Inloggen
Heb jij de opdracht de particuliere woningvoorraad duurzamer te maken in jouw gemeente of provincie? Wellicht sta je er middenin of moet je nog beginnen. Wil jij met allerlei acties huiseigenaren motiveren om energiebesparings- en verduurzamingsmaatregelen uit te voeren? De effectiviteit van deze acties in relatie tot de opbrengst in termen van genomen maatregelen en bijdrage aan de verduurzamingsopgave is vaak zeer gering. De markt voor energiebesparende en verduurzamingsmaatregelen ontwikkelt zich de afgelopen jaren zeker positief, maar gelet op de klimaatdoelen voor de gebouwde omgeving nog te langzaam.

Niet jouw thema? Bekijk de activiteitenkalender van de VPNG voor andere bijeenkomsten.

 

De snelheid waarmee de energiebesparende en verduurzamingseffecten zich ontwikkelen, hangt natuurlijk ook samen met Europees en landelijk stimuleringsbeleid. Gemeenten kunnen echter zonder andere partijen de versnelling van de marktontwikkeling niet realiseren. Uiteindelijk besluiten de huiseigenaren zelf of zij en met wie zij in zee gaan voor de uitvoering van die maatregelen. Effectieve inzet op gemeentelijk en regionaal niveau vereist samenwerking. Maar met welke partijen ga je als gemeente samenwerking, of liever co-creatie, aan? Binnen Triple-A is afgelopen jaren door de diverse partners veel ervaring opgedaan met verschillende vormen van marktbenadering, samenwerking en co-creatie.

Wij zijn blij dat wij voor deze sessie Eef Smits, regiomanager Techniek Nederland en vanaf het begin gewaardeerd Triple-A observer partner, bereid hebben gevonden zijn ervaring in te brengen. Techniek Nederland wil als branche-organisatie ondernemers in verschillende installatiebranches voorbereiden op de energietransitie en de marktontwikkeling door energiebesparings- en verduurzamingsmaatregelen.

Graag horen wij ook jouw ervaringen met inspanningen om energiebesparings- en verduurzamingsmaatregelen te helpen versnellen. In kleine groepen hoor je zo de bevindingen van collega's vanuit het hele land.

Deze sessie van de leerkring wordt begeleid door André de Groot van de Gemeente Rotterdam.

 

 • Leerkring verduurzaming bestaande particuliere woning voorraad

Sprekers

 • André de Groot
  Alliantiemanager Next Generation Woonwijken, Gemeente Rotterdam

  André is programma-ontwikkelaar en programma-manager van sociaal-economische stimuleringsprogramma's. Hij weet met enthousiasme, vakkennis, humor, relativerend vermogen, verbindende kwaliteiten en vasthoudendheid goed de rol van stimulator en motivator te vervullen naar een ieder die betrokken is bij ontwikkeling, uitvoering, monitoring en verantwoording van projecten en programma's. 

  Zijn interesse gaat uit naar de integrale benadering van de impact en kansen van de energietransitie op gebiedsniveau. Momenteel werkt André met een groot aantal partners aan de doorwerking van de MRDH Roadmap Next Economy naar enkele Rotterdamse wijken in het gebied Prins Alexander. Dit onder de noemer Next Generation Woonwijken.

 • Eef Smits, Techniek Nederland
  Regiomanager Techniek Nederland

  Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technische dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. Meer dan welke sector ook maken zij technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant. Ze vertegenwoordigen ruim 6.300 bedrijven. 

  De leden van Techniek Nederland ontwerpen, leveren, installeren en onderhouden ‘slimme techniek’. Van zonnepaneel, warmtepomp, paneelbouw, badkamers en smart homes, tot snelle en veilige dataverbindingen, innovatieve verkeersoplossingen, complete technische en industriële installaties, steeds slimmere productielijnen en flexibele gebouwen. 
BESTUUR VPNG

Francois van Doesburg, Afdelingsmanager Programma's en Projecten, Veenendaal
Fernando Salinas Camara, Hoofd afdeling Projecten, gemeente Zaanstad
Wilbert Wouters, Hoofd afdeling Ruimtelijke Uitvoering, Tilburg
Gert Bolkesteijn, Hoofd Team Projecten, Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen
Bart van der Veer, Hoofd project- en programmamanagement bureau, Delft

 

De VPNG is een zelfstandige vereniging van 202 gemeentelijke projectbureaus en de provincies. Met 60 bijeenkomsten per jaar en ruim 8.400 aangehaakte project-, proces- en programmamanagers zijn wij de meest actieve community of practice voor opgavesturing van de lokale overheid. 


CONTACT

Heb je een praktische vraag over dit webinar? Neem dan contact op met Toin Routers, via t.routers@vpng.nl.
Wil je graag een bepaald thema terugzien in één van de activiteiten van de VPNG?  Mail Enrico Kraijo, e.kraijo@vpng.nl.