Inloggen
Als je met participatie in de weer bent, weet je dat je vroeg of laat stuit op de vraag "Wat is de rol van de gemeenteraad?" En we weten allemaal dat de toon in de raad en ook in het college resoneert in de rest van de gemeente. Voor iedereen die steun zoekt in dit proces hebben we Rob Welten uitgenodigd, burgemeester van de gemeente Haaksbergen. De raad van Haaksbergen is vanaf 2020 stappen aan het zetten om meer constructief te werken in een setting waarin de raad minder tegen elkaar en meer met elkaar acteert. Participatie wordt daarin gebruikt als middel om de samenleving te betrekken.

Hoe heeft Rob Welten dit proces geleid? Hij heeft vol ingezet op participatie en bewoners betrekken? Rob neemt ons mee in zijn verhaal achter de schermen. Welk proces heeft hij gevolgd om de sfeer in de raad en het college weer goed te krijgen, zodat de opgaven weer centraal gingen staan?  

We vinden het inspirerend om het vraagstuk van participatie eens vanuit de positie van de burgemeester te bekijken. Aan de ambtelijke kant neemt Chiel Mensink ons mee in hoe hij als programmamanager dit proces heeft ervaren. Welke tips heeft hij voor iedereen waar de relatie met de raad schuurt en waarbij het centraal zetten van de inwoners een opgave op zich vormt. 

 Sprekers

 • Rob Welten
  Burgemeester gemeente Haaksbergen

  Van 1994 tot 2001 was Rob Welten hoofd van het kabinet van de commissaris van de Koningin in Overijssel. Hierna was hij twee jaar hoofd bestuurlijke en juridische zaken bij Ymere. Van 2003 tot 2006 was hij hoofd bestuurlijke zaken van de Friese gemeente Weststellingwerf en daarnaast lid en fractievoorzitter in de Provinciale Staten van Overijssel. In 2006 werd Rob wethouder in Oldenzaal en in 2009 werd hij burgemeester van Borne. Naast zijn burgemeesterschap was Rob onder meer voorzitter van de EUREGIO en bestuurslid van de Regio Twente, stichting Landschap Overijssel en investeringsmaatschappij Wadinko. Sinds 2019 is Welten burgemeesterschap van Haaksbergen.

 • Chiel Mensink
  Programmamanager Organisatie en Bestuur, gemeente Haaksbergen 

  Chiel werkt sinds 2020 bij de gemeente Haaksbergen waarbij hij als programmamanager een meerjarig programma leidt waarin de ontwikkeling van de gemeente, de samenhang van projecten en de verbinding tussen management en bestuur centraal staat.Je bent van harte welkom bij dit webinar. Aanmelden kan via de blauwe aanmeldknop op deze pagina. Dit webinar is kosteloos voor alle medewerkers van gemeenten, provincies en waterschappen die lid zijn van de VPNG. Is jouw ambtelijke organisatie geen lid? Je bent welkom als gast.

Dit webinar is de start van een serie praktijkverhalen over opgavegericht werken. Leer ook werken vanuit de bedoeling!

Opgavegericht werken via een procesregie-aanpak* vraagt om een andere basishouding, een andere instelling, namelijk:

 • de bereidheid om je te verplaatsen in de leefwerelden van anderen
 • voortdurend bezig willen zijn om het (mede)eigenaarschap rond de opgave te versterken
 • een lerende basishouding en flexibiliteit in je werkwijzen
 • een innerlijke wil om de bedoeling voorop te (blijven) zetten

Dat klinkt allemaal wel mooi, alleen #HOEDAN? 

Precies hierom organiseren we samen met Ferenc van Damme en Gerla Struik een inspirerende serie van tien webinars. Het zijn tien praktijkvraagstukken die opgavegericht zijn benaderd en aangepakt via een procesregie-aanpak met kennis, kunde, steun en inspiratie van het provinciale programma ‘Studio vers bestuur’. Je leert van de mensen die het hebben gedaan! Het zijn voorbeelden uit het sociale en het fysieke domein. Soms zijn ze klein, soms juist heel groot. Wat ze gemeen hebben, is dat ze stuk voor stuk succesvolle voorbeelden zijn van opgavegericht werken met de werkwijze procesregie.

Leer in deze sessies:

 • welke skill’s je nodig hebt om echt opgavegericht te gaan werken
 • hoe je processen en projecten anders inricht
 • welke nieuwe werkvormen je kan inzetten bij opgavegericht werken
 • welk  leiderschap jij als sturingsprofessional kunt ontwikkelen bij opgavegericht werken
 • hoe je het eigenaarschap van betrokkenen aanzienlijk kunt versterken
 • hoe je ongebruikelijke doelgroepen betrekt
 • hoe je vanzelfsprekendheden van jouw collega’s en bestuurders doorbreekt
 • hoe je flexibeler wordt in het positioneren van jouw rol vanuit de gemeente of provincie binnen de opgave
 • hoe ‘regie nemen’ een heel andere betekenis krijgt

Iedere sessie leer je vanuit een praktijkcasus van collega’s die opgavegericht werken. Ze nemen jou mee in wat zij hebben verinnerlijkt. Zij moesten hiervoor vaak een flinke strijd leveren en zijn op zoek gegaan naar nieuwe aanpakken en leerden om gebruikelijke routes en paden heen te bewegen waar nodig.

De andere webinars uit deze serie vind je in de activiteitenkalender

*) In onze publicatie ‘Procesregie als vak’ werken we uit, hoe je door je steeds te focussen op de volgende stap (en niet vanuit een vooraf gedefinieerd resultaat) veel meer vanuit de opgave aan de slag gaat. Opgavegericht werken wordt steeds meer gemeengoed, waardoor het werken met de procesregie-aanpakken in een stroomversnelling is gekomen. Leer meer over opgavegericht werken in de inspiratiegids van de VPNG over opgavegericht werken.

 BESTUUR VPNG

Francois van Doesburg, Afdelingsmanager Programma's en Projecten, Veenendaal
Fernando Salinas Camara, Hoofd afdeling Ontwikkeling, gemeente Pijnacker-Nootdorp
Wilbert Wouters, Hoofd Brabants Afval Team, Tilburg
Ruud de Smit, Teammanager Projecten, Súdwest-Fryslân
Bart van der Veer, Hoofd project- en programmamanagement bureau, Delft

 

De VPNG is een zelfstandige vereniging van 230 gemeentelijke projectbureaus en de provincies. Met ruim 60 bijeenkomsten per jaar en ruim 12.800 aangehaakte project-, proces- en programmamanagers zijn wij de meest actieve community of practice voor opgavesturing van de lokale overheid. 

CONTACT

Heb je een praktische vraag over deze bijeenkomst, neem dan contact op met Toin Routers, via t.routers@vpng.nl. Wil je graag een bepaald thema terugzien op de VPNG-agenda? Mail Enrico Kraijo, e.kraijo@vpng.nl.

Alle bijeenkomsten zijn alleen toegankelijk voor medewerkers in loondienst van een gemeente, provincie, waterschap of veiligheidsregio. Is jouw organisatie geen lid van de VPNG? Je bent welkom als gast