Inloggen
Werk jij ook aan de verbinding tussen het fysieke en sociale domein? Bij de gemeente Amersfoort wordt deze verbinding heel goed zichtbaar bij het uitvoeringsprogramma ´Wonen en Zorg´. Ben jij met een vergelijkbaar vraagstuk bezig en vind je het leuk om even mee te kijken met Els van Kooten, programmamanager Wonen en Zorg? Zij deelt met ons haar belangrijkste lessen van de afgelopen drie jaar en de huidige dilemma’s waar zij voor staat.

Het programma waar Els van Kooten leiding aan geeft als programmamanager zal je wellicht bekend voorkomen. Het bestaat uit drie onderdelen:

 1. aanbod van woningen
 2. passende zorg en ondersteuning
 3. de inclusieve wijk


Els neemt ons mee in de wijze waarop zij haar programmaorganisatie heeft vormgegeven, hoe zij samenwerkt met de partners in de stad en hoe ze de doelgroepen betrekt. Maar waar we ook heel benieuwd naar zijn, is hoe zij het fysieke en sociale domein met elkaar verbindt binnen de gemeente. 

Het programma van Els richt zich op de volgende doelgroepen:

 • Mensen die uitstromen uit en voorkoming van instroom in een zorginstelling of een andere vorm van wonen gekoppeld aan zorg.
 • Mensen die uitstromen uit een zorginstelling of een andere vorm van wonen gekoppeld aan zorg.
 • Jongeren die uitstromen uit en voorkomen van instroom in de jeugdzorg.
 • Alleenstaande (voormalige) minderjarige vluchtelingen die een woonplek nodig hebben.
 • Mensen die uitstromen en voorkoming van instroom in de maatschappelijke opvang of de vrouwenopvang.
 • Mensen met een lichamelijke of een licht verstandelijke beperking.
 • (Toekomstig) kwetsbare ouderen.

Doordat mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben steeds vaker zelfstandig thuis wonen, bestaat het opgavelandschap uit verschillende spelers die hieraan werken, bijvoorbeeld:

 • woningcorporaties
 • zorgaanbieders
 • welzijnswerk
 • wijkteams


Spreker

 • Els van Kooten
  Programmamanager gemeente Amersfoort

  Els werkte negen jaar als Planeconoom bij de gemeente Utrecht en ondertussen alweer 21 jaar bij de gemeente Amersfoort. Eerst ook weer als Planeconoom, en daarna als financieel strateeg gebiedsontwikkeling, adviseur wonen en nu vijf jaar als programmamanager Wonen en Zorg.Ben jij bezig met eenzelfde soort programma of onderdelen hiervan? Dan nodigen we je van harte uit om aan te sluiten bij deze digitale bijeenkomst op 17 mei. Aanmelden gaat via de blauwe aanmeldknop op deze pagina. Dit webinar is kosteloos voor alle medewerkers van gemeenten die lid zijn van de VPNG. Is jouw gemeente geen lid? Je bent welkom als gast.
BESTUUR VPNG

Francois van Doesburg, Afdelingsmanager Programma's en Projecten, Veenendaal
Fernando Salinas Camara, Hoofd afdeling Ontwikkeling, gemeente Pijnacker-Nootdorp
Wilbert Wouters, Hoofd afdeling Ruimtelijke Uitvoering, Tilburg
Ruud de Smit, Teammanager Projecten, Súdwest-Fryslân
Bart van der Veer, Hoofd project- en programmamanagement bureau, Delft

 

De VPNG is een zelfstandige vereniging van 227 gemeentelijke projectbureaus en de provincies. Met ruim 60 bijeenkomsten per jaar en ruim 12.500 aangehaakte project-, proces- en programmamanagers zijn wij de meest actieve community of practice voor opgavesturing van de lokale overheid. 

CONTACT

Heb je een praktische vraag over deze bijeenkomst, neem dan contact op met Toin Routers, via t.routers@vpng.nl. Wil je graag een bepaald thema terugzien op de VPNG-agenda? Mail Enrico Kraijo, e.kraijo@vpng.nl.

Alle bijeenkomsten zijn alleen toegankelijk voor medewerkers in loondienst van een gemeente, provincie, waterschap of veiligheidsregio. Is jouw organisatie geen lid van de VPNG? Je bent welkom als gast