Inloggen
Ben jij gemeentesecretaris, DT- of MT-lid, opgavemanager, opdrachtgever? Gaat jouw gemeente echt werk maken van opgavegericht werken? Dus niet als modekreet, maar echt als leidraad voor de doorontwikkeling van de organisatie? Je staat niet alleen! Maak gebruik van de kennis van collega’s die ook werken aan de inrichting en professionalisering van opgavegericht werken. Sluit je aan bij één van de mastermind groepen opgavegericht werken en laat je inspireren!

Henry Ford was bezig met de vernieuwing van zijn organisatie en vond dat hij vastliep, omdat iedereen om hem heen steeds zat te bevestigen wat hij riep. Hij kreeg te weinig tegenspel en bovendien miste hij inspiratie. Hij richtte daarom een mastermind groep op met deelnemers van hetzelfde kaliber, maar toch heel verschillend, die met elkaar zakelijke uitdagingen deelden. Een groep die elkaar opjutte om de doelen naar boven bij te stellen en innovaties echt tot een succes maken. Ze hielden elkaar scherp. Henry Ford heeft later verklaard dat de vertienvoudiging van zijn bedrijf vooral te danken was aan zijn mastermind groep. En dat hij bovendien iedere zes weken uitkeek, nee snakte, naar zijn mastermind groep!

De mastermind groep opgavegericht werken bestaat uit maximaal acht personen, en vindt ’s avonds plaats van 19:00 - 21:00 uur. Deelname is gratis. We selecteren streng, omdat we binnen de groep graag mensen van hetzelfde kaliber bij elkaar willen brengen. Vooraf vindt een telefonische intake van 20 minuten plaats.

We starten dit jaar drie mastermind groepen die om de zes weken vijf keer digitaal bij elkaar komen. 

Groep 1 start op 6 september (Hierboven aanmelden)
Groep 2 start op 13 september (Ga naar groep 2 om je aan te melden)
Groep 3 start op 5 oktober (Ga naar groep 3 om je aan te melden)
Wat is opgave gericht werken

Onlangs kwam de inspiratiegids 'Opgavegericht werken' uit (download de PDF-versie), een publicatie namens de VPNG van Enrico Kraijo (VPNG) en Hans van der Heijden (gemeente Rotterdam). In die gids hebben Hans en Enrico alle inzichten vanuit de vereniging rond opgavegericht werken gebundeld in vier overzichtelijke invalshoeken voor organisatie-ontwikkeling:

 • opgavegericht besturen
 • opgavegericht sturen
 • opgavegericht presteren 
 • opgavegericht leren

Inmiddels is het boekje opgevraagd door ruim 2.200 gemeentesecretarissen, DT- en MT-leden, opgavemanagers en opdrachtgevers. De mastermind groepen worden begeleid door Enrico of Hans.  Begeleiders

 • Hans van der Heijden
  Gemeente Rotterdam

  Er zijn veel opvattingen over wat opgavegericht werken is, zo bleek uit onze lange zoektocht bij gemeenten en provincies. Onze stelling als schrijvers van de inspiratiegids is dat opgavegericht werken het leidende principe is voor de houding en het gedrag van alle betrokkenen die aan opgaven werken, ongeacht de organisatiestructuur waarin ze dat doen. De vraag die we ons vervolgens stelden was: "Wat vraagt dat van een organisatie en wat zien we op die vlakken bij diverse gemeenten aan ontwikkelingen?" Dat bracht ons bij de vier invalshoeken en mogelijke bouwstenen, die in deze gids zijn opgenomen. In de vele goede feedback die wij hebben mogen ontvangen van gemeenten en provincies, kregen we ook veel suggesties voor concretere invulling. 

 • Enrico Kraijo
  Directeur VPNG

  Bij het schrijven aan de inspiratiegids Opgavegericht Werken heb ik ervaren dat Hans en ik werkten aan een onderwerp dat velen raakt. Het raakt op de één of andere manier een belangrijke essentie van ambtenaar zijn bij een gemeente. Het is ook een groot zoekproces geweest naar een gemeenschappelijke taal. Ik denk dat we met het boekje mooie bouwstenen opleveren die het vertrekpunt kunnen zijn voor vele DT’s, MT’s, gemeentesecretarissen, opgavemanagers en ambtelijk opdrachtgevers om na te denken over de wijze waarop opgavegericht werken vormgegeven kan worden binnen de eigen gemeente of provincie. 

 BESTUUR VPNG

Francois van Doesburg, Afdelingsmanager Programma's en Projecten, Veenendaal
Fernando Salinas Camara, Hoofd afdeling Ontwikkeling, Pijnacker-Nootdorp
Wilbert Wouters, Hoofd afdeling Ruimtelijke Uitvoering, Tilburg
Ruud de Smit, Manager Ontwikkelagenda en Opgavenmanager, Súdwest-Fryslân
Bart van der Veer, Hoofd project- en programmamanagement bureau, Delft

 

De VPNG is een zelfstandige vereniging van 205 gemeentelijke projectbureaus en de provincies. Met 64 bijeenkomsten per jaar en ruim 8.400 aangehaakte project-, proces- en programmamanagers zijn wij de meest actieve community of practice voor opgavesturing van de lokale overheid. 

CONTACT

Heb je een praktische vraag over deze mastermind groepen, neem dan contact op met Toin Routers, via t.routers@vpng.nl. Wil je graag een bepaald thema terugzien op de VPNG-agenda? Mail Enrico Kraijo, e.kraijo@vpng.nl.