Inloggen
Je merkt dat je, als opgavemanager, vaak op gebiedsniveau werkt aan omvangrijke opgaven. Jouw tijdshorizon is vele malen groter dan de vier jaar van het college. Jouw netwerk is dieper dan dat van raadsleden. In de processen rond jouw opgaven komen vaak meerdere gemeenten voor die er iets van moeten vinden. Daarom is gebiedsportfoliosturing, ook wel gebiedsarrangement genoemd, een belangrijke nieuwe ontwikkeling. Wist je dat door de omgevingswet de samenwerkingen er anders uit moeten gaan zien (de participatiegraad)? Wist je dat er ook gebieden zijn die zelf de regie ter hand nemen? Ben jij als opgavemanager van het gebied of van de gemeente?

Meld je aan voor dit boeiende webinar, waarin we meegenomen worden naar een aantal gebieden waar een gebiedsportfolio wordt vormgegeven door de bewoners van het gebied zelf. 

Leer in dit webinar hoe je met gebiedstafels en coöperaties een eerste stap zet in het versterken van de zelfredzaamheid van gebieden. Leer hoe ruimte maken en een flexibelere structuur juist versnelling oplevert van maatschappelijke opgaven in gebieden. Leer van de eerste succesvolle voorbeelden, zoals Korte ketens Noord-Nederland, Bommelerwaar en IJsseldal, van deze duizelingwekkende transitie die net gestart en onvermijdelijk is.

We hebben Henk Willem Tiktak uitgenodigd. Hij is bestuurder van ‘De coöperatieve samenleving’. Volgens hem kunnen we opgaven in een gebied op twee manieren invliegen: publiek-privaat of publiek-burgerlijk-privaat. Zijn stellingname is: "Wanneer je het gebied zelf niet meeneemt, krijg je de opgaven niet tijdig opgelost. Denk aan de kansloze exersitie van de RESsen. En zeker niet op een aangename manier. De weerstand groeit en participatie lijkt het toverwoord - maar hoe krijg je de burger echt mee?" Henk Willem gaat een stap verder: kun je het gebied zelf mobiliseren en vanuit zelfredzaamheid de oplossing aanreiken, met overheid en marktpartijen dienend aan het gebiedsbelang? Hij meent van wel: binnen juridisch geborgde gebiedsafspraken - het Rijnlands Gebiedsarrangement.

 Spreker

  • Henk Willem Tiktak
    De Cooperatieve Samenleving

    De Coöperatieve Samenleving is erop gericht diverse lokale coöperaties als 'learning labs' te verbinden aan nationale programma's, onder meer gericht op de introductie van de Omgevingswet. Het is het opnieuw uitvinden van een eigentijdse, gebiedsgewortelde en veerkrachtig economie, terwijl de verzorgingsstaat plaatsmaakt voor de participatiesamenleving.

    De rol van Henk Willem is het verbinden van projecten die waarde creëren voor het gebied. Deze projectteams worden multilevel en multidisciplinair samengesteld met studenten, (young) professionals, betrokken bewoners en bedrijven uit de regio. Door samen vanuit nieuwe gebiedswaarden te denken en doen leert zo’n team enorm veel van elkaar, over hun gebied, de lopende structuren en nieuwe kansen en businessmodellen.

    Vanuit zijn expertise als portfoliomanager organiseert hij ook het overzicht van al deze gebiedswaarde creërende projecten en waarom, hoe en wat deze bijdragen aan de ontwikkeling van de gebieds-waarden/missie/visie/doelen.

Wil jij ook meer weten over gebiedscoöperaties? Meld je snel aan.

 

BESTUUR VPNG

Francois van Doesburg, Afdelingsmanager Programma's en Projecten, Veenendaal
Fernando Salinas Camara, Hoofd afdeling Projecten, gemeente Zaanstad
Wilbert Wouters, Hoofd afdeling Ruimtelijke Uitvoering, Tilburg
Ruud de Smit, Manager Ontwikkelagenda en Opgavenmanager, Súdwest-Fryslân
Bart van der Veer, Hoofd project- en programmamanagement bureau, Delft

 

De VPNG is een zelfstandige vereniging van 202 gemeentelijke projectbureaus en de provincies. Met 64 bijeenkomsten per jaar en ruim 8.400 aangehaakte project-, proces- en programmamanagers zijn wij de meest actieve community of practice voor opgavesturing van de lokale overheid. 


CONTACT

Heb je een praktische vraag over deze bijeenkomst, neem dan contact op met Toin Routers, via t.routers@vpng.nl