Inloggen
Ben jij je ook bewust, dat opgavegericht werken de verbindende schakel vormt tussen project-, proces- en programmamanagement? Hoe leg je dat echter uit binnen jouw gemeente? Wil je de definities helder hebben, want waar hebben we het nu precies over? Wil je een routekaart om van opgave naar aanpak te komen? Wil je gemeentebreed opgavegericht werken invoeren of gebruiken als drager voor organisatieontwikkeling? Wil je de essentie van opgavegericht werken helder krijgen? Schrijf je dan in op dit webinar en haak aan op ons bewustwordingstraject 'opgavegericht werken'.

Niet jouw thema? Kijk in de agenda van de VPNG voor andere thema's.

De VPNG heeft opgavegericht werken dit jaar als één van de kernthema's benoemd, aangezien door de corona-crisis het integraal werken in een stroomversnelling komt.

handreiking

De afgelopen jaren heeft de VPNG verschillende sessies georganiseerd over opgavegericht werken. Hans van der Heijden (PMB gemeente Rotterdam) en Enrico Kraijo (VPNG) hebben nu de handschoen opgepakt om de essentie van opgavegericht werken uit deze sessies op te schrijven, samen te vatten en te visualiseren in een compact boekje, een handreiking! Hans heeft daarnaast ook een uitvoerig bronnenonderzoek gedaan en komt uit op ruim 40 instrumenten die opgavegericht werken ondersteunen.meedenken

Samen met jou willen we de huidige ruwe versie van de handreiking vervolmaken. Hiertoe presenteren wij 11 juni via een webinar het eerste concept. Denk je met ons mee om tot een breed gedragen handreiking opgavegericht werken te komen? Wanneer je aanhaakt, krijg je snel een overzicht van wat opgavegericht werken is en wat erbij komt kijken. In ruil vragen wij jouw feedback om de handreiking aan te vullen.

Meld je via de gele aanmeldknop aan voor de presentatie van de ruwe versie van de handreiking op 11 juni van 14.00 tot 15.00 uur

drie thema's

We hebben binnen de handreiking drie thema’s uitgewerkt. Rond ieder van de thema’s organiseren we na de webinar van 11 juni vier feedback-sessies. Ter voorbereiding van de feedback-sessies zal je na deelname op 11 juni de ruwe versie van de handreiking toegestuurd krijgen. Wij vragen jou om feedback te geven tijdens één of meer van onderstaande feedback-sessies:

23 juni van 09:30-10:30 uur
Thema 1: Wat is een opgave, wat is opgavegericht werken en waarom zou je het willen?
Meld je aan voor deze feedback-sessie

23 juni van 11:00-12:00 uur
Thema 2: Het kiezen van de juiste werkwijze binnen opgavegericht werken en sturen in de driehoek
Meld je aan voor deze feedback-sessie

25 juni van 09:30-10:30 uur
Thema 3: Opgavegericht werken als gemeentebreed leerproces
Meld je aan voor deze feedback-sessie

Voor medewerkers van provincies is een speciale feedback-sessie, waarin we nagaan in hoeverre het uitgewerkte concept ook bij provincies aansluit. 

25 juni van 11:00-12:00 uur
Feedback-sessie voor provinciemedewerkers.
Meld je aan voor de speciale provincie-sessie

Je meldt je dus aan voor de presentatie op 11 juni en je meldt je aan voor minimaal één van de feedback-sessies! 

definitief

De definitieve versie van de handleiding zal in boekvorm na de zomer groots onder de aandacht komen. Wanneer jouw inhoudelijke feedback is meegenomen in het boek, dan krijg je een exclusieve papieren uitgave opgestuurd. 

 

  • professionalisering project, proces programmanagementBESTUUR VPNG

Francois van Doesburg, Afdelingsmanager Programma's en Projecten, Veenendaal
Fernando Salinas Camara, Hoofd afdeling Projecten, gemeente Zaanstad
Wilbert Wouters, Hoofd Programma-, Project- en Interimmanagement, Tilburg
Gert Bolkesteijn, Hoofd Team Projecten, Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen
Bart van der Veer, Hoofd project- en programmamanagement bureau, Delft

 

De VPNG is een zelfstandige vereniging van 175 gemeentelijke projectbureaus en de provincies. Met 60 bijeenkomsten per jaar en ruim 7.200 aangehaakte project-, proces- en programmamanagers zijn wij de meest actieve community of practice voor opgavesturing van de lokale overheid. 


CONTACT

Heb je een praktische vraag over deze dag, neem dan contact op met Toin Routers via t.routers@vpng.nl.
Heb je een goed idee om op de VPNG agenda te zetten? Laat het weten aan Enrico Kraijo via e.kraijo@vpng.nl.