Inloggen
Ben jij betrokken bij het professionaliseren van opgavegericht werken binnen jouw gemeente of provincie? Wil je een heldere taal aangereikt krijgen waarmee je het goede gesprek kunt voeren over opgavegericht werken? Ben je benieuwd welke vier invalshoeken je kunnen helpen om meer balans aan te brengen in opgavegericht werken? Wil je nu eindelijk eens werken met heldere definities? Schrijf je dan in voor dit informele webinar, waarbij de schrijvers van de 'Inspiratiegids Opgavegericht Werken' je meenemen in de ontdekkingstocht van de totstandkoming van deze gids. 30 november komt het boekje uit. Haak nu alvast aan op de preview!

Het afgelopen jaar zijn bij de VPNG veel verschillende sessies gehouden over opgavegericht werken. Doel was om te komen tot een gemeenschappelijke taal. Met alle input van ruim 180 gemeenten en provincies, hebben we nu als VPNG een inspiratiegids Opgavegericht Werken ontwikkeld. Alle input hebben we geordend naar vier invalshoeken. In de inspiratiegids reiken we veel verschillende bouwstenen aan die stuk voor stuk kunnen bijdragen aan het professionaliseren van opgavegericht werken. Het boekje is speciaal geschreven voor managers van gemeenten en provincies. Oftewel, de ervaringen met opgavegericht werken vanuit onze vereniging met 8.200 sturingsprofessionals, maken we toegankelijk voor het hoger management.Opgavegericht werken als leidend principe

Wij zien opgavegericht werken in deze inspiratiegids als een leidend principe op houding en gedrag van alle bij (maatschappelijke) vraagstukken betrokken partijen: een handelingsfilosofie waarbij de opgave, de bedoeling daarvan, voorop staat. Wij willen met deze inspiratiegids een gemeenschappelijke taal neerzetten, waarmee iedereen stappen kan zetten met opgavegericht werken op weg naar een adaptieve gemeente. Het handelen vanuit mogelijkheden en niet vanuit regels, denken in kansen en niet in problemen. Het vraagt binnen een organisatie namelijk veel ruimte om te kunnen bewegen en het organiseren van meer samenhang, waarvoor we in de inspiratiegids een aantal suggesties doen.


Overhandiging aan de voorzitter van de VGS

Op 30 november overhandigt Francois van Doesburg, voorzitter van de VPNG, de inspiratiegids Opgavegericht Werken aan Ingrid Geveke. Zij is voorzitter van de Vereniging van Gemeentesecretarissen (VGS) en tevens gemeentesecretaris van de gemeente Zwolle. Naast de VPNG-leden zal de inspiratiegids Opgavegericht Werken ook verspreid worden onder de leden van de VGS. Je kunt dus vanaf 30 november vragen verwachten vanuit jouw gemeentesecretaris. Vandaar dat we je graag daarvoor al meenemen in de inhoud van de inspiratiegids.

 

 • Opgavegericht werken

De schrijvers

 • Hans van der Heijden
  Gemeente Rotterdam

  Er zijn veel opvattingen over wat opgavegericht werken is, zo bleek uit onze lange zoektocht. Onze stelling als schrijvers dat opgavegericht werken (de opgave in het licht) het leidende principe is voor de houding en het gedrag van alle betrokkenen die aan opgaven werken, ongeacht de organisatiestructuur waarin ze dat doen, heeft de basis gelegd voor de inhoud van deze gids. De vraag die we ons vervolgens stelden was: "Wat vraagt dat van een organisatie en wat zien we op die vlakken bij diverse gemeenten aan ontwikkelingen?" Dat bracht ons bij de vier invalshoeken en mogelijke bouwstenen, die in deze gids zijn opgenomen. In de vele goede feedback die wij hebben mogen ontvangen, kregen we ook veel suggesties voor concretere invulling. Met deze gids willen we echter vooral inspireren en een teaser bieden voor het individueel nadenken en het voeren van de dialoog, en dus niet te veel invullen. In die zin voldeed veel van de feedback eigenlijk al aan die doelstelling.

 • Enrico Kraijo
  VPNG

  Bij het schrijven aan de inspiratiegids Opgavegericht Werken heb ik ervaren dat Hans en ik werkten aan een onderwerp dat velen raakt. Het raakt op de één of andere manier een belangrijke essentie van ambtenaar zijn bij een gemeente. Het is ook een groot zoekproces geweest naar een gemeenschappelijke taal. Ik denk dat we met het boekje mooie bouwstenen opleveren die het vertrekpunt kunnen zijn voor vele DT’s en MT’s om na te denken over de wijze waarop opgavegericht werken vormgegeven kan worden binnen de eigen gemeente of provincie. 

 

BESTUUR VPNG

Francois van Doesburg, Afdelingsmanager Programma's en Projecten, Veenendaal
Fernando Salinas Camara, Hoofd afdeling Projecten, gemeente Zaanstad
Wilbert Wouters, Hoofd afdeling Ruimtelijke Uitvoering, Tilburg
Gert Bolkesteijn, Hoofd Team Projecten, Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen
Bart van der Veer, Hoofd project- en programmamanagement bureau, Delft

 

De VPNG is een zelfstandige vereniging van 182 gemeentelijke projectbureaus en de provincies. Met 60 bijeenkomsten per jaar en ruim 8.200 aangehaakte project-, proces- en programmamanagers zijn wij de meest actieve community of practice voor opgavesturing van de lokale overheid. 


CONTACT

Heb je een praktische vraag over dit webinar? Neem dan contact op met Toin Routers, via t.routers@vpng.nl.
Wil je graag een bepaald thema terugzien in één van de activiteiten van de VPNG?  Mail Enrico Kraijo, e.kraijo@vpng.nl.