Inloggen
Werk jij ook aan een bedrijventerrein? Dan weet je dat dé standaard-aanpak niet bestaat en ook hét bedrijventerrein niet bestaat. Met try-and-error probeer je stappen te maken. De kopgroep, de 10% die voor de wagen uitloopt, mobiliseren lukt je wel en die is er in iedere gemeente. En eerlijkheidshalve, deze groep was waarschijnlijk ook wel in beweging gekomen zonder jouw inspanningen. De achterblijvers, de 10% die van de wagen is gevallen, daar moet je je energie niet op richten. Maar de 80% die op de wagen zit, hoe krijg je die succesvol en vooral ook kostenefficiënt in beweging? Met grote waarschijnlijkheid heb je bovendien ook kaders en visies meegekregen rondom thema’s als circulariteit, energie en klimaatadaptatie, en ook samenwerking met onderwijs komt vaak voor.
In 2022 biedt de VPNG de leerkring ‘Werken aan bedrijventerreinen’. Op 2 februari is de eerste bijeenkomst die deze leerkring organiseert. Naast collega's die hun ervaringen met projecten willen presenteren, ontmoet je via deze leerkring ook veel collega’s die dagelijks bezig zijn met het werken aan bedrijventerreinen.

De eerste collega die zijn ervaringen wil presenteren is Jeroen Smits van 1Stroom, de ambtelijke samenwerking van Duiven en Westervoort. Jeroen deelt deze eerste bijeenkomst van de leerkring zijn bevindingen en lessen rondom twee bedrijventerreinen. Voor één van de terreinen heeft hij zelfs de de Circular Economy Award gewonnen.
  • Jeroen Smits
    1Stroom (Duiven/Westervoort)

    Jeroen werkt sinds 2009 als programmamanager intensief aan de ontwikkeling van bedrijventerreinen. Met succes, want onlangs won hij met het ’Synergiepark InnoFase’ de prestigieuze 'Circular Economy Award'. Op InnoFase staat het cascaderen en opwekken van duurzame energie centraal en vormt de output van het ene bedrijf de input voor een ander bedrijf. In september is hij gestart met een pilot op een bedrijventerrein met een integrale (circulariteit, energie en klimaatadaptatie) gebiedsgerichte aanpak waarbij hij zwaar inzet op een een-op-eenbenadering, collectieve activiteiten en de samenwerking met het onderwijs. 


Meld je nu gratis aan voor deze online bijeenkomst via de aanmeldknop.

BESTUUR VPNG

Francois van Doesburg, Afdelingsmanager Programma's en Projecten, Veenendaal
Fernando Salinas Camara, Hoofd afdeling Ontwikkeling, gemeente Pijnacker-Nootdorp
Wilbert Wouters, Hoofd afdeling Ruimtelijke Uitvoering, Tilburg
Ruud de Smit, Opgavemanager, Súdwest-Fryslân
Bart van der Veer, Hoofd project- en programmamanagement bureau, Delft

 

De VPNG is een zelfstandige vereniging van 212 gemeentelijke projectbureaus en de provincies. Met ruim 60 bijeenkomsten per jaar en ruim 9.400 aangehaakte project-, proces- en programmamanagers zijn wij de meest actieve community of practice voor opgavesturing van de lokale overheid. 

CONTACT

Heb je een praktische vraag over deze bijeenkomst, neem dan contact op met Toin Routers, via t.routers@vpng.nl. Wil je graag een bepaald thema terugzien op de VPNG-agenda? Mail Enrico Kraijo, e.kraijo@vpng.nl.

Alle bijeenkomsten zijn alleen toegankelijk voor medewerkers in loondienst van een gemeente, provincie, waterschap of veiligheidsregio. Is jouw organisatie geen lid van de VPNG? Je bent welkom als gast