Inloggen

Leeuwendaal zoekt voor gemeente Alphen aan den Rijn een opgavemanager Groene verstedelijking
Voor deze ambitieuze en innovatieve 110k+ gemeente zoeken we een verbindende en strategische opgavemanager die vanuit externe oriëntatie en netwerk, met visie, lef, een brede blik en rust een strategische positie inneemt in een complex en onzeker speelveld van overheden, ondernemers en maatschappelijke partijen. Die koers en visie vertaalt naar een stapsgewijze gefaseerde aanpak met integratie en afweging van lopende dossiers. De opgavemanager werkt in opdracht van de directie nauw samen met de (inhoudelijk eindverantwoordelijke) lijnmanagers en inspireert de bevlogen, zelfstandige en deskundige collega’s om nieuwe wegen te bewandelen bij het realiseren van een gezonde groene leefomgeving in de mooiste stad van het Groene Hart.

Centraal in het Groene Hart, met een dorps karakter en ‘stadse’ uitdagingen

Alphen aan den Rijn heeft meer dan 112.000 inwoners, die wonen in een van de 8 kernen in het Groene Hart. De stad is prachtig gelegen aan twee rivieren en ligt midden tussen Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Den Haag en Leiden. Dit zorgt ervoor dat de gemeente een dorps karakter combineert met (groot)stedelijke voorzieningen maar ook uitdagingen. Alphen aan den Rijn staat voor majeure transities in de maatschappij met een hoge mate van complexiteit, onvoorspelbaarheid en onzekerheid die zich in de samenleving voordoen. Die maatschappelijk opgaven vragen om een integrale aanpak waarin vanuit visie aan strategische doelen wordt samengewerkt, beweging wordt gecreëerd en patronen worden doorbroken.

Stevige positie in een regionaal speelveld

Als opgavemanager groene verstedelijking start je in een nieuw team met vier andere opgavemanagers. Zij managen opgaven rond a) landelijk gebied, b) energietransitie en c) bestaanszekerheid als basis, d) gelijke kansen bevorderen en e) gezond leven in een gezonde leefomgeving. In de stad Alphen aan den Rijn ontmoeten mensen elkaar, wordt gewerkt, gewoond en geleefd. De stad is voortdurend in ontwikkeling, het is nooit af en functies veranderen. Activiteiten die elkaar versterken, maar elkaar soms ook in de weg zitten. De gemeente loopt tegen de grenzen van de ruimtelijke mogelijkheden aan. Bij stedelijke ontwikkeling gaat het om meer dan het bouwen van woningen en voorzieningen. Meer dan ooit is het noodzakelijk om het sectorale benaderen van ruimtelijke opgaven los te laten. Keuzes moeten in onderlinge samenhang worden bezien, vanuit een brede maatschappelijk verantwoordelijkheid. De som van deze keuzes zien we als de verstedelijkingsopgave. Om deze in goede banen te leiden is een strategie nodig die antwoord geeft op de vraag hoe de gemeente zich kan ontwikkelen, wil zij mooi, sterk en economisch relevant blijven. Een dergelijke strategie is niet alleen op lokaal vlak nodig, maar juist ook op regionaal schaalniveau. Immers, verstedelijkingsopgaven overstijgen de gemeentegrens.

Alphen aan de Rijn wil een integrale groene verstedelijkingsstrategie ontwikkelingen die past bij de ambitie om een "centraal gelegen knooppunt in de groene deltametropool" te zijn. Dat vraagt om een stevige positie in een nieuw speelveld dat ontstaat nu het Rijk de regie over ruimtelijke ordening weer naar zich toetrekt. Ook vraagt het om samenwerking met regionale en andere overheden en een doordachte public affairs-strategie om zo ruimte te krijgen voor ontwikkelingen en financiering naar de gemeente toe te halen. Intern leidt het tot andere werkwijzen, kennis en vaardigheden dan nu gebruikelijk zijn.

Dynamische en ambitieuze organisatie

Gemeente Alphen aan den Rijn is een innovatieve, ambitieuze en betrokken organisatie, met interessante inhoudelijke en organisatorische uitdagingen. Je krijgt de kans om op een centrale ‘spin-in-het-web’ plek deel uit te maken van een innovatieve organisatie en echte impact te hebben op de duurzame inrichting van de ambitieuze stad Alphen aan den Rijn. En dat op een mooi moment: alle belangrijk en interessante issues staan op de agenda. Je zit regionaal en landelijk aan interessante ambtelijke en bestuurlijke tafels om invloed uit te oefenen en samen te werken aan regionale, brede en langere termijn ruimtelijke vraagstukken en samenwerking. Tegelijk ben je steeds samen met collega’s uit allerlei domeinen bezig om zo snel mogelijk de vertaling te maken naar de ontwikkelingen en integrale programmering in de eigen stad. Je maakt onderdeel uit van een nieuw team aan opgavemanagers. Samen met hen, directie en lijnmanagement stoom je de interne organisatie klaar voor het integraal werken. Daarnaast kun je rekenen op:

  • Afhankelijk van competenties en ervaring een salaris van minimaal € 5.274,-- en maximaal € 7.269 op basis van een 36-urige werkweek.
  • Aantrekkelijke voorwaarden zoals: opleidingsmogelijkheden, een financieel keuzebudget van 17,05% (inclusief vakantiegeld), flexibele werktijden en alle faciliteiten om hydride te werken, goede pensioenopbouw bij het ABP, korting op je premie zorgverzekering en een duurzame reiskostenregeling.

Strategische en inspirerende netwerker

We zoeken voor deze boeiende en uitdagende functie een inspirerende en verbindende netwerker, die externe stakeholders en collega’s stimuleert, uitdaagt en versterkt om integraal, toekomstgericht en duurzaam te werken aan ruimtelijke ontwikkelingen. Je bent een netwerker, strateeg en innovator pur sang, zowel op inhoudelijke ontwikkelingen als op relatie als tussen binnen en buiten de organisatie. Geloofwaardig neem jij een strategische positie in het nieuwe speelveld dat ontstaat nu het Rijk de regie over ruimtelijke ordening weer meer naar zich toetrekt. Je bent verantwoordelijk voor een goede samenwerking met regio en andere overheden en draagt bij aan een doordachte public affairs-strategie om ruimte te krijgen voor ontwikkelingen en om financiering naar Alphen aan den Rijn toe te halen. Je werkt vanuit een heldere rol- en taakopvatting en zorgt ervoor dat het strategisch vermogen van de organisatie vergroot wordt. Ook in het politiek-bestuurlijke en ambtelijke samenspel weet jij stijlflexibel te schakelen en vanuit je natuurlijk gezag en organisatievermogen kun jij draagvlak creëren. Je neemt iedereen mee in welke keuzes vandaag en morgen gemaakt moeten worden om nu en in de toekomst duurzame resultaten te bereiken.

Verder voldoe je aan de volgende belangrijke profieleisen:

    • Ervaring in strategische, sturende en netwerkende rollen, bij voorkeur op het gebied van verstedelijking, rondom verduurzaming, of in het bredere fysieke domein in een complexe omgeving. Je hebt hoe dan ook aantoonbare affiniteit met de relevante vraagstukken. Je kent de belangrijkste landelijke ontwikkelingen en hebt zicht op de belangen in de omgeving van Alphen aan de Rijn.
    • Je hebt een bij voorkeur landelijk of provinciaal strategisch netwerk op gebied van verstedelijking en weet dit te benutten. Of je hebt ervaring in het opbouwen en onderhouden van een strategisch netwerk en public affairs in het publieke en private domein.
    • Ervaring met en kennis van opgavegericht werken en/of programma-, project- en procesmanagement.
    • Ervaring met het werken binnen een politiek-bestuurlijke context is een pre. Je hebt een uitstekend gevoel voor het politiek-bestuurlijke en ambtelijke samenspel.

Informatie

Wil je meer weten over deze organisatie, de inhoud van de functie, de opgave en de profielschets, lees dan het functieprofiel dat je hier kunt downloaden.
De procedure wordt begeleid door Corinne van der Salm en Irina Raimondo, senior adviseurs executive search. Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je met hen contact opnemen en voor vragen over de procedure met Anouk Keiren en Suzanne van Bosbeek, research consultants. Zij zijn bereikbaar via 088 – 00 868 00.

Solliciteren

Om te solliciteren, ga naar de website van Leeuwendaal, klik op de solliciteerbutton en volg de stappen zoals aangegeven. Tijdens het proces wordt gevraagd om je emailadres, persoonsgegevens, cv en een motivatiebrief.