Inloggen
Geen paniek! Alles staat al klaar voor jou voor een goede participatie. Je hoeft alleen maar aan te haken op deze mastermindsessie en je weet hoe je snel een goed participatietraject kan opzetten. Sterker nog, we bieden je compleet uitwerkte instrumenten die het participatievraagstuk voor jouw gemeente een enorme stap verder brengt. Dat scheelt je eindeloos gepraat in werkgroepjes, we hebben het al druk genoeg toch? Maak gebruik van de kennis van jouw collega’s, want waarom zou je zelf het wiel opnieuw uitvinden?
We nemen je mee in de ANTWOORDEN op de volgende vragen:
  • Hoe leer je als projectleider, proces- of programmamanager om een goed participatiekader op te stellen voor de gemeenteraad bij de start van een participatietraject?
  • Hoe ontwikkel je een gemeenschappelijke taal binnen de gemeente rond participatie?
  • Hoe beoordeel je of een participatietraject eenvoudig, gemiddeld of complex is?
  • Welk maatwerk lever je bij participatietrajecten van initiatiefnemers, terwijl je gemeentebreed toch consistent blijft bij alle participatietrajecten?
  • Welke participatietools zijn er? We bieden je 70 participatietools, platforms en werkvormen op zo'n manier dat je snel de juiste kiest bij een specifieke participatiestap.
  • Hoe neem je initiatiefnemers mee in welke participatie-aanpak passend is?
Deze vragen hebben we twee jaar geleden uitgewerkt, omdat we toen ook dachten dat de omgevingswet ingevoerd zou worden ;-) We ontdekten na vele sessies dat het antwoord op deze vragen te ordenen zijn en hebben deze gebundeld in drie instrumenten: THiNK! consistent, THiNK! twice en THiNK! tools
Omdat een steeds grotere groep gemeenten deze instrumenten gebruikt. leren we je in deze mastermindsessie ook hoe je de instrumenten inzet in een traject binnen jouw gemeente dat draait om het professionaliseren van participatie.

Mastermind
Een mastermindgroep bestaat uit een groep gelijkgestemde personen die een bijdrage willen leveren aan het oplossen van elkaars uitdagingen. Het concept is bedacht in 1925 door Napoleon Hill, Een mastermindgroep bestaat vaak uit zes tot negen personen, die op vaste momenten en onder begeleiding van een coach mastermindsessies houden. De kracht van een mastermindgroep is dat men leert van elkaars ervaringen. Uitdagingen waar de ene persoon mee worstelt, kan een andere persoon wellicht direct een oplossing voor bieden.Begeleider

  • Enrico Kraijo
    VPNG

 

De mastermindgroep Participatie bestaat uit maximaal vijftien personen. Deelname is gratis. Meld je aan via de blauwe aanmeldknop op deze pagina. Deze mastermind Participatie vindt een aantal keer plaats. Kijk in de agenda van van VPNG voor meer van deze mastermindsessies.

BESTUUR VPNG

Francois van Doesburg, Opgavenmanager, Veenendaal
Fernando Salinas Camara, Hoofd afdeling Ontwikkeling, Pijnacker-Nootdorp
Wilbert Wouters, Hoofd afdeling Ruimtelijke Uitvoering, Tilburg
Ruud de Smit, Kwartiermaker team Projecten, Súdwest-Fryslân
Bart van der Veer, Hoofd project- en programmamanagement bureau, Delft

 

De VPNG is een zelfstandige vereniging van 227 gemeentelijke projectbureaus en de provincies. Met ruim 60 bijeenkomsten per jaar en ruim 13.000 aangehaakte project-, proces- en programmamanagers zijn wij de meest actieve community of practice voor opgavesturing van de lokale en provinciale overheid. 

CONTACT

Heb je een praktische vraag over deze bijeenkomst, neem dan contact op met Toin Routers, via t.routers@vpng.nl. Wil je graag een bepaald thema terugzien op de VPNG-agenda? Mail Enrico Kraijo, e.kraijo@vpng.nl.

Alle bijeenkomsten zijn alleen toegankelijk voor medewerkers in loondienst van een gemeente, provincie, waterschap of veiligheidsregio. Is jouw organisatie geen lid van de VPNG? Je bent welkom als gast