Inloggen
Participatie is een van de focus-onderwerpen van de VPNG. Al enige jaren bestaat de vakgroep participatie en zijn er online participatie-versnellers ontwikkeld. Dit aanbod vullen we nu aan met een handreiking participatie in boekvorm. We nodigen je van harte uit om op 20 juni samen met de twee schrijvers door de inhoud van dit nieuwe boek te lopen. Als deelnemer ontvang je na afloop het e-book en op wens sturen we deelnemers kosteloos de papieren versie toe.

Deze handreiking hebben we als VPNG geschreven voor alle project-, programma-, proces-, opgavemanagers, beleidsmakers en communicatiemanagers binnen gemeenten en provincies. Vanuit onze vereniging delen we  graag de ervaringen die we de afgelopen jaren opgedaan hebben in participatie. We verbinden immers ruim 15.000 sturingsprofessionals die in hun vak te maken hebben met participatie. Hun praktijkervaringen hebben we geordend en vertaald naar bouwstenen die noodzakelijk zijn om doordacht participatie in te zetten.

We hopen je met de handreiking aan te zetten tot nadenken over participatie en dat je succesvolle aanpakken voor jouw project, programma, proces of opgave ontdekt!

 

Meld je aan voor deze lancering van de handreiking participatie en ontvang kosteloos het e-book en het fysieke boek via de blauwe aanmeldknop op deze pagina.

 Sprekers

  • Barbara Verbeek
    Strategisch adviseur participatie, gemeente Haarlemmermeer

    Barbara is strategisch adviseur participatie bij de gemeente Haarlemmermeer. Ze helpt en coacht projectmanagers en omgevingsmanagers bij het ontwerpen van participatieprocessen. Barbara is een procesdenker en een netwerker met gemeentelijke-, provinciale- en rijkservaring die op al die niveaus heeft bijgedragen aan strategieontwikkeling, relatiemanagement en gebiedscommunicatie.

  • Mark ter Bals
    Management, organisatie en bestuursadvies, diverse gemeenten

    Mark is zelfstandig publiek professional. Hij doet interimwerk in management, organisatie & bestuursadvies bij de gemeentelijke en provinciale overheid. Hij heeft veel ervaring met strategieontwikkeling, politiek-strategische advisering, project-, programma-, en procesmanagement. Mark heeft een voorliefde voor politiek-maatschappelijk complexe kwesties en maakt graag belangentegenstellingen hanteerbaar. Vanuit deze belangstelling en vaardigheden heeft hij ruime ervaring met en visie op participatie.

 

 

 

BESTUUR VPNG

Francois van Doesburg, Afdelingsmanager Programma's en Projecten, Veenendaal
Fernando Salinas Camara, Hoofd afdeling Ontwikkeling, gemeente Pijnacker-Nootdorp
Wilbert Wouters, Hoofd Brabants Afval Team, Tilburg
Ruud de Smit, Teammanager Projecten, Súdwest-Fryslân
Bart van der Veer, Hoofd project- en programmamanagement bureau, Delft


De VPNG is een zelfstandige vereniging van 250 gemeentelijke projectbureaus en de provincies. Met ruim 80 bijeenkomsten per jaar en ruim 15.200 aangehaakte project-, proces- en programmamanagers zijn wij de meest actieve community of practice voor opgavesturing van de lokale en provinciale overheid. 

CONTACT

Heb je een praktische vraag over deze bijeenkomst, neem dan contact op met Toin Routers, via t.routers@vpng.nl. Wil je graag een bepaald thema terugzien op de VPNG-agenda? Mail Enrico Kraijo, e.kraijo@vpng.nl.

Alle bijeenkomsten zijn alleen toegankelijk voor medewerkers in loondienst van een gemeente, provincie, waterschap of veiligheidsregio. Is jouw organisatie geen lid van de VPNG? Je bent welkom als gast