Inloggen
Werk jij als project-, proces- of programmamanager aan een project waarbij participatie een belangrijk onderdeel is? Dan is deze werkatelier-sessie echt iets voor jou. Steeds meer gemeenten gaan ertoe over om initiatiefnemers meer verantwoordelijkheid te geven voor participatie, ook gesteund door de omgevingswet. Alleen hoe houd je grip? Voor welke initiatieven moet je dit niet doen en voor welke juist wel? Hoe neem je de vergunningverleners hierin mee? En ook de gemeenteraad? Hoe voorkom je dat je je op glad ijs begeeft?

NIET JOUW THEMA? CHECK OP DE BIJEENKOMSTEN-KALENDER ONZE ANDERE ACTIVITEITEN!

Samen met de initiatiefnemer achter de THiNK! app, Wouter Bosch van de gemeente Kampen, bouwen we gezamenlijk door op de THiNK! app. Deze app zet je aan het denken over vijf basisvragen met betrekking tot de inrichting van het participatietraject binnen jouw opgave. Echter die ene vraag: wie is verantwoordelijk voor de participatie? En dan die keuze: de initiatiefnemer is verantwoordelijk voor de participatie... Dat is toch wel erg nieuw. Hoe houd je hier grip op? Wanneer doet een initiatiefnemer het goed? Welke eisen stel je? kaders? Laat je het gewoon los of gefaseerd? 

Dit alles druist erg in tegen het DNA van ten minste de vergunningverleners, maar ook wij als project-, proces- en programmamanagers voelen ons niet geheel comfortabel bij deze manier van werken, laat staan de raad.

Of, is het aan de andere kant niet belachelijk dat de gemeente op de zeepkist moet staan voor plannen van anderen?

Wouter reikt ons vier nieuwe denkmodellen aan voor participatie bij initiatiefnemers. Aan jou als deelnemer de uitnodiging om deze denkmodellen te spiegelen aan je eigen praktijk en te verrijken met nieuwe ideeën:

  • We beginnen me het opdelen van participatie in vier typen participatie-opgaven. 
  • Vervolgens werken we met negen leidende principes toe naar een kader om de kwaliteit van de participatie van initiatiefnemers beter te kunnen beoordelen. 
  • professionalisering project, proces programmanagement

spreker

  • Wouter Bosch
    Programmamanager, gemeente Kampen

    Wouter presenteert zijn visie op participatie die hij ontwikkeld heeft als programmamanager decentralisaties, omgevingswet en energietransitie. Hij zet ons aan het denken over de rol van  gemeenten bij initiatiefnemers die in meer of mindere mate verantwoordelijk hebben of nemen voor participatie. 

PROGRAMMA

10:45 Inloop

11:00 Presentatie van Wouter Bosch

11:45 Werktafel ronde 1: Uitwisselen van ervaringen aan de hand van de gepresenteerde modellen 

12:30 Inventariseren best practices

13:00 Lunch

14:00 Werktafel ronde 2: Dilemma-ronde en uitwerken denkmodellen

15:00 Afronding

 

DOELGROEP

Project-, proces- en programmamanagers sociaal en fysiek domein die willen reflecteren op hun werkwijze en hun interventie-repertoire willen uitbreiden. Tijdens deze een inspirerende dag kan je jouw netwerk flink uitbreiden. Let op: we werken deze dag op het niveau van strategische sturing. We gaan niet diep in op de inhoud.

 

BESTUUR VPNG

Francois van Doesburg, Afdelingsmanager Programma's en Projecten, Veenendaal
Fernando Salinas Camara, Hoofd afdeling Projecten, gemeente Zaanstad
Wilbert Wouters, Hoofd Programma-, Project- en Interimmanagement, Tilburg
Gert Bolkesteijn, Hoofd Team Projecten, Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen
Henk Westenend, Hoofd PMB, Nijmegen

 

De VPNG is een zelfstandige vereniging van 157 gemeentelijke en provinciale projectenbureaus. Met 70 bijeenkomsten per jaar en ruim 6.000 aangehaakte project-, proces- en programmamanagers zijn wij de meest actieve community of practice voor opgavesturing van de lokale overheid. Check het activiteitenprogramma op ons platform het Digitale Leerhuis en mis niets!

CONTACT

Heb je een praktische vraag over deze dag, neem dan contact op met Toin Routers, via t.routers@vpng.nl