Inloggen
Wat gebeurt er, als een oud schoolgebouw gesloopt wordt en je de inwoners vraagt wat ervoor in de plaats moet komen? Waarbij we vooraf afspreken dat de raad zich zal conformeren aan wat de meerderheid van de bewoners wil. Hoe stel je dan kaders, en hoe geef je sturing aan het proces om te komen tot een breed gedragen nieuwe bestemming?

De raad als procesregisseur en de griffier als wegbereider en gids. Echt? Heel Staphorst mocht bepalen wat er met het terrein van de gesloopte Levensboom school mocht gebeuren. De inwoners wilden er een zorginstelling van maken, maar dan anders als normaal. 

Lammy Roest neemt ons mee in hoe zij als raadgriffier sturing heeft gegeven aan dit bijzondere participatieproces. Want hoe ga je ermee om, als er twijfel insluipt bij het college en de raad of dit wel goed gaat aflopen. En werken vanuit de bedoeling klinkt mooi, alleen impliciet heeft het ambtelijk apparaat, de raad en het college ook bepaalde ideeën over wat er niet en wel zou moeten gaan gebeuren op dat stuk grond. 

Een volle kantine met buurtbewoners bij pitches over de Levensboom.Spreker

 • Lammy Roest
  Gemeente Heerenveen

  Lammy was vijftien jaar medewerker bij de griffie van Lemsterland en daarna had ze twee jaar in De Fryske Marren dezelfde functie. In 2016 stapte ze over naar de gemeente Staphorst als raadsgriffier. Op deze periode kijkt ze terug tijdens dit webinar. Vanaf 2019 is Lammy raadsgriffier van de gemeente Heerenveen.Je bent van harte welkom bij dit webinar. Aanmelden kan via de blauwe aanmeldknop op deze pagina. Dit webinar is kosteloos voor alle medewerkers van gemeenten, provincies en waterschappen die lid zijn van de VPNG. Is jouw ambtelijke organisatie geen lid? Je bent welkom als gast.

Dit webinar maakt onderdeel uit van een serie praktijkverhalen over opgavegericht werken. Leer ook werken vanuit de bedoeling!

Opgavegericht werken via een procesregie-aanpak* vraagt om een andere basishouding, een andere instelling, namelijk:

 • de bereidheid om je te verplaatsen in de leefwerelden van anderen
 • voortdurend bezig willen zijn om het (mede)eigenaarschap rond de opgave te versterken
 • een lerende basishouding en flexibiliteit in je werkwijzen
 • een innerlijke wil om de bedoeling voorop te (blijven) zetten

Dat klinkt allemaal wel mooi, alleen #HOEDAN? 

Precies hierom organiseren we samen met Ferenc van Damme en Gerla Struik van provincie Overijssel een inspirerende serie van tien webinars. Het zijn tien praktijkvraagstukken die opgavegericht zijn benaderd en aangepakt via een procesregie-aanpak met steun van het provinciale programma ‘Studio vers bestuur’. Je leert van de mensen die het hebben gedaan! Het zijn voorbeelden uit het sociale en het fysieke domein. Soms zijn ze klein, soms juist heel groot. Wat ze gemeen hebben, is dat ze stuk voor stuk succesvolle voorbeelden zijn van opgavegericht werken met de werkwijze procesregie.

Leer in deze sessies:

 • welke skill’s je nodig hebt om echt opgavegericht te gaan werken
 • hoe je processen en projecten anders inricht
 • welke nieuwe werkvormen je kan inzetten bij opgavegericht werken
 • welk  leiderschap jij als sturingsprofessional kunt ontwikkelen bij opgavegericht werken
 • hoe je het eigenaarschap van betrokkenen aanzienlijk kunt versterken
 • hoe je ongebruikelijke doelgroepen betrekt
 • hoe je vanzelfsprekendheden van jouw collega’s en bestuurders doorbreekt
 • hoe je flexibeler wordt in het positioneren van jouw rol vanuit de gemeente of provincie binnen de opgave
 • hoe ‘regie nemen’ een heel andere betekenis krijgt

Iedere sessie leer je vanuit een praktijkcasus van collega’s die opgavegericht werken. Ze nemen jou mee in wat zij hebben verinnerlijkt. Zij moesten hiervoor vaak een flinke strijd leveren en zijn op zoek gegaan naar nieuwe aanpakken en leerden om gebruikelijke routes en paden heen te bewegen waar nodig.

De andere webinars uit deze serie vind je in de activiteitenkalender

*) In onze publicatie ‘Procesregie als vak’ werken we uit, hoe je door je steeds te focussen op de volgende stap (en niet vanuit een vooraf gedefinieerd resultaat) veel meer vanuit de opgave aan de slag gaat. Opgavegericht werken wordt steeds meer gemeengoed, waardoor het werken met de procesregie-aanpakken in een stroomversnelling is gekomen. Leer meer over opgavegericht werken in de inspiratiegids van de VPNG over opgavegericht werken.

 BESTUUR VPNG

Francois van Doesburg, Afdelingsmanager Programma's en Projecten, Veenendaal
Fernando Salinas Camara, Hoofd afdeling Ontwikkeling, gemeente Pijnacker-Nootdorp
Wilbert Wouters, Hoofd afdeling Ruimtelijke Uitvoering, Tilburg
Ruud de Smit, Teammanager Projecten, Súdwest-Fryslân
Bart van der Veer, Hoofd project- en programmamanagement bureau, Delft

 

De VPNG is een zelfstandige vereniging van 230 gemeentelijke projectbureaus en de provincies. Met ruim 60 bijeenkomsten per jaar en ruim 12.800 aangehaakte project-, proces- en programmamanagers zijn wij de meest actieve community of practice voor opgavesturing van de lokale overheid. 

CONTACT

Heb je een praktische vraag over deze bijeenkomst, neem dan contact op met Toin Routers, via t.routers@vpng.nl. Wil je graag een bepaald thema terugzien op de VPNG-agenda? Mail Enrico Kraijo, e.kraijo@vpng.nl.

Alle bijeenkomsten zijn alleen toegankelijk voor medewerkers in loondienst van een gemeente, provincie, waterschap of veiligheidsregio. Is jouw organisatie geen lid van de VPNG? Je bent welkom als gast