Inloggen

In de zoektocht naar een gemeenschappelijke taal rond programmamanagement hebben we grote stappen gezet. We hebben nu een mooie basis ontwikkeld en getest met een 7 velden model voor programmamanagement ontwikkeld. Bekijk het animatie filmpje waarin het model wordt uitgelegd. Het vernieuwende aan dit model is dat we de wereld van de programma manager centraal hebben gezet. Op welke 7 velden is hij of zij actief? Op welke borden schaakt hij of zij?

In de aanloop naar het werkatelier programmamanagement van 14 maart hebben Claudia Landewé van de gemeente Dinkelland en Enrico Kraijo van de VPNG alle handboeken en leidraden programma management van gemeenten doorgespit, om te kijken of er een gemeenschappelijk taal uit naar voren zou komen. Een taal die kan helpen om het uitwisselen tussen grote en kleine gemeenten over het vak programma management te versterken. Een taal ook die helpt om de spraakverwarring rond programmamanagement weg te nemen. 

Tijdens het druk bezochte werkatelier programmamanagement is het 7 velden model gebruikt als onderlegger voor de gesprekken aan de verschillende werktafels. Uit de evaluatie met de deelnemers en gedurende de dag bleek dat het gesprek over de 7 velden erg veel uitwisseling opleverde. Dit riep vervolgens weer enthousiasme op om het model verder uit te werken. Niet zo zeer om zelf programmamanagement opnieuw uit te vinden, want er is al veel over geschreven, maar wel om het professionaliseren van programmamanagement gemeenten breed te versnellen.

Het 7 velden model is nu uitgewerkt in de vorm van een animatie filmpje!

We zijn reuze benieuwd wat je ervan vindt en hoe we het verder kunnen brengen. Wil je hierin meedenken? Sluit dan aan op onze brainstorm in cafe Buurten in Utrecht van 10-12:00 op 4 april! Meld je aan via vpng@vpng.nl