Inloggen
Wil jij meer leren over het betrekken van ongebruikelijke doelgroepen? Ontdek in deze sessie hoe je dit aanpakt. Het draait in deze sessie om het verbeteren van verkeersveiligheid rond scholen met de kinderen aan het stuur. Want voor wie doen we het eigenlijk? Juist ja voor de kinderen, dus die weten dan toch ook wat de beste oplossingen zijn? En als je hier al afhaakt, dan moet je zeker deelnemen aan deze sessie. Want wat gebeurt er, als je dit als vertrekpunt neemt? Hoe stel je een kader vast, hoe leg je de link met ‘de professionals die er over gaan’. Hoe onderbouw je maatregelen en investeringen?
Het is misschien een klein voorbeeld, maar de principes openen je ogen voor een heel nieuwe (procesregie) benadering, die veel effectiever is dan de klassieke aanpakken. Want hoe dikwijls komt het niet voor dat we de doelgroepen, waarvoor we vanuit de gemeente of provincie iets doen, alleen voor de vorm even betrekken om vervolgens onze eigen visie door te drukken. Denk maar eens aan vluchtelingen, verstandelijk gehandicapten, ouderen, bewoners, etc.


We hebben twee enthousiaste sprekers die ons deelgenoot maken van hun uiterst succesvolle aanpak. Heidy van Essen (Beleidsmedewerker, niet van achter een bureau, verkeer) en Gooitske Zijlstra (Placemaker). Zij beseften dat als je de wereld bekijkt op kinderhoogte, het verkeer er heel anders uitziet.

Ze nemen ons mee in hun succesvolle procesaanpak om verkeersveiligheid te vergroten rond scholen. Niet alleen ‘buiten’, maar ook hun aanpak ‘binnen’ de provincie. Want hoe ga je om met sectoraal beleid, opdrachtgevers die niet meteen enthousiast worden met ‘kinderen aan het stuur’. 

Sprekers

 • Heidy van Essen
  Adviseur verkeersveiligheid en gedrag, provincie Overijssel

 • Gooitske Zijlstra
  Externe bij de provincie OverijsselJe bent van harte welkom bij dit webinar. Aanmelden kan via de blauwe aanmeldknop op deze pagina. Dit webinar is kosteloos voor alle medewerkers van gemeenten, provincies en waterschappen die lid zijn van de VPNG. Is jouw ambtelijke organisatie geen lid? Je bent welkom als gast.

Dit webinar maakt onderdeel uit van een serie praktijkverhalen over opgavegericht werken. Leer ook werken vanuit de bedoeling!

Opgavegericht werken via een procesregie-aanpak* vraagt om een andere basishouding, een andere instelling, namelijk:

 • de bereidheid om je te verplaatsen in de leefwerelden van anderen
 • voortdurend bezig willen zijn om het (mede)eigenaarschap rond de opgave te versterken
 • een lerende basishouding en flexibiliteit in je werkwijzen
 • een innerlijke wil om de bedoeling voorop te (blijven) zetten

Dat klinkt allemaal wel mooi, alleen #HOEDAN? 

Precies hierom organiseren we samen met Ferenc van Damme en Gerla Struik een inspirerende serie van tien webinars. Het zijn tien praktijkvraagstukken die opgavegericht zijn benaderd en aangepakt via een procesregie-aanpak met kennis, kunde, steun en inspiratie van het provinciale programma ‘Studio vers bestuur’. Je leert van de mensen die het hebben gedaan! Het zijn voorbeelden uit het sociale en het fysieke domein. Soms zijn ze klein, soms juist heel groot. Wat ze gemeen hebben, is dat ze stuk voor stuk succesvolle voorbeelden zijn van opgavegericht werken met de werkwijze procesregie.

Leer in deze sessies:

 • welke skill’s je nodig hebt om echt opgavegericht te gaan werken
 • hoe je processen en projecten anders inricht
 • welke nieuwe werkvormen je kan inzetten bij opgavegericht werken
 • welk  leiderschap jij als sturingsprofessional kunt ontwikkelen bij opgavegericht werken
 • hoe je het eigenaarschap van betrokkenen aanzienlijk kunt versterken
 • hoe je ongebruikelijke doelgroepen betrekt
 • hoe je vanzelfsprekendheden van jouw collega’s en bestuurders doorbreekt
 • hoe je flexibeler wordt in het positioneren van jouw rol vanuit de gemeente of provincie binnen de opgave
 • hoe ‘regie nemen’ een heel andere betekenis krijgt

Iedere sessie leer je vanuit een praktijkcasus van collega’s die opgavegericht werken. Ze nemen jou mee in wat zij hebben verinnerlijkt. Zij moesten hiervoor vaak een flinke strijd leveren en zijn op zoek gegaan naar nieuwe aanpakken en leerden om gebruikelijke routes en paden heen te bewegen waar nodig.

De andere webinars uit deze serie vind je in de activiteitenkalender

*) In onze publicatie ‘Procesregie als vak’ werken we uit, hoe je door je steeds te focussen op de volgende stap (en niet vanuit een vooraf gedefinieerd resultaat) veel meer vanuit de opgave aan de slag gaat. Opgavegericht werken wordt steeds meer gemeengoed, waardoor het werken met de procesregie-aanpakken in een stroomversnelling is gekomen. Leer meer over opgavegericht werken in de inspiratiegids van de VPNG over opgavegericht werken.

 BESTUUR VPNG

Francois van Doesburg, Afdelingsmanager Programma's en Projecten, Veenendaal
Fernando Salinas Camara, Hoofd afdeling Ontwikkeling, gemeente Pijnacker-Nootdorp
Wilbert Wouters, Hoofd afdeling Ruimtelijke Uitvoering, Tilburg
Ruud de Smit, Teammanager Projecten, Súdwest-Fryslân
Bart van der Veer, Hoofd project- en programmamanagement bureau, Delft

 

De VPNG is een zelfstandige vereniging van 230 gemeentelijke projectbureaus en de provincies. Met ruim 60 bijeenkomsten per jaar en ruim 12.800 aangehaakte project-, proces- en programmamanagers zijn wij de meest actieve community of practice voor opgavesturing van de lokale overheid. 

CONTACT

Heb je een praktische vraag over deze bijeenkomst, neem dan contact op met Toin Routers, via t.routers@vpng.nl. Wil je graag een bepaald thema terugzien op de VPNG-agenda? Mail Enrico Kraijo, e.kraijo@vpng.nl.

Alle bijeenkomsten zijn alleen toegankelijk voor medewerkers in loondienst van een gemeente, provincie, waterschap of veiligheidsregio. Is jouw organisatie geen lid van de VPNG? Je bent welkom als gast