Inloggen
Heb jij ook als projectondersteuner de verantwoordelijkheid om binnen de organisatie uniform projectmatig te werken of dit te bewaken? Of wil je in ieder geval zelf professioneel projectmatig werken, zodat je kan laten zien dat je je vak beheerst? Ieder professionaliseringsproces projectmatig werken start met een handboek PMW, waarin de belangrijkste spelregels staan. Na handboeken PMW van tientallen gemeenten bestudeerd te hebben, heeft de VPNG een uniform handboek projectmatig werken opgesteld. Een leidraad die je eenvoudig kan aanpassen aan de situatie binnen jouw gemeente, waterschap of provincie. In dit uniforme handboek hebben we de beste beschrijvingen en formats overgenomen en aangevuld, want waarom zou je zelf het wiel uitvinden wat anderen al hebben draaien? Bij deze sessie kijken we aan de hand van het uniforme handboek PMW naar de rol van projectondersteuners.

Schrijf je nu in voor dit webinar en leer de lessen van tientallen gemeenten. En bespaar jezelf en jouw gemeente, provincie, waterschap of veiligheidsregio veel onnodig werk!

We bespreken in dit webinar de opbouw van het handboek en zoomen in op een aantal onderwerpen waar je als ondersteuner een rol in kan vervullen. Je vindt in het uniforme handboek PMW onder andere:

• Een beschrijving van wat projectmatig werken is
• Hoe je een project start
• Definities
• De fasering van een project
• Beheersaspecten: tijd, geld, kwaliteit, informatie, risico’s, etc.
• Rolbeschrijvingen
• Formats
• De relaties met procesregie, programmasturing en opgavegericht werken

Aanpasbaar
Het handboek is dusdanig opgezet dat je de teksten en formats kan bewerken en uitbreiden met specifieke inhoud van jouw gemeente. Hybride leren
Het handboek bestaat niet alleen uit een droge beschrijving van de spelregels van PMW. Het handboek is ook ingericht als kapstok om beter projectmatig te werken te leren werken! Het handboek is dan ook ruim voorzien van linkjes naar video's met meer uitleg, e-learningmodules, tools, tests, formats, etc.

Aanmelden
Meld je aan voor deze online bijeenkomst via de blauwe aanmeldknop op deze pagina. Alle bijeenkomsten van de VPNG zijn alleen toegankelijk voor medewerkers in loondienst van een gemeente, provincie, waterschap of veiligheidsregio. Is jouw organisatie geen lid van de VPNG? Je bent welkom als gastBegeleider en spreker

  • Ellen Kassing
    Gemeente Utrecht

    Ellen werkt al meer dan 20 jaar bij de gemeente Utrecht, waarvan de laatste acht jaren als projectsecretaris bij het Projectmanagementbureau. Zij wordt voornamelijk betrokken bij projecten in de sociaal domein, maar regelmatig komen ook projecten uit het fysiek domein op haar pad. Sinds 2019 is ze bij de VPNG betrokken bij trainingen die gericht zijn op projectondersteuners en is inmiddels ook leerkringbegeleider van de leerkring Projectondersteuners. "Het leuke van de activiteiten bij de VPNG is, dat ik de deelnemers veel mee kan geven over ons specieke vak, maar ook dat de deelnemers van elkaar leren", aldus Ellen. 

  • Enrico Kraijo
    VPNG

    Enrico schreef onder andere het boek 'Projectmatig werken bij de gemeentelijke overheid' en heeft zich het afgelopen jaar gebogen over de handboeken PMW van tientallen gemeenten om te komen tot een uniform handboek PMW.

 

 

 

BESTUUR VPNG

Francois van Doesburg, Opgavenmanager, Veenendaal
Fernando Salinas Camara, Hoofd afdeling Ontwikkeling, Pijnacker-Nootdorp
Wilbert Wouters, Hoofd afdeling Ruimtelijke Uitvoering, Tilburg
Ruud de Smit, Opgavemanager, Súdwest-Fryslân
Bart van der Veer, Hoofd project- en programmamanagement bureau, Delft

 

De VPNG is een zelfstandige vereniging van 226 gemeentelijke projectbureaus en de provincies. Met ruim 60 bijeenkomsten per jaar en ruim 12.500 aangehaakte project-, proces- en programmamanagers zijn wij de meest actieve community of practice voor opgavesturing van de lokale en provinciale overheid. 

CONTACT

Heb je een praktische vraag over deze bijeenkomst, neem dan contact op met Toin Routers, via t.routers@vpng.nl. Wil je graag een bepaald thema terugzien op de VPNG-agenda? Mail Enrico Kraijo, e.kraijo@vpng.nl.

Alle bijeenkomsten zijn alleen toegankelijk voor medewerkers in loondienst van een gemeente, provincie, waterschap of veiligheidsregio. Is jouw organisatie geen lid van de VPNG? Je bent welkom als gast