Inloggen
Jij bent aan de slag als opgavemanager of je wilt doorgroeien naar opgavemanager. Vanuit de organisatie wordt het opgavegericht werken gepromoot als de oplossing voor alle ingewikkelde vraagstukken. Maar wat is dat eigenlijk opgavegericht werken? Waarmee ben je dan aan de slag? Wanneer doe je dat goed? En wat betekent dat voor jouw rol en de ruimte die je hebt?

Hey, wij zijn niet de baas meer?!
De beweging die achter de (mode?)term opgavegericht werken zit, is een krachtige maatschappelijke ontwikkeling die niet zomaar opeens stopt. Het gaat voorbij aan modegrillen en zal blijven. De rol van gemeenten en ook provincies is hierdoor aan het schuiven. Bij veel opgaven is de gemeente niet meer de alles bepalende factor. En dat is even wennen. Zaken waarmee je ‘vroeger’ succes had, worden nu je valkuilen. Dus moet je dingen anders gaan doen. Maar wat dan? Daar kan deze leergang je mee op weg helpen.

Leergang in 5 thema’s

1) Wat is de kern van opgavegericht werken?
Wanneer is iets eigenlijk een opgave? En wat is het verschil met projecten, processen en programma’s? Je leert in deze module het kernconcept van opgavegericht werken begrijpen. Dit is belangrijk om jouw positie te bepalen, en jouw rol als opgavemanager goed in te vullen. Je leert ook de belangrijkste misverstanden en mode kreten over opgavegericht werken te ontzenuwen.2) Met welke bouwstenen kun je opgavegericht werken?
In deze module ga je aan de slag met de vijf bouwstenen voor opgavegericht werken zodat je goed kunt uitleggen wat de opgave precies inhoud en waar je wel en niet op kunt/gaat sturen. Je kunt door het uitwerken van een opgaveperspectief uitleggen waarom de opgave relevant is. Met de visie krijg je helder wat je als gemeente daaraan kunt en wilt gaan doen. In het opgavelandschap wordt duidelijk welke partijen en initiatieven er nog meer een rol spelen en of ze jouw visie ondersteunen of juist niet. Hierin komt ook de mogelijkheid van het vormen van coalities aan de orde. En maak je keuzes hoe jouw organisatie gaat bijdragen aan de opgave door je portfolio samen te stellen.

3) Wie doet nu eigenlijk wat?
Hoe is de besturing van de opgave geregeld? Wie is de opdrachtgever? Wat is zijn of haar rol? Welke rol naam jij als opgavemanager aan? Ben je opgaveregisseur, ambtelijk opdrachtgever en portfoliomanager in een? Of is er een andere verdeling van rollen en taken? En hoe stel je een opgaveteam samen? Welke kennis en kunde heb je nodig om de gewenste bijdrage aan de opdracht te realiseren? En hoe zorg je ervoor dat er van buiten naar binnen gewerkt wordt? Heel relevante vragen die samen leiden tot de inrichting van de opgave, het opgaveteam en de kaders en randvoorwaarden voor opgavemanager en team om aan de slag te kunnen.

4) Wat betekent opgavegericht werken voor de samenwerking met de samenleving?
Om de opgave aan te kunnen pakken, is samenwerking met de samenleving essentieel. En de verhoudingen in de samenwerking tussen overheid en samenleving is aan het verschuiven. Je kunt het niet meer alleen en je gaat er vaak ook niet over. Dus wordt de afhankelijkheid van de partners uit de samenleving steeds groter. Het vormen van coalities is een wezenlijke vaardigheid voor het slagen van jouw bijdrage aan de opgave. Maar welke coalitie kies je en waarom en op welke manier werk je dan samen? En welk verhaal vertel je dan en op welke manier? Dus hoe frame jij de opgave en jouw bijdrage er aan? En niet onbelangrijk hoe betrek je de samenleving erbij. Dus welke participatiemogelijkheden biedt je, waarom en hoe?

5) Hoe organiseer je de transfer naar de eigen organisatie?
Als laatste module staan we stil bij hoe de opgedane kennis ook overgebracht kan worden in de eigen organisatie. En dan helpt het om te herkennen welke van de drie implementatieroutes voor opgavegericht werken jouw organisatie gekozen heeft. Want dit maakt best een verschil in de ruimte die je ervaart en de impact die je kunt maken.

 

Aan het eind van de leergang kan je:  

 • de opgave en jezelf als opgavemanager positioneren
 • met de bouwstenen van opgavegericht werken de opgave overzichtelijk maken en sturing eraan geven
 • een goed beeld geven bij het perspectief en het krachtenveld waarin de opgave zich bevindt
 • de handvatten voor samenwerken met de samenleving toepassen
 • het samenspel tussen team, opgavemanager en opdrachtgever begrijpen en sturen
 • de implementatieroute van opgavegericht werken voor jouw organisatie herkennen en op aansluiten
 • maatschappelijke waarde toevoegen door opgavegericht werken in te zetten
 • anderen uitleggen en meenemen wat opgavegericht werken is

 

 Trainers

 • Claudia Landewé
  VPNG

 • Guido de Vries
  Gemeente Winterswijk

 

 

Data

De vijf trainingsdagen worden fysiek gegeven in Utrecht van 10.00 tot 15.30 uur op:

 • 2 november
 • 23 november
 • 14 december
 • 11 januari 2024
 • 8 februari 2024 

Locatie

Deze leergang vindt alle dagen plaats in Utrecht.


Kosten

De VPNG biedt leden deze training aan tegen de kostprijs van € 2.744,- ex btw pp. Annuleren kan tot vier weken voor aanvang van de training. Wanneer je gemeente geen lid is van de VPNG en je wel interesse hebt voor deze leergang, neem dan even contact op met onderstaande.

Aanmelden
Meld je aan via de blauwe aanmeldknop.

Contact
Heb je een praktische vraag over deze leergang, neem dan contact op met Toin Routers, via t.routers@vpng.nl.

 

BESTUUR VPNG

Francois van Doesburg, Afdelingsmanager Programma's en Projecten, Veenendaal
Fernando Salinas Camara, Hoofd afdeling Ontwikkeling, gemeente Pijnacker-Nootdorp
Wilbert Wouters, Hoofd afdeling Ruimtelijke Uitvoering, Tilburg
Ruud de Smit, Kwartiermaker team Projecten, Súdwest-Fryslân
Bart van der Veer, Hoofd project- en programmamanagement bureau, Delft

 

De VPNG is een zelfstandige vereniging van 230 gemeentelijke projectbureaus, de provincies en een aantal waterschappen en veiligheidsregio´s. Met ruim 80 bijeenkomsten per jaar en ruim 13.000 aangehaakte project-, proces- en programmamanagers zijn wij de meest actieve community of practice voor opgavesturing van de lokale en provinciale overheid.