Inloggen
Met ingang van 1 februari jongstleden hebben alle gemeenten dezelfde opgave vanuit de spreidingswet. Hoe pak je dat nu aan? Van een crisisorganisatie komen naar een planmatige aanpak voor de opvang en integratie van vluchtelingen, asielzoekers en statushouders. Programmasturing kan daarbij helpend zijn. Met een programma organiseer je samenhang op allerlei projecten en activiteiten door gericht te werken aan concrete doelen waarbij meerdere partijen betrokken zijn. Met de spreidingswet is dat het geval. Dus is een programma best een logische werkwijze.

Martine Arents en Claudia Landewé nemen je mee in een programmatische aanpak van de huisvesting en integratie van specifieke doelgroepen. Claudia Landewé is trainer programmasturing en legt uit waarom een programmatische aanpak logisch is en welke kerninstrumenten van belang zijn. Martine Arents leidt het programma huisvesting en integratie specifieke doelgroepen in de gemeente Vijfheerenland. Zij vertelt hoe zij de uitdaging rondom specifieke doelgroepen aanpakt, ze haar programma georganiseerd heeft en nu in de uitvoering stuurt en bijstuurt. Ook vertelt Martine wat daarin werkt en niet werkt. Nieuwsgierig? 

 Sprekers

  • Martine Arents
    Projectmanager huisvesting en integratie specifieke doelgroepen, gemeente Vijfheerenlanden

    Martine werkt al ruim 24 jaar voor diverse gemeenten. Via Doorn, Leerdam en Woeden is ze nu werkzaam voor de gemeente Vijfheerenlanden, waarbij ze actief is met de huisvesting en integratie van specifieke doelgroepen.

  • Claudia Landewé
    VPNG-trainer

    Claudia heeft bijna vijf jaar lang bij de gemeente Dinkelland-Tubbergen gewerkt aan de verbetering van het programmamanagement en geeft regelmatig trainingen programmamanagement bij de VPNG.
Aanmelden

Je bent van harte welkom bij dit webinar. Aanmelden kan via de blauwe aanmeldknop op deze pagina. Dit webinar is kosteloos voor alle medewerkers van gemeenten, provincies, veiligheidsregio´s en waterschappen die lid zijn van de VPNG. Is jouw ambtelijke organisatie geen lid? Je bent welkom als gast.BESTUUR VPNG

Francois van Doesburg, Afdelingsmanager Programma's en Projecten, Veenendaal
Fernando Salinas Camara, Hoofd afdeling Ontwikkeling, gemeente Pijnacker-Nootdorp
Wilbert Wouters, Hoofd Brabants Afval Team, Tilburg
Ruud de Smit, Teammanager Projecten, Súdwest-Fryslân
Bart van der Veer, Hoofd project- en programmamanagement bureau, Delft