Inloggen
We kampen als gemeenten en provincies allemaal met hetzelfde vraagstuk: te veel (bestuurlijke)ambities en te weinig capaciteit/middelen voor alle projecten en programma's. Alleen hoe organiseer je het stellen van prioriteiten op het niveau van het gehele portfolio aan projecten en programma’s? Ben je benieuwd hoe de gemeente Leidschendam-Voorburg dit met succes doet, via een ruimtetafel? Schrijf je dan snel in voor deze online bijeenkomst!

 

Caroline Luberti, Manager Project Management en Advies, en Sharita Kisoen, Adviseur projectmatig- en programmatisch werken van de gemeente Leidschendam-Voorburg nemen ons mee in de belangrijkste lessen die zij geleerd hebben bij het prioriteren op het niveau van het gehele portfolio aan projecten en programma’s. Bij steeds meer gemeente wordt geëxperimenteerd met deze vorm van prioriteren en overzicht creëren. Soms heet dat een regietafel , soms een portfolio-overleg of in het geval van Leidschendam-Voorburg een ruimtetafel.


Caroline en Shartita gaan samen met ons reflecteren op het succes van hun ruimtetafel en wat daarvoor nodig was en is. Welke valkuilen zij tegenkwamen, hoe ze die hebben opgelost en welke uitdagingen zij nu nog ervaren.Sprekers

  • Caroline Luberti
    Manager Project Management en Advies, gemeente Leidschendam-Voorburg

  • Sharita Kisoen
    Adviseur projectmatig- en programmatisch werken, gemeente Leidschendam-VoorburgJe bent van harte welkom bij dit webinar. Aanmelden kan via de blauwe aanmeldknop op deze pagina. Dit webinar is kosteloos voor alle medewerkers van gemeenten, provincies en waterschappen die lid zijn van de VPNG. Is jouw ambtelijke organisatie geen lid? Je bent welkom als gast.

Wat is “De ruimtetafel" in Leidschendam-Voorburg?

De ruimtetafel is een werkwijze waarbij (door ontwikkelaars) ingediende nieuwe ruimtelijke initiatieven en lopende projecten in een bijeenkomst worden beoordeeld. Tijdens die bijeenkomst wordt, aan de hand vooraf ingevulde formats, besproken welke initiatieven al dan niet prioriteit zouden moeten krijgen. De betrokken afdelingen zijn daarbij aanwezig. Bij het beoordelen wordt onder andere rekening gehouden met de vereiste capaciteit en de mate waarin het nieuwe initiatief of lopende project bijdraagt aan de beleidsdoelen van de gemeente. De uitkomst van de beoordeling wordt in een bijeenkomst, die aansluitend volgt, aan de afdelingshoofden en directeur Ruimte gepresenteerd en vervolgens bepalen de afdelingshoofden gezamenlijk waar de komende tijd onze capaciteit op zal worden ingezet en wat eventueel op een lager pitje kan. Een ‘ja’ op de ruimtetafel betekent commitment op het leveren van capaciteit. Per uitkomst wordt bepaald of bestuurlijke dekking nodig is. Daarnaast is de ruimtetafel bedoeld om strategische aandachtspunten van lopende projecten te bespreken. De ruimtetafel vindt elke zes weken plaats.

 

 


BESTUUR VPNG

Francois van Doesburg, Afdelingsmanager Programma's en Projecten, Veenendaal
Fernando Salinas Camara, Hoofd afdeling Ontwikkeling, Pijnacker-Nootdorp
Wilbert Wouters, Hoofd Brabants Afval Team, Tilburg
Ruud de Smit, Teamleider Projecten, Súdwest-Fryslân
Bart van der Veer, Hoofd project- en programmamanagement bureau, Delft                  

 

De VPNG is een zelfstandige vereniging van bijna 250 gemeentelijke projectbureaus en de provincies. Met ruim 80 bijeenkomsten per jaar en ruim 13.000 aangehaakte project-, proces-, opgave- en programmamanagers zijn wij de meest actieve community of practice voor opgavesturing van de lokale overheid. 

CONTACT

Heb je een praktische vraag over deze bijeenkomst, neem dan contact op met Toin Routers, via t.routers@vpng.nl. Wil je graag een bepaald thema terugzien op de VPNG-agenda? Mail Enrico Kraijo, e.kraijo@vpng.nl.

Alle bijeenkomsten zijn alleen toegankelijk voor medewerkers in loondienst van een gemeente, provincie, waterschap of veiligheidsregio. Is jouw organisatie geen lid van de VPNG? Je bent welkom als gast