Inloggen
Je hebt al een aantal opgaven met succes afgerond en kunt vertrouwen op je kennis, kunde en ervaring. Je beweegt je makkelijk van proces, naar project, naar programma. Je houdt van je vak, je omgeving is enthousiast over de resultaten die behaald. Echter... je merkt, dat je op zoek moet gaan naar manieren om met minder energie succesvol te zijn. Je wilt minder werken vanuit (wils)kracht en meer vanuit het creëren van een beweging bij anderen. Met minder energie, meer resultaat, ook als opgaven stroef lopen.

Speciaal voor jou ontwikkelde de VPNG Academy een leergang waarbij jouw persoonlijk leiderschap centraal staat. Want jij werkt niet alleen met instrumenten en aanpakken aan opgaven, het belangrijkste instrument ben jezelf! Je wordt steeds meer bewust van jouw leiderschapsrol binnen jouw eigen gemeente, provincie, waterschap of veiligheidsregio.

 • Wil jij jouw blikveld, handelingsperspectief en impact vergroten nu de context waarin de gemeenten, provincies, waterschappen en veiligheidsregio’s werken aan opgaven exponentieel aan het veranderen is?
 • Wil jij aanvullende ziens- en handelswijzen leren kennen en ervaren, zodat je jezelf, anderen en de opgave waar je aan werkt kunt herpositioneren, waardoor je een betere uitgangssituatie creëert, niet alleen voor jezelf, maar juist ook voor je omgeving, zodat die meer in beweging komt en verantwoordelijkheid gaat dragen voor de uitkomsten.

Vanuit een groep ervaren sturingsprofessionals hebben we geïnventariseerd op welke punten in hun carrière zij vastliepen. Vanuit de vraag: wat had je op dat moment eigenlijk nodig? Welke ontwikkelstap heb je jezelf zien maken om door deze fase heen te komen? Vanuit deze inspirerende gesprekken zijn we gekomen toch een leergang bestaande uit vijf sessies, rond vijf thema’s:

 1. De veranderende plek van de lokale overheid en hoe ga jij hiermee om?
 2. Persoonlijk leiderschap
 3. Systemisch kijken: positionering van jouw leiderschap binnen jouw krachtenveld
 4. Gedeeld leiderschap binnen jouw organisatie. Welke beweging breng je op gang?
 5. Navigeren in de mist: leiderschap nieuwe stijl


Opzet

In vijf sessies ontmoet en word je geïnspireerd door zeer ervaren sturingsprofessionals, die ervaring hebben met en antwoorden hebben gevonden op dit vastlopen. Zij hebben hun vakmanschap in de praktijk beproefd als programma- of projectmanager, of als directeur, adviseur, executive coach, trainer, auteur of spreker.  

Zij hebben allen ruime ervaring met het werken bij of in opdracht van gemeenten, provincies, waterschappen en veiligheidsregio’s. Ze delen de passie om hun kennis en ervaring te delen en het leveren van een bijdrage aan publieke thema’s.

Hieronder een overzicht van de invulling van de vijf trainingsdagen. Iedere dag wordt een nieuwe laag, een nieuw perspectief toegevoegd.

 

Dag 1: positionering van opgave(n) en rollen van de overheid
De eerste dag kijken we naar hoe je als overheid effectiever kunt functioneren door het samenspel van ontwikkelingen in de samenleving, de onderliggende waardepatronen en motieven van mensen beter te leren begrijpen. We besteden expliciet aandacht aan hoe je (de uitkomsten van) dit begrip gebruikt om je organisatie en dienstverlening effectiever in te richten.

 • Wat zijn de opgaven en rollen van de overheid ?
 • Hoe richt je jouw overheidsorganisatie in: leiderschap, strategie, people management, communicatie en besluitvorming, leren & innoveren, middelen, processen.

Gastspreker: Marcel van Marrewijk


Dag 2: positionering van jezelf - persoonlijk leiderschap
De tweede dag gaan we aan de slag met de vertaling naar persoonlijk leiderschap. Hoe kun je als projectleider, programmaleider, manager of veranderaar ‘meer doen wat ertoe doet met minder gedoe’? Je krijgt niet alleen inzichten, maar ook ervaringsoefeningen in leiderschapsontwikkeling en samenwerking.

 • Omgaan met complexiteit - Wat zijn de drie dimensies van leiderschapsontwikkeling en hoe ontwikkel ik deze?
 • Werken vanuit de bedoeling - Hoe breng ik de situatie op mijn werk in kaart (organisatiebloem)?
 • Impact vergroten - Hoe krijg ik meer impact/invloed zonder formele macht?
 • Ontspannen presteren onder druk - Hoe stroomlijn ik lichaam en geest (in 1 minuut) ?

Gastspreker: Anouk Brack
                                                                                                                               

Dag 3: positionering binnen een systeem:  systemisch kijken en werken
De derde dag werken we met systeemdynamieken. Dit is een manier om inzicht te krijgen in jouw plek in een systeem, welk systeem dan ook, en je verhouding met de anderen in dat systeem. Het leert je waar belemmeringen zitten en waarom je (steeds opnieuw) vervalt in bepaald gedrag dat je belemmert in je ontwikkeling en groei. Het erkennen van systeemdynamieken kan leiden tot acceptatie en biedt een sleutel tot oplossingen.

 • Wat is mijn rol in verhouding tot anderen in mijn omgeving?
 • Is er een patroon te ontdekken in mijn ‘vastlopen’ (en hoe ziet dit er uit)?
 • Hoe kan ik beweging creëren als ik aan het vastgelopen ben?

Gastspreker: Irene Grijpink

Dag 4: positionering van leiderschap binnen organisaties: gedistribueerd leiderschap
De machtsverdeling in een overheidsorganisatie is van nature complex en wordt (zie dag 1) steeds complexer. Toch wordt voornamelijk gewerkt in een besturingsmodel met ‘gecentraliseerd leiderschap: de meerderheid (de medewerkers) wordt geleid door een minderheid (de managers). De vierde trainingsdag ervaren we hoe een besturingsmodel met ‘gedeeld leiderschap’ eruit ziet, hoe je het vorm kunt geven en vooral hoe het in de praktijk werkt. Onder leiding van Jasper Rienstra maken we in een workshop-setting kennis met een besturingsmodel waarin macht, verantwoordelijkheid en besluitvorming fundamenteel anders verdeeld zijn. De bedoeling is het wendbaarder en responsiever maken van de organisatie, het verhogen van organisatorische helderheid over wie precies wat doet en beslist, het expliciteren van verwachtingen naar elkaar, het minimaliseren van kantoor-politiek en het mogelijk maken van diepere betrokkenheid en ‘empowerment’ van medewerkers.

Gastspreker: Jasper Rienstra


Dag 5: leiderschap nieuwe stijl: navigeren in de mist
De voorgaande sessies is duidelijk geworden dat (overheids)organisaties toe zijn aan een nieuwe vorm van leiderschap en hebben we kennis gemaakt en ervaring opgedaan met ingrediënten van dat nieuwe leiderschap. Leiderschap dat los staat van rol of rang als antwoord op de verschuiving van hiërarchie en macht naar impact en invloed. Petra Kuipers neemt je mee in haar jarenlange ervaring en best practices als interim-manager, verandermanager en consultant om professionals, teams en organisaties te leren hoe je inspirerend leiderschap concreet in de praktijk brengt. Dat helpt je niet alleen om effectiever te worden in wat je doet, maar het brengt bovendien de menselijkheid en bezieling (terug) in het werk. Dát is wat er nodig is om duurzaam verschil te maken in de wereld. Door op een andere manier te kijken, te denken en te reageren. En: door jouw unieke leiderschapskwaliteiten te ontdekken, te verdiepen en deze aan te vullen met de juiste inzichten en tools.

Gastspreker: Petra KuipersSprekers en leergangbegeleider

 • Marcel van Marrewijk
  Spreker dag 1

  Marcel van Marrewijk is econoom en bedrijfskundige. Zijn bekendste boek is ’Handboek Organisatieontwikkeling – bouwstenen voor beter organiseren’, waarin hij de Cubrix introduceert, een driedimensionaal raamwerk van de klassieke en moderne bedrijfskunde. In verschillende rollen ondersteunt hij de transformatie van mensen en organisaties naar effectieve, verbindende en meer mensgerichte manieren van werken, waaronder: organisatiearchitect, bestuurslid/decaan bij SDO Hogeschool, initiatiefnemer ontwikkeling Master Moderne Bedrijfskunde, adviseur van huisacademies en onderzoeker (onder andere organisatieontwikkeling, performance verbetering, werkgeverschap, duurzame inzetbaarheid). Hij is medeoprichter van de Appreciative Inquiry Academy en voormalig directeur van Great Places To Work Institute Nederland en oprichter van International Research Project on Corporate Sustainability.

 • Anouk Brack
  Spreker dag 2

  Anouk is internationaal expert in leiderschapsontwikkeling en heeft 25+ jaar ervaring als (executive) coach, trainer en begeleider. Zij schreef drie boeken over leiderschap, waarvan er één genomineerd werd voor managementboek van het jaar. Anouk is de eerste Nederlandse gecertificeerde Leadership Embodiment trainer.

 • Irene Grijpink
  Spreker dag 3

  Als systemisch coach, trainer en adviseur begeleidt Irene individuen, teams en groepen, waarbij de zoektocht naar de eigen drijfveren en inspiratiebronnen centraal staan. Zij doet dit door middel van onder andere: executive coaching, werken met systeemdynamieken, organisatie- en familieopstellingen, jaarprogramma’s rondom persoonlijk leiderschap en professionele communicatie. Irene vervult regelmatig opdrachten bij de overheid en werkte meer dan vijftien jaar in de profitsector en bij de overheid: als trainer en coach voor InterCoach, het coachingsbureau van de Rijksoverheid en meer dan vijftien jaar als communicatie- en veranderadviseur.

 • Jasper Rienstra
  Spreker dag 4

  Jasper is sinds 2008 een pionier op het gebied van Holacracy en een gecertificeerd en ervaren Holacracy Coach. Bijdragen aan  zelfgeorganiseerde organisaties met een hoger doel (purpose) doet hij veel en graag. Hij gebruikt zijn rijke ervaring in het doorvoeren van complexe verandering in zowel commerciële als not-for-profit organisaties om zelforganisatie duurzaam te maken. Jasper zet zich in voor duurzame verandering in de samenleving en organisaties - met betrokken partners. Hij is mede-oprichter en momenteel GC Circle Lead van Synnervate, een gelicenceerde Holacracy Provider. Als member-partner van NRG Flow zet Jasper zich in om de olie- en gasindustrie te transformeren. Hij was eerst hun externe Holacracy Coach en besloot vervolgens om zich bij het team aan te sluiten – om alle aspecten van het manifesteren en mede-eigenaar zijn van een For Purpose Enterprise  van binnenuit te ervaren.

 • Petra Kuipers
  Spreker dag 5

  Na jarenlang als interimmer, verandermanager en projectleider in overheids- en andere organisaties te hebben gewerkt, begon Petra over haar aanpak, inzichten en ervaringen te schrijven. Uit haar artikelen ontstonden training- en coachingsprogramma’s (over inspirerend leidinggeven en projecten van daaruit schreef zij twee boeken over inspirerend projectleiderschap en over (omgaan met) ‘niet-weten’ dat de deur opent naar nieuwe mogelijkheden, creativiteit en andere manieren van samenwerken en begon een (goed beluisterde) podcast.

 • Jonny van der Zande
  Trainer van de leergang

  Jonny heeft 20+ jaar ervaring als organisatieadviseur, interim-lijnmanager, programma-, projectmanager en trainer binnen de gemeente Den Haag en docent veranderkunde. Hij positioneert zichzelf graag in het hart van een verandering om van daaruit de essentie te voelen, begrijpen en richting te geven aan de uitvoering. Hij is geschoold in HRM, consulting, programma- en projectmanagement, begeleiding van persoonlijke ontwikkelingstrajecten en de verandermethodieken zoals Appreciative Inquiry en spiral dynamics.

 

Data

De vijf trainingsdagen worden fysiek gegeven in Utrecht van 09.30 tot 15.30 uur op:

 • vrijdag 9 september 
 • vrijdag 30 september
 • donderdag 13 oktober 
 • vrijdag 4 november 
 • vrijdag 18 november 


Kosten

De VPNG biedt leden deze training aan tegen de kostprijs van € 2.495,- ex btw pp. Annuleren kan tot vier weken voor aanvang van de training. Wanneer je gemeente geen lid is van de VPNG en je wel interesse hebt voor deze leergang, neem dan even contact op met onderstaande.

Aanmelden
Meld je aan via de blauwe aanmeldknop.

Contact
Heb je een praktische vraag over deze leergang, neem dan contact op met Toin Routers, via t.routers@vpng.nl.

 

 

BESTUUR VPNG

Francois van Doesburg, Afdelingsmanager Programma's en Projecten, Veenendaal
Fernando Salinas Camara, Hoofd afdeling Ontwikkeling, gemeente Pijnacker-Nootdorp
Wilbert Wouters, Hoofd afdeling Ruimtelijke Uitvoering, Tilburg
Ruud de Smit, Opgavenmanager, Súdwest-Fryslân
Bart van der Veer, Hoofd project- en programmamanagement bureau, Delft

 

De VPNG is een zelfstandige vereniging van 225 gemeentelijke projectbureaus en de provincies. Met ruim 60 bijeenkomsten per jaar en ruim 10.200 aangehaakte project-, proces- en programmamanagers zijn wij de meest actieve community of practice voor opgavesturing van de lokale overheid.