Inloggen
Je bent net als wethouder gestart in een nieuw college en je realiseert je dat de term opgavegericht werken wel heel erg vaak valt, net als participatie en netwerksturing. Opgavegericht besturen wordt als een vanzelfsprekendheid gezien. Alleen je bent ook verantwoordelijk voor een portefeuille. De ambtelijke organisatie werkt lang niet altijd integraal samen. De perceptie van wat de opgave is verandert snel onder invloed van onder andere sociale media.

Het sectoraal sturen vanuit macht lijkt op zijn retour. Het sturen vanuit afgebakende portefeuilles staat onder druk. Steeds vaker krijg je als wethouder de rol van ambtelijk manager. Het ambtelijk apparaat moet zich meer gaan plooien naar opgaven en portfolio’s van projecten, processen en programma’s. Ze moet sneller en flexibeler inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen. Collegeprogramma’s voor vier jaar vastzetten is steeds lastiger. Tijd om stil te staan bij wat opgavegericht werken nu ten diepste inhoud en wat deze benadering  van jou vraagt als wethouder bij maatschappelijke vraagstukken.

Deze online bijeenkomst organiseert de VPNG in samenwerking met de Wethoudersvereniging
Gemeenten gaan opgavegericht werken
4 november spreekt Enrico Kraijo, directeur van de VPNG en co-auteur van de inspiratiegids ‘Opgavegericht werken’, speciaal voor wethouders over Opgavegericht Besturen. Het boek kwam tot stand na gesprekken met 180 gemeenten en provincies, en samen met 60 gemeentelijke koplopers ontwikkelde Enrico met Hans van der Heijden (gemeente Rotterdam) een raamwerk om opgavegericht werken te implementeren binnen gemeenten.
Tijdens deze sessie gaat Enrico dieper in op de volgende vragen:
 
  • Wat houdt opgavegericht werken nu werkelijk in?
  • Welke bestuursstijl past het beste bij opgavegericht werken?
  • Hoe verhoudt opgavegericht werken zich tot programmasturing en de programmabegroting?
  • Hoe ga je om met het integrale karakter van opgavegericht werken versus de portefeuilleverdeling?
  • Welke rol speelt de opgavemanager?

 

Interactief
De opzet van de dag is interactief, zodat er veel ruimte is voor het uitwisselen van ervaringen.

Doelgroep
Deze sessie Opgavegericht Besturen richt zich specifiek op wethouders en opgavemanagers. Stuur deze uitnodiging gerust door naar de wethouders in jouw gemeente.
Indien je geen wethouder of opgavemanager bent, maar wel interesse hebt in opgavegericht werken, meld je dan aan voor één van de mastermind sessies 'Opgavegericht werken'.


Aanmelden
Ben jij wethouder of opgavemanager? Meld je aan voor deze sessie Opgavegericht Besturen. Wanneer je een account hebt van de VPNG, dan kan je je direct aanmelden via de blauwe aanmeldknop op deze pagina. Heb je geen account? Aanmelden kan ook per e-mail via t.routers@vpng.nl. Deelname is gratis. 
 BESTUUR VPNG

Francois van Doesburg, Afdelingsmanager Programma's en Projecten, Veenendaal
Fernando Salinas Camara, Hoofd afdeling Ontwikkeling, gemeente Pijnacker-Nootdorp
Wilbert Wouters, Hoofd afdeling Ruimtelijke Uitvoering, Tilburg
Ruud de Smit, Opgavemanager, Súdwest-Fryslân
Bart van der Veer, Hoofd project- en programmamanagement bureau, Delft

 

De VPNG is een zelfstandige vereniging van 225 gemeentelijke projectbureaus en de provincies. Met ruim 60 bijeenkomsten per jaar en ruim 10.500 aangehaakte project-, proces- en programmamanagers zijn wij de meest actieve community of practice voor opgavesturing van de lokale overheid. 

CONTACT

Heb je een praktische vraag over deze bijeenkomst, neem dan contact op met Toin Routers, via t.routers@vpng.nl. Wil je graag een bepaald thema terugzien op de VPNG-agenda? Mail Enrico Kraijo, e.kraijo@vpng.nl.

Alle bijeenkomsten zijn alleen toegankelijk voor medewerkers in loondienst van een gemeente, provincie, waterschap of veiligheidsregio. Is jouw organisatie geen lid van de VPNG? Je bent welkom als gast