Inloggen

De VPNG is de vereniging om kennis en ervaring uit te wisselen op het gebied van projectmanagement, procesregie, opgavegericht werken en programmamanagement. Veel kennis wordt geborgd op het platform van de VPNG, in publicaties en ook in handzame toolboxen.

Toolbox Programmasturing

Hans van der Heijden (gemeente Rotterdam) is ondertussen met pensioen, maar heeft een erfenis achtergelaten vanuit zijn werkzame leven van honderden tools die je als projectleider, procesregisseur, programmamanager en opgavemanager kan inzetten bij je project, proces of programma. Tezamen met honderden tool die de vakgroep Programmasturing in de loop der jaren heeft verzameld, hebben we een grote berg aan handige tools voor de programmamanager. De grote vraag was echter: “hoe krijgen we al deze informatie goed toegankelijk?”

Op het platform van de VPNG wordt al een klein jaartje voor procesregisseurs de toolbox Procesregie gebruikt. Via een handig filter vind je als procesregisseur snel bruikbare tools. Voor programmamanagers is nu ook zo´n zelfde tool ontwikkeld, de toolbox Programmasturing, zodat je binnen de zeven velden van je programma, gedurende de vier fasen snel de weg vindt naar bruikbare tools en inspiratie.

Zeven velden en vier fasen

Voor programmasturing zijn diverse methoden in omloop, zoals MSP, Programmatisch creëren, de methode van Twynstra en Gudde, etc. De afgelopen jaren heeft de VPNG samen met tientallen gemeenten gezocht naar de grote gemene deler van al deze methoden en heeft de VPNG gekeken naar hoe gemeenten ook daadwerkelijk in de praktijk binnen programma´s werken. Hieruit is een model ontstaan met zeven velden waarin een programmamanager zich kan bevinden en vier fasen die een programma doorloopt.

Deze functionaliteit wordt niet weergegeven, aangezien u nog niet akkoord bent gegaan met onze cookiepolicy.


Toolbox Programmasturing

De toolbox is ingericht aan de hand van het 7-veldenmodel met de vier fasen. Je kan zoeken naar tools op basis van het veld waarin je je bevindt, de fase waarin je zit of een los thema.

Wanneer je bijvoorbeeld via de velden naar het opdrachtgevende veld gaat, dan krijg je alle tools die van toepassing zijn binnen het opdrachtgevende veld. Je kan vervolgens in het filter nog een handelingsperspectief kiezen, bijvoorbeeld “Wie zijn de opdrachtgevende spelers en wat zijn hun belangen”. Wanneer je die keuze maakt, krijg je als resultaat alle tools die je kunnen helpen het antwoord op die vraag duidelijk te krijgen.  Wanneer je een specifieke tool klikt, dan krijg je een volledige beschrijving van de tool, een samenvatting, met welke andere tools deze tool te combineren is, eventueel bijlagen als formats en een verwijzing naar de literatuur waar je nog meer over deze tool kunt lezen.

Het aantal tools in de toolbox zal de komende maanden nog snel stijgen. Ter illustratie: in de toolbox Procesregie zitten ondertussen bijna 150 tools en dat aantal groeit nog maandelijks.


De Toolbox Programmasturing is beschikbaar op het platform van de VPNG voor alle medewerkers van de 250 gemeenten, de provincies, waterschappen en veiligheidsregio´s die lid zijn van de VPNG.