Inloggen

Drie jaar geleden kwam participatie hoog op de agenda bij diverse gemeenten en de VPNG, met de centrale vraag wat participatie nu eigenlijk precies is en hoe je participatie handen en voeten kunt geven als projectleider bij een participatietraject. Als antwoord op deze vragen heeft de VPNG samen met een aantal gemeenten drie digitale tools ontwikkeld: THiNK Consistent, THiNK Twice en de THiNK participatie toolbox. De THiNK Consistent tool helpt je bij het bepalen van de impact van een project op de inwoners van de gemeente. THiNK Twice is een uitgebreide digitale vragenlijst die je helpt alle vragen langs te lopen aan het begin van een participatietraject om als projectmanager of programmamanager te bepalen vanuit welk participatiekader je wilt gaan werken.

THiNK participatie toolbox
De derde participatie tool is de THiNK toolbox. De toolbox helpt je met het zoeken naar de juiste participatievormen voor jouw project. Jeroen Voskuil van de VPNG heeft de afgelopen tijd de werking van de toolbox sterk verbeterd en heeft ook een flink aantal tools toegevoegd.  De toolbox is nu uitgebreid van 53 naar 74 tools. Het uiteindelijk doel van de VPNG is om honderden tools in de toolbox onder te brengen. In de toolbox vind je zeven filters. Door elk filter af te stellen op jouw specifieke participatietraject krijg je van de toolbox een voorstel welke participatievormen voor jouw traject het meest geschikt zijn. De tools komen vanuit diverse bronnen, bijvoorbeeld vanuit de organisatiewetenschap en het onderwijs.

Filters
Nu zitten 74 tools in de toolbox en straks honderden. Om te komen tot de juiste tools voor jouw participatietraject kan je gebruikmaken van een aantal filters:

  • Moeilijkheidsgraad: zoek je een tool die je even snel kan uitvoeren, of mag de tool meer tijd en inspanning vereisen.
  • Schaal: bij de schaal geef je op of je wilt participeren met een straat, buurt, wijk, gemeente, regio of provincie.
  • Maximum aantal deelnemers: hoeveel personen gaan actief binnen jouw participatie aan de slag.
  • Informatie nodig: bij dit filter geef je het doel van de beoogde participatie aan. Wil je ervaringen ophalen, kennis en data delen, belangen delen, argumenten of perspectieven verzamelen.
  • Bij het filter ‘mate van interactie’ kies je voor jouw participatietraject of je samen wilt beslissen, iets samen wilt doen en maken, of je elkaar wilt raadplegen en adviseren of dat je elkaar wilt informeren.
  • Bij het filter online/offline geef je aan of je een fysieke participatievorm zoekt of een online vorm.
  • Bij het filter ‘moment in het proces’ geef je aan waar je nu staat in het participatieproces: bij plan en proces bepalen, keuzes maken, realiseren of bij leren en evalueren.

 

Wanneer je één of meer filters instelt, dan bepaalt de THiNK participatie toolbox welke participatievormen voor jouw traject op dit moment het beste passen.

De VPNG breidt de toolbox steeds verder uit. Leden van de VPNG kunnen de toolbox direct gebruiken.

Bekijk alle THiNK! tools...

Bekijk de opname van de bijeenkomst...