Inloggen
Vraag jij je wel eens af bij bepaalde beslissingen die je moet nemen, hoe andere collega's zouden beslissen? Hoe andere collega's bij andere gemeenten omgaan met bepaalde situaties? Oftewel, heb jij soms dilemma's en de behoefte om met collega projectondersteuners hierover via intervisie in gesprek te gaan?

Wat verstaan wij onder intervisie?
Onder intervisie verstaan wij een gestructureerde wijze om met collega's van andere gemeenten, die in een vergelijkbare situatie werken, vraagstukken te verkennen en waar mogelijk op te lossen. We richten ons bij deze vorm van intervisie niet zozeer op inhoudelijke vraagstukken, maar juist op hoe jij jouw rol als projectondersteuner invult en succesvoller kunt maken. Dat vraagt van alle deelnemers een kwetsbare opstelling en de bereidheid om lastige vraagstukken in te brengen.

Werkwijze tijdens een intervisie bijeenkomst
We komen iedere intervisie bijeenkomst anderhalf uur bij elkaar met maximaal 12 deelnemers. Tijdens een intervisiebijeenkomst doen we eerst een dilemmaronde. Tegen welke dilemma’s loop je aan bij je werk? Vervolgens kiezen we één casus van een deelnemer uit waarmee we de intervisie doen. We volgen dan het 10-stappenplan. Een intervisiemethode waarin je als deelnemer leert om goed door te vragen op de vraag achter de vraag van de inbrenger. Een ervaren deskundige begeleidt de intervisiegroep. Aan het einde van de sessie heb je meer inzicht in vraagstukken en ben je geïnspireerd door concrete tips en oplossingen van collega’s.

Citaat van een deelnemer: "Een uitspraak van Loesje luidt: 'Waarom moeilijk doen, als het samen kan.' Dit beschrijft mijn ervaring als deelnemer van de intervisiegroep voor 100%!

Met intervisie krijg je zicht op je eigen handelen in bepaalde situaties of vraagstukken die met het werk te maken hebben. Je maakt zoveel mogelijk gebruik van de gezamenlijke kennis van de groep. Je krijgt adviezen van je collega-deelnemers: wat zouden zij doen als zij in jouw schoenen staan?

Zo’n samenwerking zorgde bij mij voor een andere blik op mijn vraagstuk, het gaf mij gevoel van herkenning van het probleem en leverde een resultaat dat ik makkelijk kon vertalen in concrete stappen."


Doelgroep

In 2022 organiseert de VPNG vijf intervisiebijeenkomsten voor projectondersteuners. Per intervisie kan je zelf bekijken of je wilt aanschuiven. Je mag alle vijf de data meedoen, maar ook gewoon één keer aanschuiven.

Data
Deze intervisie wordt geregeld georganiseerd. Zodra deze groep vol zit, maken we een volgende datum bekend.

Aanmelden
Meld je aan via de blauwe aanmeldknop. Annuleren kan tot twee weken voor aanvang van de intervisie. Aan deze sessie zijn geen kosten verbonden.

 

Dit is een bijeenkomst vanuit de vakgroep Projectondersteuners. Bekijk het forum, de groepsleden, verslagen en opnames van eerdere bijeenkomsten van deze vakgroep.Begeleider

  • Wypke van Pagee
    Projectsecretaris gemeente Utrecht

 BESTUUR VPNG

Francois van Doesburg, Afdelingsmanager Programma's en Projecten, Veenendaal
Fernando Salinas Camara, Hoofd afdeling Ontwikkeling, gemeente Pijnacker-Nootdorp
Wilbert Wouters, Hoofd afdeling Ruimtelijke Uitvoering, Tilburg
Ruud de Smit, Opgavemanager, Súdwest-Fryslân
Bart van der Veer, Hoofd project- en programmamanagement bureau, Delft

 

De VPNG is een zelfstandige vereniging van 225 gemeentelijke projectbureaus en de provincies. Met ruim 60 bijeenkomsten per jaar en ruim 10.200 aangehaakte project-, proces- en programmamanagers zijn wij de meest actieve community of practice voor opgavesturing van de lokale overheid. 

CONTACT

Heb je een praktische vraag over deze bijeenkomst, neem dan contact op met Toin Routers, via t.routers@vpng.nl. Wil je graag een bepaald thema terugzien op de VPNG-agenda? Mail Enrico Kraijo, e.kraijo@vpng.nl.