Inloggen

De vakgroep Procesregie hield in februari een webinar over de basis van procesregie. In veel gemeenten worden de werkwijzen projectmanagement, programmasturing en procesregie gebruikt en het is belangrijk om bij een opgave ook de juiste werkwijze te gebruiken en te weten wanneer je van werkwijze moet overschakelen. Bij projectmanagement staat het resultaat centraal. Projectmanagement gaat over faseren, beheersen, ontwerpen en beslissen. Bij programmasturing staat het doel centraal. Programmasturing is een werkwijze die zorgt voor overzicht en maakt het doelgericht kiezen van de meest effectieve en efficiënte inspanningen mogelijk. Procesregie draait om het concretiseren van een vraag, een wens, een idee. In dit geval is de invloed van de gemeente en provincie beperkt, ben je als gemeente niet de opdrachtgever en ben je niet leidend.

Namens de vakgroep nam Agnes Jonkman van de VPNG de deelnemers mee in de basisbeginselen van procesregie. Deelnemers overigens, met diverse achtergronden: gebiedsregisseurs, projectleiders, programmamanagers, kwartiermakers, procesregisseurs, beleidsadviseurs, etc vanuit het hele land.

Voorscheider
Om te bepalen of de werkwijze procesregie van toepassing is, maak je gebruik van de zogenaamde voorscheider. Je kijkt hierbij naar drie aspecten: het initiatief, het netwerk en de besluitvorming. Wanneer een van deze drie aspecten vaag, onvoorspelbaar of ongericht is, dan heb je te maken procesregie. Hoe lastiger het initiatief, het netwerk of de besluitvorming is, des te complexer wordt jouw proces.

In subgroepen werd vervolgens bij de deelnemers bekeken of het project of programma waaraan zij op dit moment werken, wellicht beter – eventueel op onderdelen - met procesregie opgepakt kon worden. Een aantal deelnemers gaf aan dat ze er zich nu wel bewust van werden dat er drie werkwijzen zijn en dat je bij jouw opgave altijd moet bekijken welke werkwijze daar het beste bij past.

Het 7-veldenmodel
Bij procesregie staat een idee centraal en daaromheen bestaan zeven velden die je kan inzetten voor jouw proces.

 

Als procesregisseur doe je al veel vanuit je buikgevoel en dit model helpt je alles expliciet te maken en de onderdelen die je van nature minder snel geneigd bent te doen, haal je met dit model naar boven.

Als procesregisseur dans je als het ware over zeven velden:

  1. Het ontwerpende veld
  2. Het positionerende veld
  3. Het opdrachtgevende veld
  4. Het interne veld
  5. Het verbindende veld
  6. Het uitvoerende veld
  7. Het interventieveld

In een video bij de e-learning op het VPNG-platform worden de zeven velden verder uitgelegd en je vindt het model ook terug in het VPNG-boek Procesregie als vak dat kosteloos te downloaden is.

Toolbox
Op het VPNG-platform staat ook een toolbox voor procesregie. Je vindt er nu bijna 150 tools die je als procesregisseur kunt gebruiken en inzetten om met je proces verder te komen. De vakgroep procesregie bij de VPNG is continu bezig deze toolbox verder uit te breiden en te verfijnen. 

Meer weten?
Sluit je aan bij de vakgroep procesregie en leg makkelijk contact met procesregisseurs bij andere gemeenten en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen rondom procesregie.