Inloggen
Ben je wethouder of geef je leiding aan een eenheid met veel project-, proces- en programmamanagers? Tijd om je op te laden! Wil je reflecteren op de grote bewegingen binnen Nederland van de komende jaren? Wil je weer scherp krijgen waar we als Nederland op afstevenen? Hoe richten we Nederland in langs de lijn van de stadsregio's? Wat is daar bestuurlijk voor nodig? Welke randvoorwaarden creëren we lokaal en landelijk? REGIE! Wie neemt de regie? ... en wie zou het moeten nemen?

NIET JOUW THEMA? CHECK ONZE ACTIVITEITENKALENDER!

We hebben twee markante sprekers bereid gevonden om hun visie op Nederland met ons te delen.

 • hoofden PMB en leidinggevenden aan projectleiders

Sprekers

 • Daan Zandbelt
  College van Rijksadviseurs

  Daan Zandbelt is door het Ministerie van IenM benoemd als Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving. Als lid van het College van Rijksadviseurs adviseert hij over ruimtelijke programma’s en projecten van het Rijk op thema’s als mobiliteit en verstedelijking. Naast zijn werk als rijksadviseur is hij momenteel verbonden aan de Van Eesterenleerstoel voor Regionaal Ontwerp aan de TU Delft. Daan Zandbelt is architect, stedenbouwkundige en partner bij De Zwarte Hond, een bureau voor architectuur en stedenbouw met vestigingen in Rotterdam, Groningen en Keulen. 

 • Rob van Gijzel
  Oud-burgemeester van Eindhoven

  Rob was voordat hij burgemeester werd van Eindhoven, langdurig tweede kamer lid en viel op, door zijn onafhankelijke houding. Stelde bijvoorbeeld de bouwfraude aan de kaak. Schreef onlangs nog een rapport over middenhuur, waar de Tweede Kamer zich inmiddels achter heeft geschaard. Hij heeft nu diverse functies waaronder bij TNO en The Blockchain Coalition.We hebben Rob vooral uitgenodigd voor zijn (doorleefde) visie op het versterken van de kracht van regio's.

   

Een optimistisch en aantrekkelijk toekomstbeeld

Nederland staat voor een aantal complexe vraagstukken. De klimaatverandering, de vergrijzende samenleving, de overstap naar hernieuwbare energie, het nijpende tekort aan woningen en de verduurzaming van de landbouw. Stuk voor stuk opgaven waarvan we allemaal de gevolgen zullen ervaren, in ons landschap en in onze levensstijl. 

Drie leden van het College van Rijksadviseurs, waaronder Daan Zandbelt, schreven met Panorama Nederland, een optimistisch en aantrekkelijk toekomstbeeld. Een Nederland dat voor iedereen uiterst herkenbaar blijft, maar dat op allerlei terreinen fundamenteel anders werkt. In de gemeentelijke projecten, processen en programma's werken we hier al aan, en toch is het nuttig om deze te spiegelen aan de grotere bewegingen waar ze een uitdrukking van zijn. Check even de App Store van Google of Apple, dan kun je alvast door het panorama heen lopen!

Leiderschap in stadsregio's

Rob van Gijzel behoeft geen introductie als voormalig burgemeester van Eindhoven. Zijn pleidooi om Nederland meer te zien als conglomeraat van (stads)regio's is ronduit geloofwaardig, met zijn track record als trekker van de Brainport regio, de slimste regio ter wereld. Alleen is laten zien dat het echt zo kan, niet voldoende. Hij vindt dat lokale bestuurders meer leiderschap moeten tonen. Er is een hiaat dat de rijksoverheid al jaren laat liggen, als het gaat om landelijke regie. Er is een nieuwe agenda nodig op fysiek, sociaal en economisch vlak. Laten we als regio's de handen ineen slaan en Nederland toekomstbestendiger maken. Rob zal als voorvechter van dit concept ons meenemen in hoe het ook anders kan, en vooral beter! Ook geeft hij een kijkje achter de schermen van het proces dat leidde tot de Brainport regio. De gesprekken op de burgemeesterskamer op maandagavond, de rol van de gemeenteraad, knopen doorhakken, het syndroom dat Nederland alleen bestaat uit de randstad...

 

 

PROGRAMMA

09:45 Ontvangst

10:00 Presentaties Daan en Rob

12:00 Lunch met ALV*

13:00 Workshops

14:00 Afronding

DOEL

Doel van deze dag is om geïnspireerd te worden om het grotere geheel te zien van de transformatie waar Nederland doorheen zal gaan de komende jaren. 

DOELGROEP

Wethouders en leidinggevenden aan gemeentelijke en provinciale project-, proces- en programmamanagers.

* Algemene LedenVergadering VPNG

Tijdens de lunch zal het bestuur het jaarplan 2020 van de VPNG presenteren. Je bent van harte uitgenodigd de ALV bij te wonen als je leidinggevende bent bij een gemeente die lid is van de VPNG.

 

BESTUUR VPNG

Francois van Doesburg, Afdelingsmanager Programma's en Projecten, Veenendaal
Fernando Salinas Camara, Hoofd afdeling Projecten, gemeente Zaanstad
Wilbert Wouters, Hoofd Programma-, Project- en Interimmanagement, Tilburg
Gert Bolkesteijn, Hoofd Team Projecten, Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen

 

De VPNG is een zelfstandige vereniging van 162 gemeentelijke projectbureaus. Met 75 bijeenkomsten per jaar en ruim 6.400 aangehaakte project-, proces- en programmamanagers zijn wij de meest actieve community of practice voor opgavesturing van de lokale overheid. Check het activiteitenprogramma op ons platform het Digitale Leerhuis en mis niets!

CONTACT

Heb je een praktische vraag over deze bijeenkomst, neem dan contact op met Toin Routers, via t.routers@vpng.nl 

 

Er zijn geen kosten verbonden aan deze dag als je gemeente of provincie lid is van de VPNG.