jaar 2024.

  1. Kascommissie 2024

Het bestuur vraagt om de kascomissie te installeren voor 2024 in de Personen van Judith Kobben (gemeente ’s Hertogenbosch) en Roelof Oost (gemeente Utrechtse Heuvelrug). Zij gaan hun controle over het jaar 2023 uitvoeren en presenteren op de ALV van maart 2024

  1. Samenwerking met TPNG

Het bestuur vraagt aan de leden in te stemmen met de samenwerking met TPNG (Trainee Programma Nederlandse Gemeenten).

Graag tot ziens op de Algemene Ledenvergadering.

BESTUUR VPNG

Francois van Doesburg, Opgavenmanager, Veenendaal
Fernando Salinas Camara, Hoofd afdeling Ontwikkeling, Pijnacker-Nootdorp
Wilbert Wouters, Hoofd Brabants Afval Team, Tilburg
Ruud de Smit, Teamleider team projecten, Súdwest-Fryslân
Bart van der Veer, Hoofd project- en programmamanagement bureau, Delft

 

De VPNG is een zelfstandige vereniging van 250 gemeentelijke projectbureaus en de provincies. Met ruim 80 bijeenkomsten per jaar en 13.800 aangehaakte project-, proces- en programmamanagers zijn wij de meest actieve community of practice voor opgavesturing van de lokale en provinciale overheid.