Inloggen
Werk jij aan een omvangrijke maatschappelijk opgave, waarbij je als procesregisseur sturing geeft aan het proces? Wil je jouw aanpak spiegelen aan een succesvolle case uit de praktijk? De afgelopen twee jaar is veel geleerd van 'de tafel-aanpak’ bij de energietransitie. Dit levert nieuwe inzichten op over hoe je een bindweefsel bouwt rondom een procesregievraagstuk, waardoor de draagkracht aanzienlijk toeneemt. Ben je benieuwd welke lessen de procesregisseur van het Rotterdams klimaatakkoord, Sander van Beurden, trekt uit deze succesvolle aanpak? Schrijf je dan snel in voor deze interessante digitale ontmoeting op 29 oktober. Hoewel de case aan de energietransitie is gerelateerd, zijn de lessen breed toepasbaar.

Niet jouw thema? Check onze activiteitenkalender.


De Case

Eind 2018 liggen er plannen voor een Rotterdamse klimaataanpak. Ook hier wordt – net als landelijk – met klimaattafels gewerkt. Om het eigenaarschap van de klimaatmaatregelen zo breed mogelijk te maken, worden de tafels ingericht en geleid door externe voorzitters, ondersteund door ambtelijke secretarissen van de gemeente Rotterdam. De nationale ambitie om de uitstoot van CO2 in 2030 te halveren ten opzichte van 1990 wordt overgenomen. In mei 2019 startten Rotterdamse klimaattafels rond schone energie, haven & industrie, mobiliteit, consumptie en de gebouwde omgeving. Ruim 100 bedrijven en maatschappelijke organisaties nemen deel. Op 22 november 2019 presenteren deze partijen 49 transitiedeals die moeten bijdragen aan de verduurzaming van de Rotterdamse economie. De deals zijn in veel gevallen een begin. Veel van de betrokken partijen zijn op dit moment nog volop met elkaar aan de slag om hier een nadere invulling aan te geven.


Waar gaat dit webinar op 29 oktober over?

Sander van Beurden kan nu na twee jaar terugkijken op, en lessen trekken uit, zijn procesregie-aanpak. Hij neemt ons mee langs de volgende interessante lessen:

 • Hoe werkt een tafel-aanpak als middel om bij een omvangrijk vraagstuk het probleemoplossend vermogen van een complex netwerk te mobiliseren?
 • Hoe geef je ruimte voor zelforganisatie, maar werk je tegelijkertijd actief aan verbindingen tussen zelforganiserende elementen van het proces?
 • Hoe beleg je een aanzienlijk deel van het eigenaarschap bij anderen, maar laat je het proces allerminst los?
 • Hoe geef je als gemeente helderheid over je aandeel/eigenaarschap en wat je daarmee doet?
 • Hoe zorg je ervoor dat (snel) stappen worden gezet in diverse parallelle processen?
 • Hoe zorg je voor een extern geweten dat toetst wat de partijen nu ‘echt’ voor elkaar boksen?
 • Hoe bewaak je het evenwicht tussen de interne trekkracht van de gemeente en de externe neiging om mee te liften?

 

 • Professionalisering procesregie

Spreker

 • Sander van Beurden
  Gemeente Rotterdam

  Na zijn studie Nederlands Recht kwam Sander, na wat omzwervingen, in 2001 bij de gemeente Den Haag waar hij de functies van Stadsbeheermanager en Hoofd Verkeersmanagement bekleedde. In 2008 stapte Sander over naar de gemeente Rotterdam. Begonnen als Gebiedsmanager, waar hij zich richtte op het sociale en veiligheidsdomein, werd hij vervolgens Ambtelijk Opdrachtgever en Projectdirecteur bij de renovatie van de Maastunnel.

  Als Adjunct Directeur van de afdeling Buitenruimte en Beleid, en later van de afdeling Stedelijk Beheer en Beleid, adviseerde en ondersteunde hij het gemeentebestuur, gemeentelijke instellingen en collega-afdelingen op het gebied van beheer van openbare ruimte en gebouwde voorzieningen. 

  Sander heeft zich hierna gebogen over de stedelijke bereikbaarheid en het Rotterdamse Klimaatakkoord. Actueel is het programmadirecteur Invoering Omgevingswet.

   

   

Het Zeven velden-model

Sander zal ons vertellen over zijn inzet als procesregisseur aan de hand van het 7 velden-model voor procesregie. Dit model hebben we als VPNG ontwikkeld om het vak van procesregisseur te voorzien van een gemeenschappelijk taal. Ondertussen werken we hard aan een procesregie toolbox, waarin we 370 tools voor procesregie beschikbaar maken voor iedereen. Over dat laatste, later meer.

 

 

Tot 29 oktober!

 

BESTUUR VPNG

Francois van Doesburg, Afdelingsmanager Programma's en Projecten, Veenendaal
Fernando Salinas Camara, Hoofd afdeling Projecten, gemeente Zaanstad
Wilbert Wouters, Hoofd afdeling Ruimtelijke Uitvoering, Tilburg
Gert Bolkesteijn, Hoofd Team Projecten, Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen
Bart van der Veer, Hoofd project- en programmamanagement bureau, Delft

 

De VPNG is een zelfstandige vereniging van 181 gemeentelijke projectbureaus en de provincies. Met 60 bijeenkomsten per jaar en ruim 8.200 aangehaakte project-, proces- en programmamanagers zijn wij de meest actieve community of practice voor opgavesturing van de lokale overheid. 


CONTACT

Heb je een praktische vraag over dit webinar? Neem dan contact op met Toin Routers, via t.routers@vpng.nl.
Wil je graag een bepaald thema terugzien in één van de activiteiten van de VPNG?  Mail Enrico Kraijo, e.kraijo@vpng.nl.