Inloggen
Werk jij aan de ontwikkeling van een spoorzone of een andere grootschalige binnenstedelijke ontwikkeling? Worstel jij ook met de spanning tussen enerzijds mooie architectenplaatjes met uitnodigende plinten en voorzieningen die zorgen voor leefbaarheid, en anderzijds de realiteit van een sector die het steeds moeilijker krijgt waardoor die invulling onzeker is? Het is alsof bij iedere binnenstedelijke gebiedsontwikkeling weer een nieuw voorzieningencentrum moet worden bedacht, terwijl we tegelijkertijd in bestaande gebieden, in de aanloopstraten naar het centrum, de winkels ombouwen naar woningen. Wat is een realistisch voorzieningenniveau voor nieuwe (her)ontwikkelingen? Wat is financieel haalbaar en realistisch? En hoe organiseer je dit?

Florian van Dijk van de gemeente Zwolle is gebiedsmanager in de spoorzone van Zwolle en onder andere verantwoordelijk voor de voorzieningen. Hij wil graag met jou sparren over de spanning tussen de wens om voorzieningen te realiseren, terwijl op andere plekken in de gemeente voorzieningen afgeschaald moeten worden. Hoe moeten we hiermee omgaan? En hoe krijg je de gewenste levendige plint ten behoeve van de leefbaarheid?

Florian en zijn stedenbouwkundige collega Gerjan nemen ons mee in het proces dat zij hebben ingezet om antwoorden te vinden op deze tweespalt. Florian gaat in op de dilemma's die dit oplevert bij de ontwikkeling van de spoorzone tussen stedenbouwkundige kwaliteit, draagkracht en rol van ontwikkelende partijen, ambities vanuit de gemeente, de leefbaarheid en vooral de behoeften vanuit de toekomstige bewoners. 

Herken jij de spagaat tussen wensen en de realiteit bij de ontwikkeling van binnenstedelijke gebieden? Meld je aan via de blauwe aanmeldknop op deze pagina.

Dit webinar is kosteloos voor alle medewerkers van gemeenten die lid zijn van de VPNG. Is jouw gemeente geen lid? Je bent welkom als gast.

Vakgroep:
Woningmarkt


Sprekers

  • Florian van Dijk
    Gemeente Zwolle

    Florian werkt sinds 2018 bij de gemeente Zwolle als gebiedsmanager, waarbij hij sinds anderhalf jaar betrokken is bij de ontwikkeling van Spoorzone Hanzekwartier. 

  • Gerjan Timmerman
    Gemeente Zwolle

    Na zijn studie aan de TU Delft, was Gerjan als architect verbonden aan commerciële bureaus. Sinds 2015 is hij stedenbouwkundige bij de gemeente Zwolle.

 

 

 

BESTUUR VPNG

Francois van Doesburg, Opgavenmanager, Veenendaal
Fernando Salinas Camara, Hoofd afdeling Ontwikkeling, Pijnacker-Nootdorp
Wilbert Wouters, Hoofd afdeling Ruimtelijke Uitvoering, Tilburg
Ruud de Smit, Kwartiermaker team Projecten, Súdwest-Fryslân
Bart van der Veer, Hoofd project- en programmamanagement bureau, Delft

 

De VPNG is een zelfstandige vereniging van 226 gemeentelijke projectbureaus en de provincies. Met ruim 60 bijeenkomsten per jaar en ruim 12.500 aangehaakte project-, proces- en programmamanagers zijn wij de meest actieve community of practice voor opgavesturing van de lokale en provinciale overheid. 

CONTACT

Heb je een praktische vraag over deze bijeenkomst, neem dan contact op met Toin Routers, via t.routers@vpng.nl. Wil je graag een bepaald thema terugzien op de VPNG-agenda? Mail Enrico Kraijo, e.kraijo@vpng.nl.

Alle bijeenkomsten zijn alleen toegankelijk voor medewerkers in loondienst van een gemeente, provincie, waterschap of veiligheidsregio. Is jouw organisatie geen lid van de VPNG? Je bent welkom als gast