Inloggen
Heb jij ook te maken met inwoners die van mening zijn dat participatie inhoudt dat jij moet doen wat zij zeggen? En hoe zorg je voor de juiste verwachtingen bij de partijen in een participatieproces? En wat is de positie van de omgevingsmanager? En hoe verhoudt participatie zich tot het draagvlak en inspraak?

Vanuit de Omgevingswet moeten we de inwoners laten participeren, volgens ons eigen participatiebeleid. We proberen inwoners en bedrijven daarom vroeg te betrekken bij onze plannen. Het nadeel is dat de inwoners soms heel andere ideeën hebben bij bepaalde plannen dan de gemeente en het gemeentebestuur.  Hoe ga je hier mee om? Een participatieontwerp geeft je houvast, maar hoe maak je dat en wie betrek je bij dit ontwerp? En met wie moet je gaan participeren? Moet je met de hele straat om tafel als een buurman een carport wil bouwen of wanneer we een voetbalveldje op willen offeren voor nieuwbouw?

Met een gedegen participatietraject moeten inwoners invloed kunnen uitoefenen op onze plannen. Maar hoeveel invloed geef je? Niemand wil nieuwbouw in zijn achtertuin, maar die nieuwe woningen moeten toch ergens staan. 

Gelukkig kan je met zeven participatievragen al veel opvangen. Op 24 januari neemt Barbara Verbeek van de gemeente Haarlemmermeer je mee in haar ervaringen met de opzet van participatietrajecten en de ervaringen die zij tot nu toe heeft opgedaan daarmee.   • Barbara Verbeek
    Adviseur Participatie, gemeente Haarlemmermeer

    Barbara coördineert en borgt dat inwoners, ondernemers en instellingen door de gemeente worden betrokken bij het maken van nieuw beleid, de uitvoering daarvan en bij projecten.

    Samen met het bestuur kijkt ze naar de rol, positie en inzet van inwoners, ondernemers en instellingen. Ze adviseert haar collega's met kleine en grote projecten in de start- en uitvoeringsfase rondom participatie en biedt hen ook instrumenten aan waarmee ze direct aan de slag kunnen.


Aanmelden kan via de blauwe aanmeldknop op deze pagina.BESTUUR VPNG

Francois van Doesburg, Opgavenmanager, Veenendaal
Fernando Salinas Camara, Hoofd afdeling Ontwikkeling, Pijnacker-Nootdorp
Wilbert Wouters, Hoofd afdeling Ruimtelijke Uitvoering, Tilburg
Ruud de Smit, Opgavemanager, Súdwest-Fryslân
Bart van der Veer, Hoofd project- en programmamanagement bureau, Delft

 

De VPNG is een zelfstandige vereniging van 226 gemeentelijke projectbureaus en de provincies. Met ruim 60 bijeenkomsten per jaar en ruim 11.500 aangehaakte project-, proces- en programmamanagers zijn wij de meest actieve community of practice voor opgavesturing van de lokale en provinciale overheid. 

CONTACT

Heb je een praktische vraag over deze bijeenkomst, neem dan contact op met Toin Routers, via t.routers@vpng.nl. Wil je graag een bepaald thema terugzien op de VPNG-agenda? Mail Enrico Kraijo, e.kraijo@vpng.nl.

Alle bijeenkomsten zijn alleen toegankelijk voor medewerkers in loondienst van een gemeente, provincie, waterschap of veiligheidsregio. Is jouw organisatie geen lid van de VPNG? Je bent welkom als gast