Inloggen
Veel gemeenten worstelen met een versnipperd landschap van ambtelijk opdrachtgeverschap. In een tijd waarin we veel meer op samenhang moeten sturen en schaarse capaciteit moeten verdelen is dat niet handig. Tijd om ons te verdiepen in de governance rond ambtelijk opdrachtgeverschap! Leer van onze gastspreker Edwin van der Werf. Hij is inmiddels tien jaar full-time ambtelijk opdrachtgever. Hoe stuurt Edwin 142 stedelijke ontwikkelingsprojecten aan? Zonder het overzicht kwijt te raken? In Tilburg is in de loop der jaren een uitgebalanceerde governance ontwikkeld.

We doorlopen verschillende denklijnen om te leren van de governance in Tilburg bij de aansturing van grote projecten en portefeuilles, en de rol van de ambtelijk opdrachtgever daarin. Vragen die we Edwin gaan voorleggen zijn onder andere:

 • Hoe bepaal je of iets echt een project is en wat is gate keeping?
 • Hoe stem je af met andere ambtelijk opdrachtgevers?
 • Hoe werk je als AOG samen met de gebiedsontwikkelaars en gebiedsmanagers?
 • Hoe richt je de ondersteuning zodanig in dat alles goed wordt vastgelegd?
 • Hoe ontvouw je de driehoek projectleider-controller en planeconoom?
 • Hoe en wanneer licht je lopende projecten door?
 • Hoe verknoop je de projectenportefeuille aan de (meerjaren)begroting?
 • Hoe strak houd je de lijntjes met de projectleiders? 

En natuurlijk is er ook alle ruimte voor jouw eventuele vragen. 

Wij vinden het erg waardevol dat Edwin ons meeneemt in zijn werk als ambtelijk opdrachtgever en dat hij ons tips gaat geven over wat wel en niet werkt in Tilburg.

Voor wie?
Als (deeltijd) ambtelijk opdrachtgever mag je deze sessie op 9 januari niet missen. Voor projectleiders is dit webinar een kans om inzicht te krijgen in de gedachtengangen van ambtelijk opdrachtgevers, zodat je beter bent voorbereid op jouw gesprekken met ambtelijk opdrachtgevers. 

Aanmelden
Je bent van harte welkom bij dit webinar. Aanmelden kan via de blauwe aanmeldknop op deze pagina. Dit webinar is kosteloos voor alle medewerkers van gemeenten, provincies, veiligheidsregio´s en waterschappen die lid zijn van de VPNG. Is jouw ambtelijke organisatie geen lid? Je bent welkom als gast.Spreker

 • Edwin van der Werf
  Gemeente Tilburg

  Edwin van der Werf heeft acht jaar bij de gemeente Roosendaal gewerkt als projectleider. Daarna is hij overgestapt naar de gemeente Tilburg waar hij nu alweer in 16 jaar diverse functies bekleed heeft zoals projectmanager gebiedsontwikkeling, teammanager Grond en Vastgoed en Programmamanager stedelijke ontwikkeling.  

 BESTUUR VPNG

Francois van Doesburg, Afdelingsmanager Programma's en Projecten, Veenendaal
Fernando Salinas Camara, Hoofd afdeling Ontwikkeling, gemeente Pijnacker-Nootdorp
Wilbert Wouters, Hoofd Brabants Afval Team, Tilburg
Ruud de Smit, Teammanager Projecten, Súdwest-Fryslân
Bart van der Veer, Hoofd project- en programmamanagement bureau, Delft