Inloggen
Ben jij ook bezig met het toekomstbestendig maken van het stadscentrum? Hoe moeten we ons centrum aanpassen aan de klimaatverandering? Hoe maken we onze steden gezonder voor de inwoners? Hoe krijg je meer biodiversiteit in het centrum? De gemeente Eindhoven nodigt je uit om te komen horen en zien hoe zij het centrum klaarmaken voor de toekomst.

Jan Josten, Tony Hengstmengel en Bart van Eijk ontvangen je graag in het stadhuis van de gemeente Eindhoven en we gaan ook twee vergroeningsprojecten bezoeken in hun stad.

Bart gaat ons vertellen over het Groenplan Centrum. Dit plan gaat over de verdere vergroening van het centrumgebied. Dit is in de huidige situatie een versteend gebied. Door middel van het Groenplan Centrum en de uitvoeringsstrategie daarvan creëren ze een aantrekkelijk, groen centrum. Daarnaast gaat Bart in op de rekentool klimaatopgave. Dit is een tool, waarin de groennorm en de waterbergingsnorm worden gecombineerd. Het resultaat is een eenvoudige tool voor initiatiefnemers van ruimtelijke plannen om te voldoen aan de groenopgave en de waterbergingsnorm.

Tony neemt ons mee aan de hand van het project Clausplein in het proces, de omgang met stakeholders, bestuurlijke betrokkenheid, subsidies en do´s and don´ts waarmee je bij vergroening te maken krijgt. 

Jan neemt ons mee naar Vestdijk, een drukke weg in het centrum. Een weg die vooral in de ochtend- en avondspits ontzettend druk is en lange files geeft. Ook een weg alwaar in de jaren 2010 en 2014 een verhoging van CO2 uitstoot van auto’s werd gemeten. Een overschrijding van ca. 40% van de norm. Om hieraan iets te kunnen doen, dient de Vestdijk qua infrastructuur heringericht te worden. Daarbij kwamen de termen als ‘hittestress’, klimaatadoptatie en dergelijke veel voor en moest de Vestdijk geheel anders ingericht worden, onder andere 30 km in plaats van 50 km. Tevens zou de Vestdijk veel meer vergroend moeten worden, zodat het project voldoet aan onze opgave en ambitie het centrum van Eindhoven meer te vergoenen. Jan laat je zien hoe het anno 2024 geworden is.

Programma
10.00 - 10.15  Inloop
10.15 - 11.00  Presentatie over het groenbeleid in Eindhoven
11.00 - 12.30  Bezoek project Clausplein
12.30 - 13.30  Lunch
13.30 - 14.30 Bezoek project Vestdijk

Aanmelden
Wil je horen en zien hoe collega´s deze projecten aanpakken Schrijf je dan in voor dit projectbezoek op donderdag 13 juni van 10.00 tot 14.30 uur in Eindhoven. Om dit bezoek interactief te houden, kunnen maximaal 30 personen deelnemen. 

Aanmelden kan via de blauwe aanmeldknop op deze pagina. Dit projectbezoek is kosteloos voor alle medewerkers van gemeenten, provincies, veiligheidsregio´s en waterschappen die lid zijn van de VPNG. Is jouw ambtelijke organisatie geen lid? Je bent welkom als gast.

 Sprekers

 • Bart van Eijk
  Adviseur openbare ruimte & groen, gemeente Eindhoven

  Bart van Eijk is adviseur openbare ruimte & groen bij de gemeente Eindhoven sinds oktober 2022. In deze rol werkt hij aan de vergroening van Eindhoven. Dit gaat van hele kleine praktische initiatieven, tot grote projecten en vernieuwing van het groenbeleid. In een verdichtende stad is het noodzakelijk om groen onderdeel te laten zijn van de leefomgeving. De vergroeningsslagen in Eindhoven dragen bij aan de thema’s biodiversiteit, gezondheid, identiteit en klimaatadaptatie.

 • Tony Hengstmengel
  Projectleider groenprojecten, gemeente Eindhoven

  Tony Hengstmengel is projectleider groenprojecten bij afdeling Openbare Ruimte van de gemeente Eindhoven. Sinds 2012 is hij werkzaam bij deze mooie gemeente. Van origine is hij landschapsarchitect. Als projectleider is hij vooral aan zet bij de ontwerpfase van - voor het merendeel - groenprojecten door de gehele stad. Dat loopt uiteen van herinrichtingen van parken, pleinen, plantsoenen tot groenrenovaties, boomvervangingen en het uitwerken van vergroeningsopgaven.

 • Jan Josten
  Plv. afdelingshoofd Ruimtelijke projecten, gemeente Eindhoven

  Jan werkt nu ruim 22 jaar voor de gemeente Eindhoven, waarvan 15 jaar als projectmanager en sinds 2021 als plaatsvervangend afdelingshoofd. Jan was als projectmanager betrokken bij de reconstructie van de Vestdijk.

 BESTUUR VPNG

Francois van Doesburg, Afdelingsmanager Programma's en Projecten, Veenendaal
Fernando Salinas Camara, Hoofd afdeling Ontwikkeling, gemeente Pijnacker-Nootdorp
Wilbert Wouters, Hoofd Brabants Afval Team, Tilburg
Ruud de Smit, Teammanager Projecten, Súdwest-Fryslân
Bart van der Veer, Hoofd project- en programmamanagement bureau, Delft