Inloggen
Steeds meer wijken en dorpen willen zelf weer de regie terug. Niet een beetje meepraten, maar zelf de eigen dorps- of wijkvisie maken. En vervolgens hier ook zelf uitvoering aan geven. En dat gaat natuurlijk veel te ver, want huis van Thorbecke, gemeenteraad, college... Participatie is leuk, maar je moet niet overdrijven natuurlijk.

Wat gebeurt er, als het toch blijkt te kunnen? Nieuwsgierig? Leer van het verhaal van het dorp Hengevelde dat een gebiedscorporatie werd, vergeet de dorps-of wijkraad. Wist je dat een dorp of wijk veel integraler denkt dan ambtenaren binnen een gemeentehuis? Dat ze vele malen efficiënter met gemeenschapsgeld om weet te gaan?

Het klinkt misschien te mooi om waar te zijn. Interessant is om te kijken hoe een dergelijk proces verloopt. Hoe steek je dit in vanuit een gemeente of provincie? Meestal begin je in het klein en wordt het steeds groter (of niet). Het begint bij het serieus nemen van een concrete opgave en deze stap voor stap verder te brengen met de betrokkenen. 
 
Het begon in Hengevelde in 2016 met een buurt-/cultuurhuis en het beheer ervan. Dit proces werd opgavegericht aangepakt vanuit de gemeente. En op de een of andere manier maakte dit vonkje dat het dorp steeds meer en meer zelf wilde gaan doen. Er volgde een dorpsvisie, er volgde een beheerplan voor de openbare ruimte. Langzaam groeide het vertrouwen binnen de gemeente in het draagvlak en ondernemerschap binnen het dorp Hengevelde. En zoekend naar een goede onderliggende structuur kwam men uit bij het oprichten van een gebieds-/dorpscorporatie.

Mark Tuinte, voorzitter van de stichting Sport en Gemeenschapsvoorzieningen Hengevelde (SSGH) neemt ons mee in hoe dit proces is verlopen en welke rol de gemeente heeft ingenomen. En wat betekent regie nemen in dit proces? Hij staat ook stil bij de vraag waarom dit hier heel goed functioneert. Want niet overal werkt dit, maar wel bij veel meer dorpen en wijken dan je denkt.  

Het leuke is dat Mark ook projectmanager is in het dagelijkse leven, dus hij begrijpt goed wat onze denkwereld is en hoe anders het is om procesregisseur te zijn.


Spreker

 • Mark Tuinte
  Voorzitter van de stichting Sport en Gemeenschapsvoorzieningen HengeveldeJe bent van harte welkom bij dit webinar. Aanmelden kan via de blauwe aanmeldknop op deze pagina. Dit webinar is kosteloos voor alle medewerkers van gemeenten, provincies en waterschappen die lid zijn van de VPNG. Is jouw ambtelijke organisatie geen lid? Je bent welkom als gast.

Dit webinar is de start van een serie praktijkverhalen over opgavegericht werken. Leer ook werken vanuit de bedoeling!

Opgavegericht werken via een procesregie-aanpak* vraagt om een andere basishouding, een andere instelling, namelijk:

 • de bereidheid om je te verplaatsen in de leefwerelden van anderen
 • voortdurend bezig willen zijn om het (mede)eigenaarschap rond de opgave te versterken
 • een lerende basishouding en flexibiliteit in je werkwijzen
 • een innerlijke wil om de bedoeling voorop te (blijven) zetten

Dat klinkt allemaal wel mooi, alleen #HOEDAN? 

Precies hierom organiseren we samen met Ferenc van Damme en Gerla Struik een inspirerende serie van tien webinars. Het zijn tien praktijkvraagstukken die opgavegericht zijn benaderd en aangepakt via een procesregie-aanpak met kennis, kunde, steun en inspiratie van het provinciale programma ‘Studio vers bestuur’. Je leert van de mensen die het hebben gedaan! Het zijn voorbeelden uit het sociale en het fysieke domein. Soms zijn ze klein, soms juist heel groot. Wat ze gemeen hebben, is dat ze stuk voor stuk succesvolle voorbeelden zijn van opgavegericht werken met de werkwijze procesregie.

Leer in deze sessies:

 • welke skill’s je nodig hebt om echt opgavegericht te gaan werken
 • hoe je processen en projecten anders inricht
 • welke nieuwe werkvormen je kan inzetten bij opgavegericht werken
 • welk  leiderschap jij als sturingsprofessional kunt ontwikkelen bij opgavegericht werken
 • hoe je het eigenaarschap van betrokkenen aanzienlijk kunt versterken
 • hoe je ongebruikelijke doelgroepen betrekt
 • hoe je vanzelfsprekendheden van jouw collega’s en bestuurders doorbreekt
 • hoe je flexibeler wordt in het positioneren van jouw rol vanuit de gemeente of provincie binnen de opgave
 • hoe ‘regie nemen’ een heel andere betekenis krijgt

Iedere sessie leer je vanuit een praktijkcasus van collega’s die opgavegericht werken. Ze nemen jou mee in wat zij hebben verinnerlijkt. Zij moesten hiervoor vaak een flinke strijd leveren en zijn op zoek gegaan naar nieuwe aanpakken en leerden om gebruikelijke routes en paden heen te bewegen waar nodig.

De andere webinars uit deze serie vind je in de activiteitenkalender

*) In onze publicatie ‘Procesregie als vak’ werken we uit, hoe je door je steeds te focussen op de volgende stap (en niet vanuit een vooraf gedefinieerd resultaat) veel meer vanuit de opgave aan de slag gaat. Opgavegericht werken wordt steeds meer gemeengoed, waardoor het werken met de procesregie-aanpakken in een stroomversnelling is gekomen. Leer meer over opgavegericht werken in de inspiratiegids van de VPNG over opgavegericht werken.

 BESTUUR VPNG

Francois van Doesburg, Afdelingsmanager Programma's en Projecten, Veenendaal
Fernando Salinas Camara, Hoofd afdeling Ontwikkeling, gemeente Pijnacker-Nootdorp
Wilbert Wouters, Hoofd afdeling Ruimtelijke Uitvoering, Tilburg
Ruud de Smit, Teammanager Projecten, Súdwest-Fryslân
Bart van der Veer, Hoofd project- en programmamanagement bureau, Delft

 

De VPNG is een zelfstandige vereniging van 230 gemeentelijke projectbureaus en de provincies. Met ruim 60 bijeenkomsten per jaar en ruim 12.800 aangehaakte project-, proces- en programmamanagers zijn wij de meest actieve community of practice voor opgavesturing van de lokale overheid. 

CONTACT

Heb je een praktische vraag over deze bijeenkomst, neem dan contact op met Toin Routers, via t.routers@vpng.nl. Wil je graag een bepaald thema terugzien op de VPNG-agenda? Mail Enrico Kraijo, e.kraijo@vpng.nl.

Alle bijeenkomsten zijn alleen toegankelijk voor medewerkers in loondienst van een gemeente, provincie, waterschap of veiligheidsregio. Is jouw organisatie geen lid van de VPNG? Je bent welkom als gast