Inloggen
We hebben een schreeuwend tekort aan woningen en er worden alleen maar minder huizen gebouwd in plaats van meer. De herontwikkeling van een locatie duurt tegenwoordig gemiddeld zes jaar! Tijdens de kredietcrisis kon Maarten de Gruyter, directeur van Boelens de Gruyter (een middelgrote projectontwikkelaar) in tweeëneenhalf jaar een locatie herontwikkelen. Wat doen we tegenwoordig verkeerd?

Maarten hoor je regelmatig op de radio als het gaat over de woningmarkt. Onlangs gaf hij nog een presentatie aan Reinier van Dantzig (wethouder Woningbouw gemeente Amsterdam) en Hugo de Jonge waarin hij inging op het fenomeen dat de ontwikkeling van woningen tegenwoordig zó veel tijd kost. Hoe kan dit of overdrijft hij een beetje? Maarten zal de presentatie die hij aan Reinier en Hugo heeft gegeven op 29 februari ook bij de VPNG geven, waarbij hij tevens ingaat op de ideeën die hij als vertegenwoordiger van de markt heeft om het proces van initiatief tot realisatie van een locatie te kunnen versnellen. 

Dit webinar is een unieke kans voor jou om de analyse rechtstreeks van Maarten te horen en om met hem in gesprek te gaan over zijn visie op de samenwerking tussen projectontwikkelaars en gemeenten. We verheugen ons op de ideeën rond de uitwisseling tussen de markt en de gemeenten. Het is natuurlijk zeer interessant om te horen wat wij als gemeenten kunnen doen om de bouw te versnellen, maar het is ook zeker net zo interessant om te horen wat de markt zal moeten doen om te kunnen versnellen!

Aanmelden
Je bent van harte welkom bij dit webinar. Aanmelden kan via de blauwe aanmeldknop op deze pagina. Dit webinar is kosteloos voor alle medewerkers van gemeenten, provincies, veiligheidsregio´s en waterschappen die lid zijn van de VPNG. Is jouw ambtelijke organisatie geen lid? Je bent welkom als gast.

Vakgroep:
Woningmarkt


Sprekers

  • Maarten de Gruyter
    Projectontwikkelaar Boelens De Gruyter

 BESTUUR VPNG

Francois van Doesburg, Afdelingsmanager Programma's en Projecten, Veenendaal
Fernando Salinas Camara, Hoofd afdeling Ontwikkeling, gemeente Pijnacker-Nootdorp
Wilbert Wouters, Hoofd Brabants Afval Team, Tilburg
Ruud de Smit, Teammanager Projecten, Súdwest-Fryslân
Bart van der Veer, Hoofd project- en programmamanagement bureau, Delft