Inloggen
Ieder project dat met een team projectmatig wordt aangepakt hoort te beginnen met een Project-Start-Up, kortweg een PSU. Een goed doordachte Project Start-Up is belangrijk voor een goed verloop van je project. Bij een PSU zijn alle teamleden van het project betrokken, dus ook wij als projectondersteuners/-secretarissen. Wat kunnen wij betekenen voor een PSU?

Een project start-up is een workshop die je in de definitiefase van een project doet. Dus als het projectteam de concept projectopdracht heeft uitgewerkt met de bestuurlijk en ambtelijk opdrachtgever, en de projectopdracht is vastgesteld door de (bestuurlijk en) ambtelijk opdrachtgever en het team is gestart met een concept projectplan.

We gaan in op vragen als:

  • Welke rol kan je krijgen/nemen bij de opzet van een PSU als ondersteuner?
  • Hoe kan jij bijdragen aan de samenwerking en het onderlinge vertrouwen binnen het projectteam?
  • Welke praktische taken liggen bij een ondersteuner en welke duidelijk niet?
  • Welke vragen moet jij beantwoord hebben gekregen na een PSU?

Graag nodigen wij je uit tijd vrij te maken voor deze online bijeenkomst over de opzet van PSU´s. Een PSU is immers een tijdinvestering aan de start die je dubbel en dwars terugverdient in de loop van het project! Aanmelden kan via de blauwe aanmeldknop op deze pagina.Spreker

  • Pauline Stouwdam
    VPNG

    Pauline heeft zes jaar gewerkt voor de gemeente Noaberkracht (Dinkelland-Tubbergen) als projectondersteuner. Als duizendpoot heeft ze zich beziggehouden met p

 

 

 

BESTUUR VPNG

Francois van Doesburg, Opgavenmanager, Veenendaal
Fernando Salinas Camara, Hoofd afdeling Ontwikkeling, Pijnacker-Nootdorp
Wilbert Wouters, Hoofd afdeling Ruimtelijke Uitvoering, Tilburg
Ruud de Smit, Teamleider team Projecten, Súdwest-Fryslân
Bart van der Veer, Hoofd project- en programmamanagement bureau, Delft

 

De VPNG is een zelfstandige vereniging van 231 gemeentelijke projectbureaus en de provincies. Met ruim 60 bijeenkomsten per jaar en ruim 13.000 aangehaakte project-, proces- en programmamanagers zijn wij de meest actieve community of practice voor opgavesturing van de lokale en provinciale overheid. 

CONTACT

Heb je een praktische vraag over deze bijeenkomst, neem dan contact op met Toin Routers, via t.routers@vpng.nl. Wil je graag een bepaald thema terugzien op de VPNG-agenda? Mail Enrico Kraijo, e.kraijo@vpng.nl.

Alle bijeenkomsten zijn alleen toegankelijk voor medewerkers in loondienst van een gemeente, provincie, waterschap of veiligheidsregio. Is jouw organisatie geen lid van de VPNG? Je bent welkom als gast