Inloggen
Je merkt aan alles dat de rol van jouw gemeente of provincie aan het verschuiven is en daarmee ook jouw rol als projectleider. Vanuit het management wordt gezegd, dat jij veel meer opgavegericht moet gaan werken, alleen niemand vertelt erbij wat dat precies is. Vaak gaat dat in een jargon dat bestaat uit slogans als: 'meer van buiten naar binnen werken', 'meer vanuit de bedoeling werken' of 'meer netwerksturing en participatie'.

De wijsheid van het twijfelen
Hoewel je projectleider bent, heb jij nog steeds de wijsheid van het twijfelen. Je voelt feilloos aan wat de volgende stap is in je ontwikkeling. Anders was je immers geen gewaardeerde projectleider geworden! Jij stopt niet met jezelf ontwikkelen, waarom zou je ook? Schrijf je in voor deze leergang als je de stap wilt zetten van een opdrachtgerichte naar opgavegerichte projectleider. Word een leider binnen deze verandering, in plaats van een speelbal, neem regie!

It’s the maatschappij, stupid!
De beweging die achter de (mode?)term opgavegericht werken zit, is een krachtige maatschappelijke ontwikkeling die niet zomaar opeens stopt. Het gaat voorbij aan modegrillen en zal blijven. De rol van gemeenten en ook provincies is hierdoor aan het schuiven. Bij veel opgaven is de gemeente niet meer de alles bepalende factor. Zaken waarmee je ‘vroeger’ succes had, worden nu je valkuilen.

Bewuster sturen
Opgavegericht werken is geen nieuwe werkwijze voor een projectleider, maar een fundamentele andere positionering van je rol als projectleider. Deze shift leidt tot een andere manier van sturing geven. Je hebt alle kwaliteiten en ervaringen al in huis, leer ze op een andere manier inzetten! Welkom bij de leergang 'Succesvol opgavegericht werken voor projectleiders'.

Leergang in vijf modules
Je werkt gedurende vijf modules aan jouw succes als opgavegerichte projectleider.

 

Waarom

Module 1. De kern van opgavegericht werken
Wat is het verschil tussen opdrachtgericht en opgavegericht leidinggeven aan projecten? Je leert in deze module het kernconcept van opgavegericht werken begrijpen. Dit is belangrijk om jouw positie te bepalen, welke verandering is nodig vanuit jouw rol als projectleider. Je leert ook de belangrijkste misverstanden en mode kreten over opgavegericht werken te ontzenuwen.

Je vergroot jouw inzicht in de nieuwe rollen of rolverschuivingen bij opgavegericht werken in verhouding tot jouw rol als projectleider. Denk daarbij ook bijvoorbeeld aan de nieuwe rol van opgavemanager. Wanneer schakel je tussen een resultaat-, doel- of procesgerichte werkwijze als de opgave daarom vraagt en hoe neem je jouw (in- en externe) omgeving hierin mee? Dit is één van de belangrijkste sleutels tot succes naarmate je meer opgavegericht gaat werken.

Hoe

Module 2. Projectomgeving
Hoe verhoud jij je tot jouw projectomgeving als deze steeds dynamischer en veeleisender wordt? We hoeven jou niks te leren over het maken van een krachtenveld. We zoomen daarom juist in op de omgevingsdynamiek en hoe jij die waarneemt en hoe jij die bewust (of onbewust) beïnvloedt.

Opgavegericht werken houdt een meer intensieve dialoog in met je omgeving. Steeds meer elementen van het vak procesregie sluipen je project in. Je leert welke elementen jou helpen om te kunnen schakelen van resultaat- naar processturing en andersom. We schuwen het thema burgerparticipatie niet, maar zetten dit meer in een sturingskader neer zodat je als projectleider beter kan beoordelen wanneer en hoe de je participatie inzet, want er hangt ook helaas een grote ideologische roze wolk omheen, daar prikken we graag doorheen. En vooral wat is het verschil met omgevingsmanagement en inspraak zoals we dat als projectleiders kennen?

Een nieuw belangrijk instrument voor de projectleider die meer opgavegericht werkt is 'framing'. Social media heeft een steeds grotere invloed op hoe de projectomgeving jouw project en jou als persoon beleeft. Je leert doorzien hoe framing werkt en hoe je het op een positieve manier in kan zetten voor jouw project.

Module 3. Bestuurlijk en ambtelijk opdrachtgever
Belangrijk element van opgavegericht werken is dat je jouw werkwijze afstemt op de opgave. Opdrachtgevers zijn van jou gewend dat je hun opdracht uitvoert op een voorspelbare wijze, binnen scope, planning en budget. Zie hier de spanning!

Bij opgavegericht werken speel je als projectleider meer in op de daadwerkelijk behoeften van de betrokkenen bij het vraagstuk. Je past je werkwijze aan op wat nodig is. De scope verandert ook, want het vraagstuk verandert, net als de positionering van de gemeente binnen de opgave. Dit alles voelt heel onnatuurlijk als je meer in het blauwe spectrum zit als projectleider. Ook opdrachtgevers houden hier eigenlijk niet zo van. Liever gewoon conform projectplan het beloofde resultaat opleveren. Hoe voer je het gesprek met je opdrachtgevers over dit proces en hoe contracteer je speelruimte om opgavegerichter te kunnen werken? Hoe ga je om met het verlangen naar voorspelbaarheid van je opdrachtgevers en behoud je hun steun?

Module 4. Projectteam
Als de slogan ‘van buiten naar binnen werken’ ergens op slaat is het wel de wijze waarop jouw projectteam anticipeert op wat nodig is vanuit de opgave. Het integraal samenwerken, vanuit verschillende vakdisciplines en beleidsterreinen, vraagt veel van jou als projectleider. Maar dat wist je al. Dagelijkse kost. Toch wordt de druk op integraal werken steeds groter, dat moet je aanvoelen. In deze module staan we stil bij technieken en aanpakken die je helpen om het denken vanuit de opgave van jouw teamleden te versterken. Jouw leiderschapskwaliteiten worden steeds belangrijker. We leren je wat maakt dat de teamleden van de ene projectleider meedenken vanuit de bedoeling achter de opgave en dat het team bij een andere projectleider een hevige strijd voert over afdelingsbelangen ten kosten van de uitkomsten voor de opgave.

Wat

Module 5. Veranderkunde
Opgavegericht werken is een verandering die jaren in beslag zal nemen. Nu je als projectleider meer opgavegericht gaat werken, zal je merken dat jouw (vooral interne) omgeving daar flink aan moet wennen. Jij gaat het daadwerkelijk in praktijk brengen, wat velen alleen met de mond belijden. Daarom staan we in deze module stil bij jouw rol als veranderaar. Je leert als veranderkundige kijken. Wat kun je aan weerstanden verwachten zodra je meer opgavegericht gaat werken, en buig je deze om? We focussen vooral op hoe je condities creëert om succesvol opgavegericht te kunnen werken, ook als je omgeving daar nog niet helemaal klaar voor lijkt te zijn. We introduceren een aantal veranderkundige brillen die je gaan je helpen om te filteren wat er om je heen gebeurt als je een verandering inzet die anderen raakt in hun rolopvattingen. En vooral hoe je hierop in kunt spelen vanuit je rol als projectleider.

 Trainers

 • Claudia Landewé
  VPNG

 • Guido de Vries
  Gemeente Winterswijk

 

 

Data

De vijf trainingsdagen worden fysiek gegeven in Utrecht van 10.00 tot 15.30 uur op:

 • donderdag 9 februari 2023
 • donderdag 16 maart
 • donderdag 6 april
 • donderdag 11 mei
 • donderdag 1 juni

Locatie

Deze leergang vindt alle dagen plaats in buurthuis De Nieuwe Jutter, Amerhof 66, 3522 TR in Utrecht.


Kosten

De VPNG biedt leden deze training aan tegen de kostprijs van € 2.495,- ex btw pp. Annuleren kan tot vier weken voor aanvang van de training. Wanneer je gemeente geen lid is van de VPNG en je wel interesse hebt voor deze leergang, neem dan even contact op met onderstaande.

Aanmelden
Meld je aan via de blauwe aanmeldknop.

Contact
Heb je een praktische vraag over deze leergang, neem dan contact op met Toin Routers, via t.routers@vpng.nl.

 

BESTUUR VPNG

Francois van Doesburg, Afdelingsmanager Programma's en Projecten, Veenendaal
Fernando Salinas Camara, Hoofd afdeling Ontwikkeling, gemeente Pijnacker-Nootdorp
Wilbert Wouters, Hoofd afdeling Ruimtelijke Uitvoering, Tilburg
Ruud de Smit, Opgavenmanager, Súdwest-Fryslân
Bart van der Veer, Hoofd project- en programmamanagement bureau, Delft

 

 

 

 

 

 

 

De VPNG is een zelfstandige vereniging van 225 gemeentelijke projectbureaus en de provincies. Met ruim 60 bijeenkomsten per jaar en ruim 10.200 aangehaakte project-, proces- en programmamanagers zijn wij de meest actieve community of practice voor opgavesturing van de lokale overheid.