Inloggen

Nicole Voestermans (gemeente Arnhem)

Al bijna 14 jaar werk ik bij de gemeente Arnhem. Gemiddeld één dag per week ben ik trainer van een meerdaagse training Procesregie. Heb je een opdracht voor de stad of regio, dat je verder moet brengen en is er sprake van een Onvoorspelbaar netwerk? Ongerichte besluitvorming? Onbekend initiatief? Als je één van deze kenmerken herkent in de opgave waar je aan werkt, dan is de kans groot dat procesregie een veel passender aanpak is dan project- of programmamanagement!


Het Zeven-velden-model als onderliggend schaakbord:
Je leert met behulp van dit model bewust te schakelen op zeven velden. Als procesregisseur ben je nooit in staat om alle velden tegelijkertijd te bedienen. Je schakelt steeds tussen de zeven velden. Bij procesregie draait het om het professioneel inzetten van jouw intuïtie, je bewustzijn van blinde vlekken en heel doelgericht strategisch handelen. Per veld krijg je daarnaast een overvloed aan instrumenten aangereikt, omdat we in de training de lesstof direct gaan toepassen op jouw eigen praktijk.

Else Tutert (gemeente Deventer)

Else werkt bij de gemeente Deventer als procesregisseur en is een echte verbinder. Zij weet in de processen waaraan zij werkt altijd alternatieve paden te creëren. Ze is actiegericht en brengt de ideeën tot leven door haar open en enthousiaste manier van communiceren.

Als trainer procesregie laat ze de groep vooral ervaren door te doen. Ze kan op een enthousiaste en tegelijkertijd rustige manier de theorie uitleggen. Ze gebruikt hierbij voorbeelden uit haar jarenlange ervaring als procesregisseur.

Agnes Jonkman (VPNG)

Wat ik zo leuk vind aan de VPNG is het kennis delen en leren van elkaar, om nog meer inspiratie te krijgen en er wijzer van worden. Samen zijn we sterker. Zodat je vanuit je rol zoveel mogelijk kunt betekenen voor de gemeente en daarmee de inwoners waarvoor je werkt. Jarenlang ben ik deelnemer geweest aan bijeenkomsten, intervisie en trainingen. Maar sinds de zomer 2020 geef ik samen met Else en Nicole de training procesregie. En in januari jl. ben ik gestart als leerkringbegeleider van de Leerkring Kostenbeheersing Jeugdhulp. Wat ik daarin het leukste vind is om het delen van kennis en het leerproces zo goed mogelijk te faciliteren. Hoe zorg ik voor een goede sfeer en de juiste werkvormen, zodat iedereen zoveel mogelijk er uit kan halen. En daar leer ik zelf ook weer van.
 
Leren en verbinden is wat dat betreft een rode draad in mijn werkzame leven. Ooit gestart als verpleegkundige in het ziekenhuis en psychiatrie, ben ik tijdens mijn studie sociologie bij de gemeente Delft gaan werken. Al snel rolde ik van de ene rol in de andere. En bleef ik daarna, werkzaam voor verschillende gemeenten, vooral actief op het vlak van het aansturen van complexe processen. Iedere keer weer een nieuwe puzzel leggen, sensitief zijn en flexibel, met toch oog op voortgang en resultaat. Afgelopen jaren heb ik daarnaast steeds vaker bijeenkomsten of teamdagen begeleid en trainingen gegeven. Ontzettend leuk om dat nu ook bij de VPNG te mogen doen! Ik hoop je te ontmoeten!

Ellen Kassing (gemeente Utrecht)

Binnen het team van trainers en leerkringbegeleiders richt ik mij op een speciale groep binnen de doelgroep van de VPNG, namelijk de Projectondersteuners. De VPNG deed altijd al veel voor de project-, proces- en programmamanagers. In 2018 werd de behoefte duidelijk onder projectondersteuners bij gemeenten en provincies om ook met elkaar ervaringen te delen en gericht kennis en vaardigheden op te bouwen. Dit zijn de ondersteuners voor projecten uit het sociaal en fysiek domein, en regelmatig sluiten er zich ook ondersteuners aan van geheel andere afdelingen. 

Zelf werk ik al meer dan 20 jaar de gemeente Utrecht, waarvan de laatste acht jaren als projectsecretaris bij het Projectmanagementbureau. Ik word voornamelijk betrokken bij projecten in de sociaal domein, maar regelmatig komen ook projecten uit het fysiek domein op mijn pad. Sinds 2019 ben ik bij de VPNG betrokken bij trainingen die gericht zijn op projectondersteuners en inmiddels ben ik ook leerkringbegeleider van de leerkring Projectondersteuners.  Het leuke van de trainingen is, dat ik de deelnemers veel mee kan geven over ons specieke vak, maar ook dat de deelnemers van elkaar leren.  Het is altijd weer fijn als er een nieuwe training of leergang gestart wordt.
Guido de Vries (gemeente Winterswijk)

Al een tijd ben ik werkzaam binnen het sociale domein vanuit verschillende functies. Begonnen als jongerenwerker en straathoekwerker, later ook actief in het wijkopbouwwerk. Dit sloot perfect aan op mijn opleiding: Culturele Maatschappelijke Vorming. Mijn drive ligt in het 'van betekenis kun zijn', bijdragen aan de samenleving waar we allemaal onderdeel van uitmaken.

Ik ben werkzaam bij de gemeente Winterswijk als opgaveregisseur voor de opgaven Armoedevrij Winterswijk en een toekomstbestendig (winkel)centrum. Daarbij zoek ik de samenwerking op met inwoners, instellingen, organisaties en belangenorganisaties om samen de schouders eronder te zetten. We zullen alleen gezamenlijk de maatschappelijke uitdagingen die op ons afkomen succesvol kunnen oppakken.

Daarnaast geef ik nog training vanuit THINK op School, aan leerlingen uit het voorgezet onderwijs. Niet te verwarren met de THiNK-participatietool van de VPNG.  Bij THINK op School werken we aan de sociale-emotionele ontwikkelingen. Ik ben trainer geworden bij de VPNG omdat ik trots ben op ons vak en dat graag verder ontwikkel, samen met anderen, samen kijken hoe we ons vak verder kunnen (door)ontwikkelen. 

Claudia Landewé (VPNG)

Van origine ben ik gedragswetenschapper en ik ben in mijn loopbaan doorgegroeid naar projectleider , programma-adviseur en programmamanager. Mijn interesse en kracht ligt in het op gang brengen van verandering. Wat maakt dat een individu, organisatie of team in beweging komt en een andere koers kiest? Hoe verbind je daarbij verschillende belangen en zorg je voor focus en een gedeeld doel? Om dit te bereiken maak ik gebruik van zowel diverse methodieken en aanpakken en is vooral ook het stakeholdermanagement een belangrijk instrument.

Ik ben trainer bij de VPNG geworden omdat ik geloof dat door kennis te delen je allemaal wijzer wordt. Dat is ook de insteek van de leergang: op basis van een stukje theorie en elkaars ervaringen zorgen dat je wijzer wordt en in staat bent om het geleerde in jouw praktijk toe te passen. Daar steek ikzelf ook altijd weer veel van op. Je bent namelijk nooit te oud of te wijs om te leren J.

 

Lian Langenkamp (gemeente Arnhem)

Ooit heb ik voor de klas gestaan en gymnastiekles gegeven aan pubers op de MAVO. Het gedrag van individuen en zeer in het bijzonder van de individuen in groepen vind ik fascinerend. Het werken met groepen en teams is mijn passie, waarbij ik altijd streef om het beste uit mensen te halen. Helaas was er weinig werk te vinden als sportleraar en daarom heb ik me al vrij snel laten omscholen tot softwarebouwer. Een flink aantal jaren heb ik vervolgens bij een softwarehouse gewerkt en heb me verder ontwikkeld tot informatie-manager. De stap naar projectmanager was vervolgens een logische. Ondertussen leid ik verschillende projecten, processen en kleine programma's voor de gemeente Arnhem.

Het bloed kruipt echter waar het niet gaan kan, want ook binnen Arnhem train en coach ik collega's waarbij ik mijn skills als insights practitioner inzet. In de trainingen die ik begeleid, leer je daarom niet alleen de structuur van een project, proces of programma, maar ook krijg je inzicht in hoe jij jezelf presenteert en op de kaart zet bij de verschillende relaties. Je krijgt inzicht in je gedrag én in die van anderen. Ook reik ik je handvatten en mogelijke interventies aan wanneer het allemaal niet zo loopt als dat je had gedacht. Want troost je, dat gebeurt iedereen. En daarbij, vlak vooral de kracht van leren van anderen niet uit. Dat maakt trainen bij de VPNG nl. bijzonder. Ja oké, je leert van mij, maar zeker ook van je medecursisten.

Kelly van Rijsewijk (gemeente Venlo)

Al meer dan 20 jaar werk ik voor de gemeentelijke overheid, altijd in het ruimtelijk domein (van milieu naar bestemmingsplannen en nu gebiedsontwikkelingen). Vanaf het prille begin heb ik altijd gezocht naar verbindingen intern en extern. Want het is belangrijk om van elkaar te weten wat er speelt, zodat we gemeenschapsgeld, maar zeker ook tijd op een goede manier inzetten. Elke schakel in dit proces is nodig en iedereen kan dat verschil maken. Door breed te kijken en de juiste vragen te stellen kunnen we van elkaar leren en samen groeien. Fouten maken mag. Ook, of misschien juíst, in een professionele omgeving.

Mijn ervaring in procesregie zit op het begeleiden van complexe gebiedsontwikkelingen. Simultaan schaken of dansen over de 7 velden zijn wat mij betreft dan ook synoniemen van elkaar. De focus op proces in plaats van op resultaat is een omslag in het denken. Natuurlijk is het resultaat belangrijk, maar bij procesregie is het resultaat vaak nog onduidelijk. Bij echte participatietrajecten is het dan ook supermooi om juist het resultaat nog niet voor ogen te hebben, maar samen op pad te gaan. Het 7-velden-model geeft je daarbij houvast.

In de leergang Procesregie neem ik je graag mee in dit mooie vakgebied. Ik wil je graag nieuwe inzichten meegeven om je eigen processen beter mee te kunnen vormgeven. Je bent immers zelf je belangrijkste instrument!

Natascha Man-Priem (gemeente Utrechtse Heuvelrug)

Vanaf 2003 ben ik werkzaam voor de overheid, eerst bij de gemeente Maarn en na de herindeling in 2006 bij de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Ik ben begonnen als medewerker Ruimtelijke Ordening en werk nu als projectondersteuner voor het Sociaal Domein. Sinds 2023 ben ik bij de VPNG één van de trainers van de training voor projectondersteuners: " Persoonlijk leiderschap - Van projectondersteuner naar projectsecretaris".  Tevens begeleid ik voor de VPNG-vakgroep projectondersteuners diverse webinars en intervisies. Het is zo fijn om van de deelnemers van de trainingen te horen dat ze mooie stappen gaan maken of zelfs al hebben gemaakt naar aanleiding van de trainingen. Daar word ik echt blij van!

Barbara Verbeek (gemeente Haarlemmermeer)

De rode draad in mijn loopbaan is de verbinding leggen tussen de doelgroep en de overheid. Ik richt me dus op de omgeving van een proces of een project. Lang heb ik bij een provincie gewerkt en me vooral ingezet om de verbinding met gemeenten en belangenorganisaties bij ruimtelijke projecten tot stand te brengen en (goed) te houden. Ik vind het belangrijk dat wat je ‘binnen’ maakt voor ‘buiten’ ook aansluit bij wat ‘buiten’ nodig heeft of kan gebruiken. En dat je alle belangen op tafel krijgt en deze zichtbaar worden afgewogen.

Sinds een aantal jaar werk ik bij de gemeente Haarlemmermeer als strategisch adviseur participatie. Daar adviseer ik mijn collega’s hoe ze inwoners, ondernemers en belangenorganisaties in onze visievorming en projecten kunnen betrekken om mee te denken, mee te praten en mee te doen. Dat betekent niet dat iedereen in een project of een proces krijgt wat hij belangrijk vindt, maar wel dat je duidelijke afspraken met elkaar hebt hoe je meedenken, meepraten en meedoen organiseert. In de training participatie zet ik mijn kennis en ervaring in om samen met de deelnemers tot betere participatie bij projecten van de overheid te komen.

Paul Schoneveld (gemeente Boxtel en Sint-Michielsgestel)

Ik denk dat het belangrijk is om projecten vanuit verschillende invalshoeken te benaderen. Dat betekent dat je niet alleen aandacht hebt voor de instrumenten, vaardigheden en competenties, maar ook voor de bestuurlijke en externe context waarbinnen een project speelt.

Ik heb bestuurskunde en juridische bestuurswetenschappen gestudeerd en heb bijna 30 jaar ervaring in gemeentelijke organisaties. Vanaf 2021 ben ik interim manager en ik word steeds tijdelijk ingezet voor managementklussen bij de overheid. Ik heb altijd in het brede ruimtelijke domein gewerkt, eerst als beleidsmedewerker en projectleider, maar later vooral als leidinggevende. Ik probeer in mijn werk altijd meerwaarde te creëren, naar medewerkers toe, maar ook naar de samenleving. Ik ben een verbinder, krijg energie van samenwerken en geloof in de combinatie van theorie en echte praktijk.

Door het geven van de praktijkgerichte trainingen bij de VPNG krijg ik ook de kans om deze meerwaarde te creëren, door het overbrengen en delen van kennis en ervaring van projectmanagement. Deze heb ik opgedaan als projectleider, maar ook als opdrachtgever. Daarnaast leer ik zelf ook veel van de groepen die deelnemen en dat geeft mij nog eens extra energie.

Julia Mölck (gemeente Alkmaar)

´Samen gaan wij ervoor´, dat is mijn motto in het werk als projectmanager voor de gemeente Alkmaar en voor trainingen die ik geef bij de VPNG en de gemeente. Wij presteren optimaal en ontwikkelen ons het beste in een plezierige en veilige omgeving.

Ik ben trainer geworden omdat ik mijn enthousiasme voor projectmatig werken en procesbegeleiding graag op anderen over wil brengen. Ik ben ervan overtuigt dat wij veel van elkaar kunnen leren en merk ook bij mezelf dat ik na elke training weer een beetje anders naar mijn werk ga. In de trainingen verbind ik theorie met het meteen toepassen van de geleerde stof. Daarnaast is er ruimte voor het delen van ervaring. Wij leren van de situaties van anderen.

Als projectmanager heb ik grote opgaves geklaard. Dat lukt alleen met een volwassen team. Goede samenwerking in het team, met stakeholders en het bestuur zorgt voor een optimaal resultaat. Van huis uit ben ik ingenieur, afgestudeerd aan de Technische Universiteit te Berlijn. Ik ben onder andere werkzaam geweest als consultant, beleidsadviseur, manager en sinds 2013 bij de lokale overheid  als projectmanager Duurzaamheid en procesbegeleider.

Mark ter Bals (VPNG)

...

Jolanda Bosch (gemeente Venray)

In een ver verleden liep ik stage bij de Open Universiteit en werd al snel in het diepe gegooid: ik mocht een groep potentiële studenten studievoorlichting geven. Met knikkende knieën was dit mijn vuurdoop om voor een grote groep informatie helder en aantrekkelijk over te brengen. Ondanks de fouten die ik toen maakte, moedigde mijn mentor me aan om vooral door te gaan omdat dit duidelijk bij me paste. Met een adrenalineboost heb ik me toen voorgenomen om elke kans aan te grijpen om voor een groep te staan. Veel groepen - en fouten 😉 - later geniet ik elke keer weer van werken met groepen en het delen van kennis. In mijn werk als concernadviseur bij de gemeente Venray begeleid ik regelmatig verschillende sessies voor teamontwikkeling en over inhoudelijke thema’s. Ook werk ik samen met collega’s om processen goed te ontwerpen en begeleiden. Resultaatgericht, flexibel en als het even kan vooral ook leuk en ontspannen!

Voor de VPNG ben ik actief als trainer procesregie. Een prachtige tak van sport, juist omdat het zo lekker onvoorspelbaar en creatief is. De interactie met de deelnemers levert veel mooie gesprekken en nieuwe inzichten op. Zo is elke trainingsdag een feestje.

Een van mijn favoriete onderwerpen die bij de training voorbij komt is ‘waarderend onderzoeken’. Dit pas ik ook veel in mijn dagelijks werk toe. In plaats van denken vanuit problemen, kijk ik liever naar wat er wel is en wat wel werkt om tot resultaten te komen.

 

Jonny van der Zand (gemeente Den Haag)

Na mijn studie (Economie en) Human Resource Management in Tilburg, startte ik bij de gemeente den Haag. Dat was een bewuste keuze, want ik wilde graag een bijdrage leveren aan een betere maatschappij én ik wilde mezelf blijven ontwikkelen en dat kon via een traineeship. Ik heb de afgelopen 20 jaar verschillende rollen vervuld: organisatieadviseur, lijnmanager, programmamanager, strategisch adviseur, coach en trainer. Eén ding is niet veranderd: ik ga voor mensgerichte, duurzame ontwikkeling. Ik positioneer mijzelf graag in het hart van een verandering om van daaruit de essentie te voelen, te begrijpen en richting te geven aan de uitvoering. Dat doe ik het liefst door telkens vanuit een andere perspectief te kijken en te opereren en dat kan vanuit mijn (vaste) functie van interim manager. Ik vind dat de uitwisseling van kennis en ervaring door de VPNG professioneel en prettig wordt vormgegeven en ik draag daar graag een steentje aan bij. Op dit moment geef ik de training programmasturing, waarbij ik met name het onderdeel ‘ken jezelf als programmamanager’ vormgeef.

Jan den Boer (gemeente Utrecht)

Sinds 1989 werk ik enthousiast en gedreven als projectmanager en leidinggevende voor gemeentelijke overheden. Ik hou van het spanningsveld tussen overheid en burger en draag op veel manieren bij aan de verbetering van dit contact en de succesvolle uitvoering van projecten.

Ik studeerde stedenbouwkunde en filosofie en mocht werken aan mooie ruimtelijke projecten, zowel kleinschalig zoals Madurodam als grootschalig zoals de eerste jaren van de nieuwbouwwijk Leidsche Rijn.

Sinds 2001 werk ik als projectmanager bij de gemeente Utrecht. Sinds 2012 geef ik daar de training Projectmatig Creëren. Ik heb al honderden collega’s uit verschillende vakdisciplines mogen meenemen in dit prachtige vak. Ik hou van interactieve trainingen met een mooie mix van theorie en praktische voorbeelden, zowel uit mijn eigen praktijk als van de deelnemers.

Vanuit het VPNG wil ik deze kennis en ervaring graag delen met collega’s uit andere gemeentes. Met de leergangen Projectmatig werken en Programmasturing hoop ik samen met mijn VPNG collega’s bij te dragen aan een prettige werkomgeving, succesvolle projecten en programma’s en een goed functionerende gemeentelijke overheid.