Inloggen
Onze complimenten! Jij hebt je voor meer dan 100% gegeven het afgelopen jaar: personeelsgebrek of niet, nieuwe colleges of niet, voor jou stond en staat de opgave steeds centraal. Jij verdient het om een dagje op te laden op het 10e jaarcongres van de VPNG. We landen 6 oktober in het hart van de gemeente Zwolle. Bart van Bregt en Esther Wolfkamp, teamleiders van de afdeling projectontwikkeling, zijn voor dit event onze gastgevers. De Zwolse projectleiders laten ons hun mooiste projecten zien en gunnen ons als collega’s een kijkje achter de schermen tijdens de city-safari's, nadat we ons hebben laten inspireren door drie geweldige hoofdsprekers in het prachtige historische Academiehuis. Een dag die je niet wilt missen!

In de ochtend helpen onze hoofdsprekers om even uit te zoomen. Bijna alle gemeenten zijn bezig om opgavegericht werken vorm te geven. Alleen in welke richting bewegen die opgaven dan, als we de tijdshorizon vergroten? Wouter Veldhuis, rijksadviseur, neemt ons mee naar die horizon. In welke richtingen ontwikkelt Nederland zich? 

We worden direct met beide benen op de grond gezet door Jan van Setten, veelgevraagd veranderkundige, want hoe neem je de mensen mee in al die opgaven? Veranderen is volgens Jan verwarrend eenvoudig. Van Erben Wennemars, Zwollenaar, leren we hoe we dicht bij onszelf blijven en ondanks tegenslagen toch maximaal blijven presteren.

In de middag gaan we via middels city-safari's op locatie de mooiste en meest interessante Zwolse projecten bekijken. 

Programma

09:30 Inloop
10:00 Start programma met hoofdsprekers

12:30 Lunch

13:30 City-safari's
16:00 Een hapje en drankje
17:00 Einde

City-safari's
Een groot team van de gemeente Zwolle bereidt voor jou negen city-safari's voor! Je krijgt op locatie een kijkje in de keuken van de mooiste projecten van de gemeente. Hieronder de beschrijvingen van deze interessante projecten. • Hessenpoort
  Stef ten Have

  “De economische ontwikkeling van Zwolle zet zich onverminderd door. Niet alleen op het gebied van woningbouw, maar ook economisch gezien gaat het goed. Dat is vooral te zien in het gebied rondom bedrijventerrein Hessenpoort ten noorden van Zwolle. In dit gebied komen veel opgaven samen. Onder andere een studie naar uitbreiding, locatie voor grootschalige duurzame energieopwekking en de mogelijke komst van een railcontainerterminal. En dat alles met behoud van het groene karakter van het bedrijventerrein en met oog voor de omgeving. Tijdens deze city-safari bezoeken we een aantal projecten in het gebied aan de hand waarvan deze uitdagingen geschetst worden.


  Deze functionaliteit wordt niet weergegeven, aangezien u nog niet akkoord bent gegaan met onze cookiepolicy.

 • Planeetvreter, het energievraagstuk van de Hessenpoort
  Jan Albert Westenbrink

  Energie is een actueel thema, ook in Zwolle. Van netcongestie tot duurzame energieopwekking. Een aantal van deze opgaven komen bij elkaar in het gebied rondom Hessenpoort. Deze locatie (Tolhuislanden) is aangewezen voor grootschalige opwek van duurzame energie. Een energiecorporatie van bewoners en bedrijven is al een aantal jaar bezig met een initiatief voor wind- en zonne-energie. Vanuit het gebied zelf, waarbij het gebied dus ook aan zet is. Een proces met hobbels, maar uiteindelijk zicht op succesvolle realisatie. We nemen een kijkje bij de initiatiefnemers, zij nemen ons mee in het proces van de afgelopen jaren en hoe ze uiteindelijk tot een succesvolle uitkomst gekomen zijn. Daarnaast zijn er op bedrijventerrein Hessenpoort diverse initiatieven op het gebied van duurzame energie. Een biovergister, waterstof en recent is er met Enexis en de provincie een overeenkomst getekend voor een zogeheten ‘smart grid’ om vraag en aanbod van energie beter op elkaar af te stemmen. Aan de hand van deze concrete projecten staan we stil bij actuele ontwikkelingen op dit gebied en bezoeken we de locatie waar Tennet momenteel bezig is haar middenspanningstation uit te breiden om aan de energievraag te kunnen voldoen ”

 • De kronkels van het kloppende stadshart
  Suzanne Douwsma en Thijs de Muinck

  Zwolle is een fantastische stad en om ervoor te zorgen dat het nog beter wonen, werken en recreëren is in het Stadshart, kijken we vooruit. Daarom hebben we het Nieuwe Ontwikkelprogramma 'Ons Stadshart van Morgen' ontwikkeld. Uit gesprekken met meer dan 600 inwoners, organisaties, belangenbehartigers, bedrijven, ontwikkelaars en jongeren is opgehaald wat ons trots maakt op de stad, hoe onze favoriete stukjes Zwolle eruitzien en welke opgaven er liggen voor de komende jaren. Op basis van deze input is 'Ons Stadshart van Morgen' vormgegeven: een ontwikkelprogramma dat de eerste uitwerking is van de Zwolse omgevingsvisie 'Ons Zwolle van Morgen 2030' en dat als doel heeft koers te bepalen en richting te geven aan een gezonde ontwikkeling tot een toekomstbestendig Stadshart.
  Het realiseren van een toekomstbestendig Stadshart, dat is de centrale ambitie van het ontwikkelprogramma. Een Stadshart dat hoort tot de top 5 van beste binnensteden in Nederland. Een Stadshart dat in balans is; dat talent aantrekt, een gevarieerd woningaanbod heeft en waar zowel overdag als ‘s avonds altijd iets te beleven valt, maar waarin ook aandacht is voor gezondheid, leefruimte en groen. Een Stadshart dat groeit naar een nieuwe vorm van stedelijkheid, met behoud van de belangrijkste kenmerken en kernwaarden van Zwolle: een historische stad, een groene deltastad, een ondernemende stad, een culturele stad, een compacte, gastvrije en bereikbare stad, die toegankelijk is voor iedereen.

  Deze functionaliteit wordt niet weergegeven, aangezien u nog niet akkoord bent gegaan met onze cookiepolicy.

 • Harculo en de geheime koelwaterkelders
  Nicolette van den Poll

  Eigenaar Engie heeft in samenwerking met de gemeente Zwolle en in nauw overleg met omwonenden en stakeholders, een gebiedsvisie opgesteld voor herontwikkeling van het terrein van de voormalige IJsselcentrale. Het betreft, inclusief een buitendijks gebied dat valt binnen Natura 2000, een oppervlakte van bijna 69 hectare. De herontwikkeling van het terrein biedt een unieke kans om de stad, het landschap en de IJssel met elkaar te verbinden. Deze visie beoogt onder meer een nieuw woongebied met circa 500 woningen. In het hart van deze nieuwe buurt komt een klimaatpark. Mogelijkheden voor passende recreatie en leisure in en aan de insteekhavens wordt onderzocht. In het deelgebied ‘de Uitspanning’ worden de bestaande gebouwen die een cultuurhistorische waarde hebben ingevuld met onder meer een werkplaats, ateliers, expositieruimte, ondersteunende horeca, kantoren en flexwonen. Ook wordt een innovatief energieconcept voorzien met duurzame energie en buffering voor de buurt.

  Tijdens deze city-safari lichten we de gebiedsvisie toe en nemen we je mee in het proces op grond van de ‘Zwolse methode voor gebiedsontwikkeling’ en de kansen en uitdagingen bij ontwikkeling van deze locatie. Er wordt toegewerkt naar een ruimtelijk ontwikkelingsplan en, een nieuw instrument, een natuurontwikkelingsplan. Daarnaast zullen we de ideeën voor het toepassen van placemaking toelichten. Tot slot nemen we je letterlijk mee voor een rondleiding door het koelwatergebouw, waar kunstenaar Ronald Westerhuis zijn ambitieuze plannen toelicht. 

   

  Deze functionaliteit wordt niet weergegeven, aangezien u nog niet akkoord bent gegaan met onze cookiepolicy.

   

 • De Oosterenkse Opgave
  Arnoud Siekmans

  Oosterenk is een gebied met een gemengde functie: het herbergt een ziekenhuis, een stadion, enkele dependances van onderwijsinstellingen  en vooral veel kantoren. Een gebied goed voor 12.000 banen Het is gelegen aan de oostzijde van de stad en vanuit Oosterenk fiets en loop je zo het groene achterland in. In 2020 stelde de Zwolse gemeenteraad de gebiedsvisie vast en dat betekent dat we wonen (ongeveer 1000 woningen) als functie toe gaan voegen in dat gebied. Echter: de gemeentelijke grondpositie is beperkt. Dus werken we samen met de diverse partijen in het gebied om de transformatie van het gebied tot een kwalitatief en gevarieerd woon- en werkgebied rond te krijgen. Dat doen we door in deelgebieden te werken. Actueel is in het gebied ook een grote groep Oekraïense vluchtelingen gehuisvest. Graag nodigen we je uit: fiets met ons mee door het gebied, laat je door ons bijpraten welke ontwikkelingen plaatsvinden (flexwonen, short stay wonen), hoe we een en ander aanpakken en waar we tegenaan lopen. Maar we zijn vooral benieuwd naar jouw vragen, opmerkingen, ervaringen en suggesties. Namens het kernteam Oosterenk: van harte welkom in dit dynamische gebied!

  Deze functionaliteit wordt niet weergegeven, aangezien u nog niet akkoord bent gegaan met onze cookiepolicy.

 • Holtenbroek: de bruisende buitenwijk
  Ciska Waalewijn

  Het bruist in de buitenwijk! Holtenbroek is een typische wederopbouwwijk. Hoogbouw en laagbouw wisselen elkaar af . Daartussen ontwierp men veel groen en een ruime verkeersstructuur. Vijftig jaar later lijken deze idealen echter niet meer houdbaar. De oorspronkelijke stedenbouwkundige opzet en de dagelijkse werkelijkheid liggen steeds verder uit elkaar. Door toenemend autogebruik staat de wijk elke ochtend vast. En er is een grote woningbouwopgave. Hoe geven we nieuwe woningen een plaats, maar behouden we de groenstructuur in de wijk? Er is nieuwbouw voorzien langs het Zwartewater. Een prachtige woonlocatie, maar wat doet dat met de wijk? Langs de Zwartewaterallee komen appartementencomplexen. Ze worden zorgvuldig ingepast in de omgeving. Maar wat betekent dat voor de parkeerdruk in de directe omgeving? En hoe maken we slimme combinaties met de naastgelegen school? Deze school krijgt een nieuw gebouw aan de overkant. Wat doen we met het oude? Ombouwen tot appartementen? Of ruimte bieden aan nieuwe voorzieningen? Je ziet het, het bruist in Holtenbroek. Er zijn zoveel ontwikkelingen, de initiatieven buitelen over elkaar heen. Hoe houdt de gemeente hierin de regie? En hoe zorgen we dat bewoners volwaardig mee kunnen praten over de toekomst van hun wijk? Daarover vertellen we je graag tijdens onze city-safari. 

  Deze functionaliteit wordt niet weergegeven, aangezien u nog niet akkoord bent gegaan met onze cookiepolicy.

 • Spoorzone, een nieuw stukje stad
  Anton Westenberg

  In de Spoorzone bouwen we de delta van de toekomst. Met straks het groenste station van Nederland als motor voor klimaatbestendig wonen, werken, leven en ontmoeten. Een stedelijke hotspot waar de economie op betekenisvolle wijze groeit en waar verstedelijking samengaat met slimme klimaatoplossingen. Dit gebied van 100 hectare rondom het station en het spoor belooft een bruisende, innovatieve, groene en duurzame hoogstedelijke omgeving te worden. De passerelle is een belangrijk element als aanjager van de ontwikkeling van het innovatiedistrict aan de zuidzijde van het station. Deze stedelijke verbinding zorgt voor het versterken van de aanhechting tussen de historische binnenstad en de Spoorzone. Wil je zelf zien en horen hoe de belofte van de Spoorzone zich ontwikkelt? En wat de betekenis en impact van het innovatiedistrict op de gebiedsontwikkeling is en de realisatie van de stationsentree als visitekaartje van het gebied. Wij nodigen jou graag uit bij ons op het projectbureau in de Spoorzone. Gebiedsmanager Anton Westenberg en projectmanager Niels Munnik nemen je graag mee het gebied in.

   

  Deze functionaliteit wordt niet weergegeven, aangezien u nog niet akkoord bent gegaan met onze cookiepolicy.

   

 • De Comeback Kid
  Michiel Scheper

  Michiel neemt je mee naar De Nieuwe Veemarkt, het terrein van de IJsselhallen. Dit gebied wordt in de toekomst herontwikkeld tot een fijne nieuwe woonbuurt. De locatie heeft zeven decennia lang dienst gedaan als veemarkt. Daarna was het de plek in Zwolle voor grootschalige evenementen en congressen. Elke Zwollenaar heeft wel een herinnering aan deze plek. De gemeente Zwolle is voornemens hier een buurt te realiseren die past bij het karakter van de wijk Kamperpoort, maar die ook goed aansluit bij de binnenstad en de Spoorzone. De herontwikkeling levert veel nieuwe woningen en voorzieningen op en is gelijk een kans om de wijk Kamperpoort aantrekkelijker te maken. Om dit voor elkaar te krijgen is een goed doordacht plan nodig, waarin onder andere keuzes worden gemaakt op het gebied van het type woningen, verkeer en parkeren, groen en klimaatadaptatie, economie en meer, en dat alles met inachtneming van de cultuurhistorie die de plek rijk is. Dichtbij de locatie IJsselhallen wordt een oude kantorenlocatie (privaat initiatief) ook herontwikkeld tot een nieuwe woonbuurt. In samenhang worden deze gebieden ontwikkeld tot een toekomstbestendige wijk.

  Deze functionaliteit wordt niet weergegeven, aangezien u nog niet akkoord bent gegaan met onze cookiepolicy.

 • Climate Campus
  Lisa de Groot

  Lisa is programmamanager klimaatadaptatie bij de gemeente Zwolle. Het is haar taak om ervoor te zorgen dat de collega's klimaatverandering als vanzelfsprekend meenemen in alle projecten die lopen binnen de gemeente. Lisa neemt je tijdens deze city-safari mee naar de binnenstad voor een klimaatwandeling om zodoende te laten zien waarom het belangrijk is voor Zwolle om klimaatadaptief te zijn. Lisa laat verschillende projecten zien waarbij ze alles vertelt over het samenspel tussen het waterschap, ontwikkelaars, de provincie en inwoners.

   

  Deze functionaliteit wordt niet weergegeven, aangezien u nog niet akkoord bent gegaan met onze cookiepolicy.

 

Aanmelden
Aanmelden kan via de blauwe aanmeldknop op deze pagina. Deelname is voor VPNG-leden gratis. Geen lid en ben je in dienst van de overheid? Mail even naar t.routers@vpng.nl en je bent welkom als gast.

Op de dag zelf kan je je opgeven voor de city-safari van je keuze. Houd er met je kleding rekening mee dat je 's middags lopend of op de fiets op pad gaat om het gekozen project op locatie te bekijken.
Indien je onverhoopt niet kunt deelnemen, meld je dan uiterlijk maandag 3 oktober af via de afmeldknop op deze pagina of via t.routers@vpng.nl. Indien je zonder afmelding niet aanwezig bent, zijn wij genoodzaakt jouw gemeente een factuur te sturen van € 150,- voor de gemaakte onkosten. 
 BESTUUR VPNG

Francois van Doesburg, Opgavemanager, gemeente Veenendaal
Fernando Salinas Camara, Hoofd afdeling Ontwikkeling, gemeente Pijnacker-Nootdorp
Wilbert Wouters, Hoofd afdeling Ruimtelijke Uitvoering, Tilburg
Ruud de Smit, Opgavemanager, Súdwest-Fryslân
Bart van der Veer, Hoofd project- en programmamanagement bureau, Delft

 

De VPNG is een zelfstandige vereniging van 225 gemeentelijke projectbureaus en de provincies. Met ruim 60 bijeenkomsten per jaar en ruim 10.500 aangehaakte project-, proces- en programmamanagers zijn wij de meest actieve community of practice voor opgavesturing van de lokale overheid. 

CONTACT

Heb je een praktische vraag over deze bijeenkomst, neem dan contact op met Toin Routers, via t.routers@vpng.nl. Wil je graag een bepaald thema terugzien op de VPNG-agenda? Mail Enrico Kraijo, e.kraijo@vpng.nl.

Alle bijeenkomsten zijn alleen toegankelijk voor medewerkers in loondienst van een gemeente, provincie, waterschap of veiligheidsregio. Is jouw organisatie geen lid van de VPNG? Je bent welkom als gast