Inloggen
Het inrichten van gebieden zal steeds meer plaatsvinden door de samenwerking van diverse lokale stakeholders en steeds minder sec door de gemeente. Hoe ziet deze ontwikkeling eruit?

Wie mensen zijn en wat ze (willen gaan) doen zo dicht mogelijk bij elkaar brengen is mijn bijdrage aan een duurzame en humane wereld. Als die mensen dan ook nog de verantwoordelijkheid nemen samen bij te dragen aan de ontwikkeling van de economische, ecologische en sociale waardebalans in hun eigen gebied, dan word ik helemaal blij.

Willen we naar een circulair duurzame economie, dan zullen we ons allen een ander perspectief moeten bieden. Een systeemverandering! Hierin zullen de mensen in een gebied (burgerparticipatie) opnieuw moeten leren samenwerken om samen de verantwoordelijkheid te pakken voor hun eigen fysieke leefomgeving. Dit kan op een nieuw speelveld; De gebiedscoöperatie. De komende omgevingswet biedt dit nieuwe speelveld een unieke mogelijkheid zich te organiseren en als gelijkwaardige speler in gesprek te gaan met de publieke en private speelvelden. 

Meer informatie volgt...

 

  • professionalisering project-, proces- en programmanagement

Spreker

  • Henk Willem Tiktak
    De Cooperatieve Samenleving

    De Coöperatieve Samenleving is erop gericht diverse lokale coöperaties als 'learning labs' te verbinden aan nationale programma's, onder meer gericht op de introductie van de Omgevingswet. Het is het opnieuw uitvinden van een eigentijdse, gebiedsgewortelde en veerkrachtig economie, terwijl de verzorgingsstaat plaatsmaakt voor de participatiesamenleving.

    De rol van Henk Willem is het verbinden van het onderwijs aan projecten die waarde creëren voor het gebied. Deze projectteams worden multilevel en multidisciplinair samengesteld met studenten, (young) professionals, betrokken bewoners en bedrijven uit de regio. Door samen vanuit nieuwe gebiedswaarden te denken en doen leert zo’n team enorm veel van elkaar, over hun gebied, de lopende structuren en nieuwe kansen en businessmodellen.

    Vanuit zijn expertise als portfoliomanager organiseert hij ook het overzicht van al deze gebiedswaarde creërende projecten en waarom, hoe en wat deze bijdragen aan de ontwikkeling van de gebieds-waarden/missie/visie/doelen.

Wil jij ook meer weten over gebiedscoöperaties? Meld je snel aan.

 

BESTUUR VPNG

Francois van Doesburg, Afdelingsmanager Programma's en Projecten, Veenendaal
Fernando Salinas Camara, Hoofd afdeling Projecten, gemeente Zaanstad
Wilbert Wouters, Hoofd afdeling Ruimtelijke Uitvoering, Tilburg
Ruud de Smit, Manager Ontwikkelagenda en Opgavenmanager, Súdwest-Fryslân
Bart van der Veer, Hoofd project- en programmamanagement bureau, Delft

 

De VPNG is een zelfstandige vereniging van 202 gemeentelijke projectbureaus en de provincies. Met 64 bijeenkomsten per jaar en ruim 8.400 aangehaakte project-, proces- en programmamanagers zijn wij de meest actieve community of practice voor opgavesturing van de lokale overheid. 


CONTACT

Heb je een praktische vraag over deze bijeenkomst, neem dan contact op met Toin Routers, via t.routers@vpng.nl