Inloggen
Ben jij binnen jouw gemeente of provincie bezig met opgaven en wil je deze intern of regionaal laten aansluiten op andere opgaven? Ben jij de gemeentelijke organisatie aan het inrichten voor opgavegericht werken? Of ben je actief met het organisatiebreed programmeren cq prioriteren van opgaven? We doelen hierbij niet op de inhoud van opgaven, maar hoe je betrokkenen, rollen en verantwoordelijkheden op elkaar afstemt.
  • professionalisering project-, proces- en programmanagement

Gespreksleider in deze projectgarage

  • Enrico Kraijo
    Community Manager VPNG

    Enrico Kraijo is Community Manager bij de VPNG en mede-auteur van de inspiratiegids Opgavegericht Werken. Het boekje dat sinds december wordt uitgegeven, is al door ruim 1.600 medewerkers van gemeenten en provincies aangevraagd.