Inloggen
Heb jij de totale opgave en de beschikbare capaciteit continu scherp in beeld? Kan je goed inschatten wanneer er ruimte komt om nieuwe projecten op te pakken? Of ontbreekt het aan inzicht en word je overvallen door nieuwe initiatieven die jij of een collega, ondanks dat het (eigenlijk) niet kan, toch oppakt?

Door de torenhoge ambities en grote hoeveelheid projecten overzien we vaak het geheel niet meer en wordt de organisatie opgezadeld met een (eigenlijk) onmogelijke opgave. Hoe kunnen we onze projecten planbaar en voorspelbaar maken? Hoe zorgen we ervoor dat teams en medewerkers in balans komen tussen opgave en beschikbare capaciteit? Hoe zorgen we ervoor dat ieder zijn werkzaamheden onder normale – gezonde- omstandigheden kan uitvoeren met de kwaliteit die past bij het dienstverleningsniveau?

Binnen de fusiegemeente Dijk en Waard is ruim twee jaar geleden gestart met het proces om beleid en projecten planbaar en voorspelbaar te maken. Marco Schouten, Procesadviseur Beleid en Projecten Ruimtelijk Domein, is de drijvende kracht achter deze beweging. In dit webinar op 29 mei neemt Marco ons mee in deze ontdekkingstocht. Van (beeldend) inzicht in de opgave en capaciteit, op weg naar planbare projecten waarbij vooraf bewuste keuzes worden gemaakt, naar voorspelbare processen in de uitvoering.

 

 



Spreker

  • Marco Schouten
    Procesadviseur Beleid en Projecten Ruimtelijk Domein, gemeente Dijk en Waard

    Marco was 15 jaar programmamanager bij de gemeente Heerhugowaard. Heerhugowaard is opgegaan in de fusiegemeente Dijk en Waard, waar hij nu 2,5 jaar procesadviseur is voor projecten in het ruimtelijk domein.

 

Aanmelden
Ben jij benieuwd hoe Marco de projecten planbaar en voorspelbaar maakt? Schrijf je dan in voor dit webinar op 29 mei. 

Aanmelden kan via de blauwe aanmeldknop op deze pagina. Dit webinar is kosteloos voor alle medewerkers van gemeenten, provincies, veiligheidsregio´s en waterschappen die lid zijn van de VPNG. Is jouw ambtelijke organisatie geen lid? Je bent welkom als gast.



BESTUUR VPNG

Francois van Doesburg, Afdelingsmanager Programma's en Projecten, Veenendaal
Fernando Salinas Camara, Hoofd afdeling Ontwikkeling, gemeente Pijnacker-Nootdorp
Wilbert Wouters, Hoofd Brabants Afval Team, Tilburg
Ruud de Smit, Teammanager Projecten, Súdwest-Fryslân
Bart van der Veer, Hoofd project- en programmamanagement bureau, Delft