Inloggen
Werk je als (lijn)manager of als gemeentesecretaris actief aan het adaptiever maken van jouw gemeente? Wil jij in minder dan een uur de essentie van opgavegericht werken helder krijgen? Wil jij een gestructureerde gespreksagenda, die je helpt om binnen jouw gemeente te bouwen aan opgavegericht werken? Zie jij opgavegericht werken ook als concept dat houvast biedt om de doorontwikkeling van jouw organisatie aan op te hangen, maar heb je behoeft aan een structuur dit het tastbaarder maakt? Haak dan aan op de boeklancering van de inspiratiegids: "Opgavegericht werken, langs vier invalshoeken op weg naar een adaptieve gemeente". Met daarin de praktijkwijsheid van ruim 180 gemeenten en provincies, gestructureerd toegankelijk gemaakt.

Boeklancering: Opgavegericht werken… langs vier invalshoeken op weg naar een adaptieve gemeente.


Het net opgehaald

Francois van Doesburg, de voorzitter van de VPNG en tevens opgavemanager van de gemeente Veenendaal, overhandigt 30 november digitaal het eerste exemplaar van de inspiratiegids `Opgavegericht werken...` aan Ingrid Geveke, voorzitter van de Vereniging van Gemeentesecretarissen en gemeentesecretaris in Zwolle. Na een paar jaar experimenteren met opgavegericht werken bij een groot aantal gemeenten, beginnen zich belangrijke lessen en patronen af te tekenen. Daarom hebben we als VPNG de praktijkervaringen van de 8.400 aangehaakte sturingsprofessionals vertaald naar een gespreksagenda voor het (top)management van gemeenten en provincies, in de vorm van deze inspiratiegids.


De Essentie van opgavegericht werken in de vorm van een gespreksagenda voor het DT

Hans van der Heijden (Rotterdam) en Enrico Kraijo (VPNG), de auteurs van de inspiratiegids, trappen het webinar af met een samenvatting. De essentie van opgavegericht werken in dertig minuten, in de vorm van een gespreksagenda voor MT’s en DT’s van gemeenten.


Opgavegericht werken invoeren in de praktijk

Francois van Doesburg legt uit hoe hij als opgavemanager drie rollen combineert: procesregisseur, portfoliomanager en ambtelijk opdrachtgever. Ook deelt hij de ervaringen vanuit Veenendaal: welke stappen hebben zij gezet op weg naar een adaptieve organisatie met behulp van opgavegericht besturen en welke uitdagingen leverde en levert dit op?


Gemeentesecretaris als aanjager

Na de digitale overhandiging van de inspiratiegids door Francois van Doesburg aan Ingrid Geveke, gaat Ingrid dieper in op de vraag waarom de vereniging van gemeentesecretarissen opgavegericht werken zo belangrijk vindt en hoe ze daar in Zwolle aan werken.

 • Opgavegericht werken

De sprekers

 • Ingrid Geveke
  Vereniging van Gemeentesecretarissen

  Sinds 2007 werkt Ingrid bij de gemeente Zwolle. In 2010 werd zij hoofd van de concernstaf en vijf jaar later trad zij toe tot het managementteam van de gemeente. Sinds 2016 is zij gemeentesecretaris. Begin dit jaar werd Ingrid unaniem bij de Vereniging van Gemeentesecretarissen gekozen tot voorzitter van de vereniging.

 • Francois van Doesburg
  Gemeente Veenendaal en VPNG

  Francois is 12 jaar manager van de afdeling Programma's en Projecten bij de gemeente Veenendaal geweest en sinds een jaar opgavemanager Groei en Bloei. Daarnaast vervult hij de rol van directeur bij OVO, een Veenendaalse gebiedsontwikkeling.

 • Hans van der Heijden
  Gemeente Rotterdam

  Er zijn veel opvattingen over wat opgavegericht werken is, zo bleek uit onze lange zoektocht. Onze stelling als schrijvers dat opgavegericht werken (de opgave in het licht) het leidende principe is voor de houding en het gedrag van alle betrokkenen die aan opgaven werken, ongeacht de organisatiestructuur waarin ze dat doen, heeft de basis gelegd voor de inhoud van deze gids. De vraag die we ons vervolgens stelden was: "Wat vraagt dat van een organisatie en wat zien we op die vlakken bij diverse gemeenten aan ontwikkelingen?" Dat bracht ons bij de vier invalshoeken en mogelijke bouwstenen, die in deze gids zijn opgenomen. In de vele goede feedback die wij hebben mogen ontvangen, kregen we ook veel suggesties voor concretere invulling. Met deze gids willen we echter vooral inspireren en een teaser bieden voor het individueel nadenken en het voeren van de dialoog, en dus niet te veel invullen. In die zin voldeed veel van de feedback eigenlijk al aan die doelstelling.

 • Enrico Kraijo
  VPNG

  Bij het schrijven aan de inspiratiegids Opgavegericht Werken heb ik ervaren dat Hans en ik werkten aan een onderwerp dat velen raakt. Het raakt op de één of andere manier een belangrijke essentie van ambtenaar zijn bij een gemeente. Het is ook een groot zoekproces geweest naar een gemeenschappelijke taal. Ik denk dat we met het boekje mooie bouwstenen opleveren die het vertrekpunt kunnen zijn voor vele DT’s en MT’s om na te denken over de wijze waarop opgavegericht werken vormgegeven kan worden binnen de eigen gemeente of provincie. 

 

Programma

10:00 Samenvatting van de inspiratiegids door de auteurs

10:30 Francois van Doesburg over de drie rollen van een opgavemanager

10:50 Overhandiging van de inspiratiegids aan Ingrid Geveke

10:55 Ingrid Geveke over het belang van opgavegericht werken

11:15 Discussie en vragen

11:30 afronding


Bouwstenen, maar geen bouwwerk

We reiken als VPNG in deze inspiratiegids veel verschillende bouwstenen aan die stuk voor stuk kunnen bijdragen aan het professionaliseren van opgavegericht werken. Als management van een gemeente moet je er echter zelf een bouwwerk van maken. Opgavegericht werken is geen dogma of nieuwe methode. In het boekje bevat iedere pagina een gespreksthema voor jullie organisatieontwikkelingstraject. Bespreek per thema hoe jouw gemeente met het thema omgaat en kies bewust voor een oplossing die past in jullie gemeente, en vooral bij de opgaven waar jouw gemeente voor staat. Veel succes!

 

 

BESTUUR VPNG

Francois van Doesburg, Afdelingsmanager Programma's en Projecten, Veenendaal
Fernando Salinas Camara, Hoofd afdeling Projecten, gemeente Zaanstad
Wilbert Wouters, Hoofd afdeling Ruimtelijke Uitvoering, Tilburg
Gert Bolkesteijn, Hoofd Team Projecten, Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen
Bart van der Veer, Hoofd project- en programmamanagement bureau, Delft

 

De VPNG is een zelfstandige vereniging van 182 gemeentelijke projectbureaus en de provincies. Met 60 bijeenkomsten per jaar en ruim 8.200 aangehaakte project-, proces- en programmamanagers zijn wij de meest actieve community of practice voor opgavesturing van de lokale overheid. 


CONTACT

Heb je een praktische vraag over dit webinar? Neem dan contact op met Toin Routers, via t.routers@vpng.nl.
Wil je graag een bepaald thema terugzien in één van de activiteiten van de VPNG?  Mail Enrico Kraijo, e.kraijo@vpng.nl.