Inloggen
Ben jij project-, proces- of programmamanager en wil je je verder bekwamen op het vlak van participatie? Wil je graag jouw ambacht versterken als het gaat om het maken van een goed participatie procesontwerp? Hou je van een praktische no-nonsense benadering van participatie? Dan is deze tweedaagse online training echt iets voor jou.

Niet jouw thema? Check onze activiteitenkalender voor kosteloze bijeenkomsten en het overzicht van trainingen.THiNK

We maken bij deze training gebruik van de wijsheid van vele gemeenten, die is vertaald in de online THiNK! participatieversnellers. THiNK is daarom de leidraad van deze training. THiNK geeft geen antwoorden, maar geeft inzicht en laat je nadenken over participatievraagstukken, zodat je het participatieproces goed in kunt richten.

Lees hier meer over THiNK!

We werken tijdens deze tweedaagse digitale training met een casus om jouw vaardigheden te versterken om betere participatieprocessen te ontwerpen. Ook is er ruimte voor het inbrengen van jouw eigen vraagstukken met betrekking tot participatie.

Tijdens de training:

 1. Oefenen we in groepjes.
 2. Werken we met reële casussen.
 3. Leer je de digitale THiNK! participatieversnellers te gebruiken.
 4. Is er ruimte om jouw participatievragen in te brengen.
 5. Bouw je een waardevol netwerk op van collega’s!

 

We staan onder andere stil bij de volgende vragen:

 • Hoe bepaal je het doel en het niveau van de participatie?
 • Hoe ga je om met de verwachtingen bij verschillende actoren?
 • Welke rol heeft de gemeente? Rechtmatig, presterend, netwerkend en/of responsief?
 • Wanneer is participatie succesvol / effectief? En wie bepaalt dat?
 • Welke plek nemen intake en omgevingstafel in bij participatie?

Na deze training:

 • Weet je hoe jij de online tool Think kan toepassen.
 • Weet je hoe je college en raad betrekt bij de meer complexe participatieprocessen.
 • Kun je de vertaling maken naar inwoner, opdrachtgever, collega's  en politiek omdat je in staat bent het goede gesprek hierover te voeren.
 • Weet je een praktisch participatieproces vorm te geven en te regisseren.
 • Herken je de kansen en valkuilen en kan je deze toepassen of vermijden.
 • Heb je inzicht in kaders en richtlijnen, zodat je een goed participatieontwerp kunt opstellen.
 • Weet jij wat het verschil is tussen een participatieproces en een participatieplan en weet je wie waarvoor verantwoordelijk is.
Vakgroep:
Participatie


Trainers

 • Barbara Verbeek
  Gemeente Haarlemmermeer

  De rode draad in mijn loopbaan is de verbinding leggen tussen de doelgroep en de overheid. Ik richt me dus op de omgeving van een proces of een project. Lang heb ik bij een provincie gewerkt en me vooral ingezet om de verbinding met gemeenten en belangenorganisaties bij ruimtelijke projecten tot stand te brengen en (goed) te houden. Ik vind het belangrijk dat wat je ‘binnen’ maakt voor ‘buiten’ ook aansluit bij wat ‘buiten’ nodig heeft of kan gebruiken. En dat je alle belangen op tafel krijgt en deze zichtbaar worden afgewogen.

  Sinds een aantal jaar werk ik bij de gemeente Haarlemmermeer als strategisch adviseur participatie. Daar adviseer ik mijn collega’s hoe ze inwoners, ondernemers en belangenorganisaties in onze visievorming en projecten kunnen betrekken om mee te denken, mee te praten en mee te doen. Dat betekent niet dat iedereen in een project of een proces krijgt wat hij belangrijk vindt, maar wel dat je duidelijke afspraken met elkaar hebt hoe je meedenken, meepraten en meedoen organiseert. In de training participatie zet ik mijn kennis en ervaring in om samen met de deelnemers tot betere participatie bij projecten van de overheid te komen.

 • Mark ter Bals
  Gemeente Leusden

  Mark was acht jaar projectmanager RO & Vastgoed bij de gemeente Utrecht, waar hij onder andere betrokken was bij het projectmanagement rondom drie brede scholen, het verkeer en een TBS kliniek. Naast een uitstapje naar de provincie Utrecht waar hij projectmanager was binnen de Taskforce Opvang Vluchtelingen, waar het NIMBY-effect zeer sterk is, zet Mark zich sinds 2009 in als projectmanager gebiedsontwikkeling, was hij kwartiermaker omgevingswet en adviseert hij op dit moment college en collega's over samenlevingsvraagstukken en organisatievraagstukken. 

 

Data

Deze tweedaagse online training wordt gegeven op 14 en 21 april van 10.00 uur tot 16.00 uur.


Kosten

De VPNG biedt leden deze training aan tegen de kostprijs van € 785,- ex btw pp. Annuleren kan tot twee weken voor aanvang van de training.

 

 

BESTUUR VPNG

Francois van Doesburg, Afdelingsmanager Programma's en Projecten, Veenendaal
Fernando Salinas Camara, Hoofd afdeling Ontwikkeling, gemeente Pijnacker-Nootdorp
Wilbert Wouters, Hoofd afdeling Ruimtelijke Uitvoering, Tilburg
Ruud de Smit, Opgavenmanager, Súdwest-Fryslân
Bart van der Veer, Hoofd project- en programmamanagement bureau, Delft

 

De VPNG is een zelfstandige vereniging van 212 gemeentelijke projectbureaus en de provincies. Met ruim 60 bijeenkomsten per jaar en ruim 9.500 aangehaakte project-, proces- en programmamanagers zijn wij de meest actieve community of practice voor opgavesturing van de lokale overheid. 

CONTACT

Heb je een praktische vraag over deze training, neem dan contact op met Toin Routers, via t.routers@vpng.nl.