Inloggen

Een concreet voorbeeld van de gemeente Breda

Op 21 april kwam een deel van de leden van de leerkring "Verduurzaming particuliere woningvoorraad" bij elkaar voor de praktijkcasus van de gemeente Breda. Coen Vos vertelde hoe hij dit opgepakt heeft, zowel het digitale deel als het off line deel.  

Digitale informatievoorziening voor de inwoners
In Breda is een digitaal energieloket opgezet, om inwoners handelingsperpectief te geven. Er was vooruitlopend op alle klimaatplannen al behoefte aan een online informatieplatform en via de website van de gemeente was dit niet mogelijk. De site moet vooral praktisch en persoonlijk zijn en gericht op het activeren van mensen. In samenwerking met HOOM, de organisatie die landelijk lokale energiecoöperaties ondersteunt, en BRES, de lokale energiecoörperatie in Breda, is de site www.woonwijsbreda.nl opgezet. Die naam is na onderzoek het beste gebleken. Namen als energieloket.nl blijken inwoners snel te koppelen aan een commerciële energieleverancier, iemand die je iets wil verkopen. Energieloket heeft een negatieve associatie bij de inwoners. Woonwijsbreda daarentegen heeft een positieve associatie. 

Op de site www.woonwijsbreda is een aantal webmodules in gebruik. 

 • Inzicht in je huis
 • Aan de slag
 • Financiering
 • Mijn buurt
 • Actueel

Via een rekenmodule krijg je inzicht in hoe jouw woning er nu aan toe is, en wat je daaraan zou kunnen doen. Veel mensen klikken hierop. Bij aan de slag krijgen de mensen praktische tips hoe ze aan de slag kunnen. Bij de financiering gaat het om subsidies en hoe je de financiering rond kan krijgen. 

Analoge informatievoorziening
Binnen Breda was direct al duidelijk dat je naast een digitale informatievoorziening ook iets analoog moet aanbieden, je moet fysiek de stad in. Hiervoor is de Greenhopper bedacht, een mobiel tiny house waarmee Breda de wijken in trekt. Je zou ook ruimtes kunnen huren in de wijken en de inwoners kunnen uitnodigen om te komen, maar de response hierop is tamelijk laag. De Greenhopper is bedacht om naar de mensen toe te gaan. 

 • Het is een informatiepunt dicht bij de mensen thuis
 • Verplaatsbaar door de hele stad
 • Laagdrempelig inlooppunt
 • Zichtbaar en aantrekkelijk
 • Huiskamergevoel
 • Duurzaam gebouwd
 • Lekkere koffie
 • Een echte eyecatcher!

 

Inropa Greenbuild heeft de hele wagen van duurzame materialen gebouwd. De wagen is groot, zodat je binnen veel ruimte hebt om mensen te ontvangen. Lokale leveranciers sponsorden zonnepanelen, infrarood verwarmingspanelen, lage temperatuurradiators, een waterbesparend toilet, groen dak, regenton, hybride warmtepomp en thermoshield verf. Bezoekers van de greenhopper kan je zo heel praktisch laten zien welke producten er zijn. Een Nissan Leaf levert de stroom aan de Greenhopper.

In totaal is de Greenhopper al in 24 wijken geweest in 2018 en 2019. Door corona is in 2020 en 2021 het informatiepunt veel minder ingezet als gepland. In de 2.094 uren die de Greenhopper nu open is geweest, hebben 2.094 inwoners tot nu toe een bezoek gebracht aan de wagen. 267 vervolggesprekken zijn hieruit voortgevloeid, bijvoorbeeld voor een warmtescan. Tot nu toe dus een groot succes, helaas onderbroken door corona.

Leerpunten Greenhopper

 • Goede samenwerking tussen partijen essentieel
 • Goede integratie tussen online en off line is belangrijk
 • Zorg voor een goede promotie vooraf dat het informatiepunt komt
 • Zorg voor specifieke informatie en objectief advies
 • Organiseer een goede follow-up (bijv. klantvolgsysteem)
 • Er is veel animo bij mensen in de wijk
 • Tiny-house trekt ook andere doelgroepen, dus niet alleen de gebruikelijke groepen die je ziet verschijnen op standaard informatieavonden.
 • Snel kunnen schakelen door lokale partners
 • Levert heel veel inzicht op

Aandachtspunten zijn de doorontwikkeling en het actueel houden van de website en ook de kosten en ureninzet. In de praktijk blijkt ook de Greenhopper voor het steeds verplaatsen eigenlijk wat te groot. Voor de flexibiliteit zou de wagen iets kleiner moeten zijn, waardoor deze makkelijker verplaatsbaar is. 

Intern doen of uitbesteden
Coen legde de aanwezigen de vraag voor of je de diverse taken voor het motiveren en informeren van inwoners vooral intern moet uitvoeren of dat je veel moet uitbesteden. Wat zijn de voor- en nadelen?

Na beraad in subgroepen kwamen de deelnemers terug met de mening dat het een mix zal zijn van intern uitvoeren en deels uitbesteden. Bijvoorbeeld het bijhouden van de website kost al een half fte. In Breda hebben ze het bouwen van de site en het inhoudelijk beheren uitbesteed. Twee gemeenten gaven aan dat al in de meerjarenprogramma's vastgelegd was welke inzet verwacht werd van de gemeente en daarbij werd vervolgens ook weer van de gemeente creativiteit gevraagd. Samengewerkt wordt daar vooral met lokale energiecoöperaties. Andere gemeenten geven aan dat er geen lokale aanbieders zijn en dat zij dus verder op de markt moeten kijken om kennis in te kopen.  

Coen merkt hierbij tot slot nog op dat we in de vorige bijeenkomst hebben geconcludeerd dat er te weinig technische vakmensen zijn om alle maatregelen concreet uit te voeren. Coen voegt hieraan toe dat er ook al eerder een probleem ontstaat als alle gemeenten technische adviseurs willen inhuren om de wijken in te gaan: zoveel adviseurs zijn er niet.  

Log in op de VPNG-website voor de presentatie en de opname van deze bijeenkomst.