Inloggen
Centraal op de Utrechtse Heuvelrug tussen Utrecht en Amersfoort wordt het gebiedsprogramma Hart van de Heuvelrug uitgevoerd. De voormalige Vliegbasis Soesterberg en haar omgeving is hier onderdeel van. Het is een unieke plek in Nederland met een rijke en bijzondere geschiedenis. Hier ligt de bakermat van de Koninklijke Luchtmacht, het eerste militaire vliegterrein in Nederland. Met de transformatie van het gebied komen militair erfgoed, bijzondere natuur, wonen en recreatie in dit programma allemaal samen.

Het Programma Hart van de Heuvelrug vormt samen met de herinrichting van de voormalige Vliegbasis Soesterberg een belangrijke integrale gebiedsontwikkeling. Sinds 2004 werken partijen samen om in dit gebied de natuurgebieden aan elkaar te verbinden en deze te versterken. Binnen dit groene netwerk ontstaat ruimte om woningen en bedrijven te bouwen en ruimte te bieden aan zorg en recreatie. In het programma zijn en wordt een groot aantal projecten uitgevoerd. Het zijn geen losse projecten, maar ze zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Zonder natuur geen ruimte om te ontwikkelen en zonder opbrengsten uit de bouwontwikkelingen geen investeringen in de natuur. De provincie Utrecht trekt samen met de gemeenten Zeist en Soest deze gebiedsontwikkeling.

Dit projectbezoek zal worden ingegaan op de integrale gebiedsontwikkeling waarbij vooral de ‘rode’ ontwikkeling centraal staat: de ontwikkeling van drie woningbouwprojecten die sterk verschillend van aard zijn.

 • Bij de woonwijk Vliegbasis Soesterberg gaat het om de ontwikkeling van zo’n 240 woningen in de bijzondere omgeving van de voormalige vliegbasis. De Woonwijk Vliegbasis Soesterberg wordt een duurzame en kwalitatief hoogwaardige woonwijk, die past in de bijzondere omgeving van de voormalige vliegbasis: het landschap, de natuur en de culturele geschiedenis van het gebied. Het wordt een groene wijk met een parkachtige en natuurlijke uitstraling.
 • Sortie 16 ligt ten zuiden van de voormalige vliegbasis in een ‘kuil’: een voormalige zandafgraving.  Hier zijn 150-200 woningen gepland voornamelijk in het ‘betaalbare’ segment met een belangrijk accent op natuur-inclusiviteit.
 • Kavels Westflank: hier worden vijf kavels gerealiseerd voor vrijstaande woningen met als belangrijke randvoorwaarde het behoud van zoveel mogelijk bomen en het verzorgen van een landschappelijke overgang naar het bestaande natuurpark Vliegbasis Soesterberg

Specifieke aandacht zal tijdens dit projectbezoek worden besteed aan de aanpak van de PFAS-verontreiniging. Deze verontreiniging is ontdekt tijdens bodemonderzoek in 2018 ter voorbereiding op de realisatie van de beoogde woonwijk.  Uit dit onderzoek is gebleken dat de bodem - grond en grondwater - op de geplande woningbouwlocatie verontreinigd is met PFAS-houdende middelen. Deze stof zat in het blusmiddel dat tussen 1983 en 2006 werd gebruikt tijdens brandblusoefeningen op de daar gelegen brandweerkazerne en -oefenlocatie. In deze periode was niet bekend dat PFAS de bodem kon verontreinigen met risico´s voor mens en milieu. De aanpak van de PFAS-verontreiniging op een dergelijke schaal in dit gebied is in Nederland uniek.

Aanmelden
Wil je horen en zien hoe collega´s dit grote, integrale project aanpakken Schrijf je dan in voor dit projectbezoek op dinsdag 14 mei van 10.00 tot 14.00 uur in Soesterberg. De inloop is vanaf 9.30 uur. We sluiten dit bezoek af met een gezamenlijke lunch. Om dit bezoek interactief te houden, kunnen maximaal 30 personen deelnemen. 

Aanmelden kan via de blauwe aanmeldknop op deze pagina. Dit projectbezoek is kosteloos voor alle medewerkers van gemeenten, provincies, veiligheidsregio´s en waterschappen die lid zijn van de VPNG. Is jouw ambtelijke organisatie geen lid? Je bent welkom als gast.

 Sprekers

 • Iris Vliegenberg
  Programmamanager Hart van de Heuvelrug, Provincie Utrecht

 • Hendrik Visser
  Manager woningbouw, provincie Utrecht

 • Reinier Besemer
  Procesmanager PFAS sanering, provincie Utrecht

 BESTUUR VPNG

Francois van Doesburg, Afdelingsmanager Programma's en Projecten, Veenendaal
Fernando Salinas Camara, Hoofd afdeling Ontwikkeling, gemeente Pijnacker-Nootdorp
Wilbert Wouters, Hoofd Brabants Afval Team, Tilburg
Ruud de Smit, Teammanager Projecten, Súdwest-Fryslân
Bart van der Veer, Hoofd project- en programmamanagement bureau, Delft